Αύξηση 1,9% στα συμβόλαια ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων καταγράφει η ΕΑΕΕ γτο το 2018

Αύξηση 1,9% στα συμβόλαια ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων καταγράφει η ΕΑΕΕ γτο το 2018
Tα μεγαλύτερα ποσά αποζημιώσεων αντιστοιχούν σε νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη
Αύξηση κατά 1,9% παρουσιάζουν το 2018 τα συμβόλαια ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος που διεξήγαγε μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της.
Συνολικά καταγράφηκαν 1.015 συμβόλαια σε ισχύ, ενώ δηλώθηκαν 1.436 ζημιές (1.611 το 2017) για τις οποίες πληρώθηκε 0,7 εκατ. ευρώ και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων 1,5 εκατ.
Από την ανάλυση των δεδομένων των αποζημιώσεων ανά αιτία για το 2018, διαπιστώνεται ότι τα μεγαλύτερα ποσά αποζημιώσεων αντιστοιχούν σε νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη. Επίσης, σημαντικό ποσοστό συμμετοχής καταγράφουν οι παλλινοστήσεις / αντικαταστάσεις. Ο μερισμός της παραγωγής του κλάδου ανά κανάλι διανομής είχε ως εξής: τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) συμμετέχουν κατά 75,5%, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) 18,0%, οι απευθείας πωλήσεις 6,4% και η συνεργασία με τράπεζες 0,1%.
Σύμφωνα με τα δεδομένα των αποζημιώσεων ανά αιτία τα οποία συλλέχθηκαν για το 2018, διαπιστώνεται ότι τα μεγαλύτερα ποσά αποζημιώσεων αντιστοιχούν σε νοσοκομειακές και εξωνοσοκομειακές περιθάλψεις. Οι περισσότερες εκκρεμείς αποζημιώσεις αφορούν σε αίτια σχετικά με την πρόσκαιρη ανικανότητα (34,9%) και την νοσοκομειακή περίθαλψη (29,3%). Δεν καταγράφηκαν εκκρεμείς αποζημιώσεις που να αφορούν σε γεγονότα σχετικά με μόνιμη ανικανότητα.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS