Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ): Στα 7,9 εκ. ευρώ οι αποζημιώσεις για τις ζημιές από τον σεισμό στις 19/7/2019 στη Μαγούλα

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ): Στα 7,9 εκ. ευρώ οι αποζημιώσεις για τις ζημιές από τον σεισμό στις 19/7/2019 στη Μαγούλα
Ολοκλήρωσε την έρευνά της η ΕΑΕΕ για την εκτίμηση των ζημιών του σεισμού στη Μαγούλα
Η ΄Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) ολοκλήρωσε την έρευνά της σχετικά με την εκτίμηση των ζημιών από τον σεισμό της 19ης Ιουλίου στην Αττική.
Στόχος της έρευνας, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της ΕΑΕΕ, ήταν η καταγραφή της πρώτης εκτίμησης των ζημιών (σε πλήθος και σε ποσό) των ασφαλίσεων περιουσίας, που είχαν αναγγελθεί στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις - μέλη, εξ' αιτίας του συγκεκριμένου αιτίου.
Η έρευνα περιέλαβε τον γεωγραφικό προσδιορισμό των ασφαλισμένων κινδύνων που επλήγησαν, το ύψος των ασφαλισμένων κεφαλαίων καθώς και των καλύψεων που ενεργοποιήθηκαν. Οι κίνδυνοι κατηγοριοποιήθηκαν σε κατοικίες, εμπορικούς κινδύνους και βιομηχανικούς κινδύνους.
Στην έρευνα συμμετείχαν με τις απαντήσεις τους 26 ασφαλιστικές επιχειρήσεις –μέλη της ΕΑΕΕ, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν το 95,7% της παραγωγής των ασφαλίσεων περιουσίας.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο εν λόγω σεισμός ήταν μέτριας σχετικά έντασης, συνεπώς σημειώθηκαν αρκετές ζημιές μικρού μεγέθους. Επισημαίνεται ότι η απαλλαγή είναι μία διεθνής πρακτική που μειώνει κατά ένα ποσό τον ασφαλισμένο κίνδυνο (συνεπώς και την αποζημίωση) η οποία αντισταθμίζεται σε βάθος χρόνου με αντίστοιχη ελάφρυνση των ασφαλίστρων, αναλόγως των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης.
Η συνολική αποτύπωση των απαντήσεων των επιχειρήσεων από τις έως σήμερα αναγγελίες, αναφέρεται σε 3.254 ζημιές, των οποίων η αρχική πρόβλεψη ανέρχεται συνολικά σε 16,9 εκατ. ευρώ, άρα η μέση δηλωθείσα ζημιά φθάνει τα 5.205 ευρώ για το σύνολο των κινδύνων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS