Λίγο μετά το κλείσιμο του ΧΑ – Υψηλότερα λόγω επιλεκτικών τοποθετήσεων αλλά και με χαμηλό τζίρο

Λίγο μετά το κλείσιμο του ΧΑ – Υψηλότερα λόγω επιλεκτικών τοποθετήσεων αλλά και με χαμηλό τζίρο
ΑΓΟΡΑ: Αδιάφορη η συνεδρίαση με λίγες μετοχές να ξεχωρίζουν. Ο τζίρος χαμηλός και φυσικά η συσσώρευση ήταν το βασικό χαρακτηριστικό. Κερδίσαμε το θετικό πρόσημο αλλά δε λέει και πολλά και κυρίως οφείλεται σε κάποιες επιλεκτικές τοποθετήσεις. Η εξάρτηση με τις ξένες αγορές παραμένει αυξημένη.

Αυτό που δείχνει η αγορά είναι ότι οι συμμετέχοντες έχουν μειωθεί σημαντικά. Κάθονται στην άκρη και περιμένουν. Τι περιμένουν; Μάλλον περισσότερο περιμένουν το εξωτερικό και τι θα γίνει εκεί. Η έκδοση ομολόγου, ο προϋπολογισμός είναι τα δικά μας θέματα αλλά δε νομίζουμε ότι προβληματίζουν. Αντιθέτως…

AUTOHELLAS: Οι τοποθετήσεις συνεχίζονται και έσπασε ανοδικά ο τίτλος τη συσσώρευση των τελευταίων μηνών. Η μετοχή ξεχώρισε στη σημερινή συνεδρίαση. Έκλεισε στα 7,10 ευρώ με άνοδο 3,50% και όγκο 204 χιλ. τεμάχια. Έφτασε ενδοσυνεδριακά μέχρι και τα 7,30 ευρώ.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Πλήρης απογοήτευση. Διολισθαίνει χαμηλότερα και χάνει τη μία στήριξη μετά την άλλη. Ο όγκος θα μπορούσε εύκολα να ήταν διπλάσιος και τριπλάσιος, αφού ο πωλητής όπου έβρισε αγοραστή του έδινε όσα ήθελε και όπου ήθελε. Στα 1,6940 ευρώ και στο -4,29% με όγκο 495 χιλ. τεμάχια.

ΠΛΑΙΣΙΟ: Τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά και πλέον η μετοχή έχει χάσει τα 4 ευρώ και απομακρύνεται αλλά με χαμηλό όγκο. Στα 3,88 ευρώ με απώλειες 2,02% και όγκο 3,6 χιλ. τεμάχια.

ΟΠΑΠ: Εδώ είδαμε κάποιες τοποθετήσεις καθώς η μετοχή από τη μία έχει τη δημόσια πρόταση και αυτή η εξέλιξη δημιουργεί μία καλή βάση για τη μετοχή και από την άλλη τα αποτελέσματα εξαμήνου ήταν καλά. Νομίζουμε πως θα πάνε ακόμα καλύτερα.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Στο τέλος τα κατάφεραν και έκλεισαν κοντά ή και σε υψηλά ημέρας, αλλά με τους όγκους των συναλλαγών να είναι σημαντικά μειωμένοι.

ΛΥΚΟΣ: Ωραία η ανοδική κίνηση της μετοχής. Έκανε μία καλή διόρθωση και σήμερα πήγε μέχρι τα 1,45 ευρώ για να κλείσει τελικά στα 1,52 ευρώ και στο +5,19% με όγκο 31 χιλ. τεμάχια.

ΠΑΪΡΗΣ: Η Διοίκηση του Ομίλου εφαρμόζοντας τα τελευταία έτη ένα πρόγραμμα ορθής οικονομικής διαχείρισης και χρήσης των παραγωγικών συντελεστών κατάφερε να εμφανίσει σαφείς τάσεις ανάκαμψης των Εταιριών του Ομίλου. Στόχος για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 είναι η συνέχιση του οικονομικού προγράμματος της Διοίκησης ώστε να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών και να επανέλθει ο Όμιλος στην κερδοφορία.

Πωλήσεις 6,1 εκατ. ευρώ από 6,38 εκατ. ευρώ, EBITDA 619 χιλ. ευρώ από 748 χιλ. ευρώ και ζημιά 111 χιλ. ευρώ από 45 χιλ. ευρώ. Καθαρή θέση 2,09 εκατ. ευρώ, συνολικές υποχρεώσεις 15,1 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 66 χιλ. ευρώ.

ΔΟΥΡΟΣ: Πωλήσεις στο εξάμηνο 1,59 εκατ. ευρώ από 1,48 εκατ. ευρώ, EBITDA 61 χιλ. ευρώ από 17 χιλ. ευρώ και ζημιές 373 χιλ. ευρώ από 321 χιλ. ευρώ. Καθαρή θέση 1,3 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 10,8 εκατ. ευρώ. Στο ταμείο 58 χιλ. ευρώ.

Q&R: Πωλήσεις 1,24 εκατ. ευρώ από 1,25 εκατ. ευρώ και ζημιά 200 χιλ. ευρώ από 112 χιλ. ευρώ. Καθαρή θέση 3,9 εκατ. ευρώ, συνολικές υποχρεώσεις 4,09 εκατ. ευρώ και ταμείο 634 χιλ. ευρώ

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ: Καθαρός δανεισμός 33,5 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 9,8 εκατ. ευρώ. Υπάρχουν υποχρεώσεις ύψους 1,83 εκατ. ευρώ προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης. Αποθέματα 9,5 εκατ. ευρώ και απαιτήσεις 18,9 εκατ. ευρώ. Σταθερές πωλήσεις στα 16,4 εκατ. ευρώ και κέρδη 161 χιλ. ευρώ από 111 χιλ. ευρώ. Πρέπει να εισπράξει απαιτήσεις για να βελτιώσει τις ταμειακές ροές και να μειώσει το δανεισμό.

ΟΛΘ: Κατά τη διάρκεια της εξαμηνιαίας περιόδου έως τις 30 Ιουνίου 2019, το κόστος πωληθέντων ανήλθε σε 17,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 24,1% σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του περασμένου έτους (14,4 εκατ ευρώ.).

Ορισμένα στοιχεία αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, μεταξύ των οποίων: Ο αριθμός του προσωπικού, με νέες προσλήψεις λόγω της αναδιοργάνωσης της εταιρείας και ο επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα στις ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα, μισθοί οι οποίοι είχαν περικοπεί όταν το Λιμάνι ανήκε στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Επιπλέον, αναγνωρίστηκε ένα ποσό πρόβλεψης ως αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας. Οι αποσβέσεις αυξήθηκαν κατά 0,6 εκατ. ευρώ ενώ το κόστος των μισθωμάτων μειώθηκε κατά 0,5 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αναδρομικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η απόδοση στο 2ο εξάμηνο του 2019 θα συνεχίσει σύμφωνα με την θετική τάση του 1ου εξαμήνου του έτους και ότι το πρόγραμμα των επενδύσεων θα επιταχυνθεί.

Ίδια κεφάλαια 152,1 εκατ. ευρώ, συνολικές υποχρεώσεις 70,2 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα 95,7 εκατ. ευρώ με καλές αν και μειωμένες λειτουργικές ταμειακές ροές.
Πωλήσεις 32,9 εκατ. ευρώ από 29,1 εκατ. ευρώ, και καθαρά κέρδη 8 εκατ. ευρώ από 10 εκατ. ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: Μπήκε πάλι στη δημοπρασία ελεύθερη εντολή αγοράς και με 8 χιλ. τεμάχια η μετοχή έκλεινε στα 2,43 ευρώ, αλλά μετά ως συνήθως ακυρώθηκε. Δεν υπήρχαν εντολές πώλησης στον τίτλο σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Στη δημοπρασία με λίγα κομμάτια έκλεισε στα 2,25 ευρώ και στο +3,69% με όγκο 10 χιλ. τεμάχια.

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ: Στα 1,95 ευρώ και στο -5,34% με όγκο 11 χιλ. τεμάχια.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com  
www.bankingnews.gr 

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS