Mises Institute: Η Ελλάδα δεν ανέκαμψε ποτέ στην πραγματικότητα από την οικονομική κρίση

Mises Institute: Η Ελλάδα δεν ανέκαμψε ποτέ στην πραγματικότητα από την οικονομική κρίση
Ανάλυση του Mises Institute για την Ελλάδα και την ανάπτυξη που παραμένει προαπαιτούμενο για την ευημερία
Μπορεί τα προγράμματα διάσωσης της Ελλάδας να έχουν ολοκληρωθεί, ωστόσο η πραγματική οικονομική ανάπτυξη στη χώρα δεν είναι ορατή, τονίζει σε ανάλυσή του το Mises Institute.
Οικονομική ανάπτυξη είναι η αύξηση του εισοδήματος ενώ η ανάπτυξη της χώρας περιλαμβάνει παράγοντες όπως εκπαίδευση, προσδόκιμο ζωής κλπ.
Ωστόσο, η οικονομική ανάπτυξη είναι προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη μίας χώρας.
Η Ελλάδα έχει καταβάλει πολυάριθμες προσπάθειες για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Ενώ τα οφέλη των ξένων άμεσων επενδύσεων είναι αμφιλεγόμενα, καθώς εξαρτώνται από το είδος της επένδυσης, η προσπάθεια αυτή φαίνεται να μην είχε σημαντικά αποτελέσματα στην Ελλάδα.
Το  κάτωθι γράφημα απεικονίζει τις άμεσες ξένες επενδύσεις ανά έτος.
Η ευθεία δείχνει την τάση των άμεσων ξένων επενδύσεων που είναι σχεδόν μια οριζόντια γραμμή και δεν υπάρχει σημαντική αύξηση.Το δεύτερο γράφημα δείχνει τις άμεσες ξένες επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ από την Παγκόσμια Τράπεζα.
Τα τελευταία δύο χρόνια, οι άμεσες ξένες επενδύσεις  δεν υπερβαίνουν το 2% του ΑΕΠ.
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/fot2.png?itok=jNH_W-ZY

Πολιτική αστάθεια

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα έχει τον πέμπτο υψηλότερο φορολογικό συντελεστή στην Ευρώπη (29%).
Αυτό μειώνει το περιθώριο κέρδους ενός δυνητικού επενδυτή.
Ο δείκτης αυτός είναι κατά 5,7 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος από τον φορολογικό συντελεστή στην Ευρωζώνη (23,3%), ενώ το ποσοστό των γειτονικών χωρών είναι κατά μέσο όρο 14,2%.
Ένα άλλο μειονέκτημα είναι η γραφειοκρατία.
Πρόκειται για ένα πρόβλημα που οι κυβερνήσεις προσπάθησαν να επιλύσουν τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά ελάχιστα έχουν γίνει.
Σε κάθε περίπτωση, η διευκόλυνση των δυνητικών επενδυτών είναι ζωτικής σημασίας για την προσέλκυση επενδύσεων.
Επιπλέον η πολιτική αστάθεια υπονομεύει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη.
Η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει δεδομένα από τα οποία έχει δημιουργηθεί ένας δείκτης που απεικονίζει πολιτική σταθερότητα.
2,5 μονάδες του δείκτη δείχνουν ένταση πολιτικής σταθερότητας και -2,5 μονάδες δείχνει πολιτική αστάθεια.
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/fot3.jpg?itok=IdwDK-Ba
Ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη είναι και η αύξηση των καταθέσεων.
Ένας απλός τρόπος για να κατανοήσετε τη σημασία των καταθέσεων είναι ότι η αποταμίευση κάποιου θα μπορούσε να είναι χρήματα κάποιου άλλου για επένδυση.
Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διαδραματίζουν το ρόλο της κάλυψης του χάσματος μεταξύ τους.
Το κάτωθι γράφημα απεικονίζει τις καταθέσεις στην Ελλάδα ετησίως.

https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/fot2.png?itok=jNH_W-ZY

Οι εγχώριες καταθέσειςμειώθηκαν δραματικά από το 2008 μέχρι σήμερα εξαιτίας των αναγκών κατανάλωσης καθώς συρρικνώθηκε το εισόδημα των Ελλήνων.
Η μείωση αυτή έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και είναι απαραίτητο να ξαναρχίσουν οι αποταμιεύσεις.
Η τελευταία μεταβλητή είναι η εργασία. Η συμμετοχή του εργατικού δυναμικού μειώθηκε τα τελευταία δέκα χρόνια.
Μια εξήγηση μπορεί να είναι η απογοήτευση που αισθάνονται οι άνεργοι πολίτες από το υψηλό ποσοστό ανεργίας που έχει υπολογίσει περίπου η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία στο 19,9%.
Αυτό αυξήθηκε κατά 12,1 ποσοστιαίες μονάδες από το 2008.
Όμως, η ποσότητα του εργατικού δυναμικού δεν είναι ο μόνος σημαντικός παράγοντας.
Κάποιος πρέπει επίσης να εξετάσει την ποιότητα.

To Brain Drain

Δυστυχώς, η «ποιότητα» των εργαζομένων επιδεινώνεται: περίπου 400.000 Έλληνες έχουν μεταναστεύσει τα τελευταία οκτώ χρόνια για να εργαστούν στο εξωτερικό, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν είναι μόνο απόφοιτοι πανεπιστημίων αλλά και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου.
Αυτή η διαρροή εγκεφάλων έχει τεράστιο αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς επηρεάζει την παραγωγικότητα και την καινοτομία, ιδιαίτερα σημαντικές για την οικονομική ανάπτυξη.
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα, αλλά σίγουρα η εκπαίδευση είναι μία από αυτές.
Επίσης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι επιδόσεις της Ελλάδας στην καινοτομία από το 2010 έως το 2017 μειώθηκαν κατά 0,9% και η Ελλάδα θεωρείται ως μέτρια καινοτόμος χώρα.
Περιττό να πούμε ότι είναι η ίδια περίοδος που η διαρροή εγκεφάλων (brain drain) ήταν πιο έντονη.
Το επόμενο γράφημα απεικονίζει την τάση του ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό.
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/fot5.png?itok=dHWQrS_9
Η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις.
Οι επενδύσεις δεν έχουν αυξηθεί επαρκώς, οι αποταμιεύσεις μειώνονται και το εργατικό δυναμικό δεν είναι μόνο μειωμένο σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά οι Έλληνες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο έχουν μεταναστεύσει.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πάντα, φαίνεται ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αλλάξει πορεία για τη βελτίωση του κεφαλαίου (μέσω επενδύσεων και καταθέσεων) και της εργασίας, προκειμένου να επιτευχθούν υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας και πραγματικής παραγωγής.
Και οι δύο είναι καίριες για τη βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης - και ως εκ τούτου για το ελληνικό βιοτικό επίπεδο.
 

bankingnews.gr

BREAKING NEWS