Παρά την ενόχληση της SUEZ για τις 150 προσλήψεις στην ΕΥΑΘ, ετοίμαζαν άλλες 80...

Παρά την ενόχληση της SUEZ για τις 150 προσλήψεις στην ΕΥΑΘ, ετοίμαζαν άλλες 80...
Στη λογιστική κατάσταση αναφέρεται πως δεν έχει υπάρξει περαιτέρω εξέλιξη στην εν λόγω διαδικασία, αλλά και δεν αναφέρεται κάποια πρόθεση από τη νέα διοίκηση
Νέες προσλήψεις προκύπτει από τη λογιστική κατάσταση εξαμήνου ότι ετοίμαζε η διοίκηση της ΕΥΑΘ, παρά τις ενστάσεις του μετόχου SUΕΖ οι οποίες είχαν καταγραφεί με επιστολή προς τη διοίκηση και την κατάθεση ερωτημάτων για ενημέρωση από τη γενική συνέλευση.
Υπενθυμίζεται πως οι προσλήψεις είχαν γίνει στο τέλος του 2017, αυξάνοντας το κόστος μισθοδοσίας και επηρεάζοντας τα αποτελέσματα.
Την επιστολή είχε παρουσιάσει πρώτο το Bankingnews αναδεικνύοντας τη δυσαρέσκεια του μετόχου.
Όπως προκύπτει τώρα από την ανάγνωση της λογιστικής κατάστασης εντός του πρώτου  εξαμήνου του 2019 υποβλήθηκε αίτημα στον ΑΣΕΠ, σε συνέχεια έγκρισης των σχετικών διαδικασιών, για τις ενέργειες έκδοσης σχετικής προκήρυξης για την πλήρωση 80 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Ωστόσο αναφέρεται πως από τότε δεν έχει υπάρξει περαιτέρω εξέλιξη στην εν λόγω διαδικασία, αλλά και δεν αναφέρεται κάποια πρόθεση από τη νέα διοίκηση.
Σημειώνεται πως η Γενική Συνέλευση που έγινε στις 6 Ιουνίου και πριν λήξει το πρώτο εξάμηνο η διοίκηση παρείχε πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση και τα καθήκοντα των 150 νέων υπαλλήλων που προσελήφθησαν.

Το δημοσίευμα του Bankingnews για την ενόχληση της SUEZ (26 Μαΐου 2019)

Η SUEZ, μέτοχος της ΕΥΑΘ με ποσοστό 5,462% με επιστολή της προς την ΕΥΑΘ ζητάει ενημέρωση για τις προσλήψεις της εταιρείας που έγιναν στο τέλος του 2017 αλλά και ενημέρωση για τη μονάδα κατεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων.
Επιπλέον ζητάει να τοποθετηθεί στο διοικητικό συμβούλιο μέλος ειδικός σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτων και των λυμάτων.
Επί του παρόντος όπως αναφέρει ο μέτοχος το Δ.Σ. έχει 10 μέλη και προτείνει ένα ακόμα ώστε να εφαρμοστεί η αρχική απόφαση της γενικής συνέλευσης για ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και χρηστή διαχείριση της εταιρείας.
Στην επιστολή όπου φαίνεται η προφανής ενόχληση της SUEZ αναφέρει πως στα αποτελέσματα χρήσης 2018 φαίνεται πως οι δαπάνες αυξήθηκαν κυρίως λόγω της πρόσληψης 150 νέων υπαλλήλων.
Οι εν λόγω υπάλληλοι αναμενόταν να καλύψουν τις οργανωτικές ανάγκες της εταιρείας και να συμβάλουν στην επέκταση των δραστηριοτήτων της και στη χρηματοοικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
Καθόσον ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε 0,51%, αναμέναμε ότι η αύξηση του κόστους μισθοδοσίας θα ισοδυναμούσε με μείωση στις δαπάνες εξωτερικής ανάθεσης εργασιών (εργολαβίες) διαμέσου της εσωτερικής ανάληψης των σχετικών καθηκόντων από τους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους, τονίζεται στην επιστολή.
Επειδή η επικείμενη γενική συνέλευση θα πρέπει να λάβει απόφαση για την έγκριση της ετήσιας έκθεσης και λαμβάνοντας υπόψη ότι στην προηγούμενη ετήσια έκθεση δεν περιλαμβάνεται καμία περιγραφή των καθηκόντων των παραπάνω νέων υπαλλήλων ή των συγκεκριμένων αναγκών της εταιρείες τις οποίες καλύπτουν, ζητούμε με την παρούσα από το διοικητικό συμβούλιο να δώσει στη γενική συνέλευση πληροφορίες τουλάχιστον για τα εξής θέματα, τονίζει η SUEZ:
Τα συγκεκριμένα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στους νέους υπαλλήλους και το σχέδιο περιορισμού της συνολικής αύξησης των λειτουργικών δαπανών η οποία προκύπτει από τους 150 υπαλλήλους.
Επίσης ο μέτοχος μειοψηφίας, αναφέρει πως το 2017 συμφωνήθηκε η ΕΥΑΘ να αναλάβει δωρεάν τη λειτουργία της μονάδας κατεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων που ανήκει στην ΕΤΒΑ ΒΙΠΕΘ, υπό τον όρο να έχει ολοκληρωθεί η ανακατασκευή της μονάδες και οι εκροές της να συμμορφώνονται με την ισχύουσα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ).
Ενόψει αυτής της υποχρέωσης η SUEZ ζητάει λεπτομερείς πληροφορίες για το κατά πόσον:
Έχει ολοκληρωθεί η ανακατασκευή της μονάδας.
Έχει ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση της μονάδας με την ΑΕΠΟ.
Η μονάδα αναμένεται να παραδοθεί επισήμως στην ΕΥΑΘ σε περίπτωση θετικής απάντησης και να δοθεί αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα.
Η μονάδα μόλις παραδοθεί αναμένεται να αυξήσει τα έξοδα και αν ναι να παρουσιαστεί χρηματοοικονομική ανάλυση.
Η γενική συνέλευση έχει προγραμματιστεί για τις 6 Ιουνίου.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS