Χρωστάνε 3,26 δισ. ευρώ στις τράπεζες 24 εισηγμένες με αρνητική καθαρή θέση 850 εκατ. ευρώ

Χρωστάνε 3,26 δισ. ευρώ στις τράπεζες 24 εισηγμένες με αρνητική καθαρή θέση 850 εκατ. ευρώ
Αναδιαρθρώνουν δάνεια, πουλάνε περιουσιακά στοιχεία, ενώ κάποιες εισηγμένες οδεύουν προς λύση και εκκαθάριση
Από τη μία λείπουν κεφάλαια συνολικού ύψους 850 εκατ. ευρώ από 24 εισηγμένες του ΧΑ και από την άλλη έχουν συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις 3,26 δισ. ευρώ.
Τα ταμειακά τους διαθέσιμα ανέρχονται στα 253 εκατ. ευρώ, επομένως ο καθαρός δανεισμός είναι στα 3 δισ. ευρώ.
Μόλις οι 6 από τις 24 εταιρείες εμφάνισαν κέρδη στο πρώτο εξάμηνο του 2019, χωρίς να λείπουν και οι περιπτώσεις όπου τα κέρδη είναι έκτακτα και οφείλονται κυρίως σε αναδιαρθρώσεις δανείων.
Τη μεγαλύτερη ανάγκη σε κεφάλαια έχει η Forthnet η οποία έχει αρνητική καθαρή  212,8 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός της ανέρχεται στα 289,8 εκατ. ευρώ.
Ακολουθεί η Βιοτέρ με αρνητική καθαρή θέση 88,7 εκατ. ευρώ και καθαρό δανεισμό 218 εκατ. ευρώ.
Η Frigoglass αύξησε τα κέρδη του εξαμήνου αλλά η καθαρή θέση παραμένει αρνητική κατά 80,6 εκατ. ευρώ ενώ ο καθαρός δανεισμός είναι στα 218,4 εκατ. ευρώ.
Η Σφακιανάκης η οποία αποχωρεί από το ΧΑ, μείωσε τις ζημιές στο εξάμηνο αλλά η καθαρή θέση είναι αρνητική κατά 74,3 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός είναι στα 342 εκατ. ευρώ.
Με αρνητική καθαρή θέση 57 εκατ. ευρώ και καθαρό δανεισμό 122,7 εκατ. ευρώ είναι η Pasal στο εξάμηνο.
Μένει να φανεί μετά την ολοκλήρωση των πωλήσεων των περιουσιακών στοιχείων πως θα διαμορφωθεί ο ισολογισμός.
Μεγάλες ζημιές 25,4 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Σελόντα και η καθαρή θέση ανήλθε στα -49,2 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός είναι στα 192 εκατ. ευρώ περίπου.
Βάσει της συμφωνίας εξαγοράς και της υποχρέωσης να πουλήσει μονάδες, μένει να φανεί πως θα διαμορφωθεί και εδώ ο ισολογισμός μετά τις παραπάνω κινήσεις.
Η Μπήτρος αύξησε τη ζημία στα 13,8 εκατ. ευρώ και την αρνητική καθαρή θέση στα 41,6 εκατ. ευρώ.  
Ο καθαρός δανεισμός της ανέρχεται στα 121,6 εκατ. ευρώ, ενώ υπενθυμίζεται πως έχει ανακοινωθεί συγχώνευση του μεταλλουργικού κλάδου με τη ΣΙΔΜΑ.
Η ΑΕΓΕΚ έχει αρνητική καθαρή θέση 32,9 εκατ. ευρώ και καθαρό δανεισμό 197,7 εκατ. ευρώ.
Image
Η Sato η οποία οδεύει προς λύση και εκκαθάριση έχει αρνητική καθαρή θέση 30,6 εκατ. ευρώ και καθαρό δανεισμό 30,1 εκατ. ευρώ.
Προς λύση οδεύει και η Βαράγκης, η οποία είχε αρνητική καθαρή θέση 15,3 εκατ. ευρώ και καθαρό δανεισμό 12,9 εκατ. ευρώ.
Η ΑΝΕΚ χρωστάει 263 εκατ. ευρώ και έχει καθαρή θέση αρνητική κατά 19,4 εκατ. ευρώ.
Στο εξάμηνο είχε ζημιές 7,9 εκατ. ευρώ.
Η Ιντραλότ έχει πλέον αρνητική καθαρή θέση κατά 21,9 εκατ. ευρώ και καθαρό δανεισμό 652 εκατ. ευρώ.
Να σημειωθεί πως η μετοχή δεν είναι στην κατηγορία της επιτήρησης και αυτό θα εξεταστεί μετά τη δημοσίευση των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων.
Με αρνητική καθαρή θέση είναι η Audio Visual αλλά προγραμματίζεται αύξηση και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο και νέας.
Ο καθαρός δανεισμός είναι στα 97,1εκατ. ευρώ.
Η Ελγέκα έχει καθαρό δανεισμό 80,6 εκατ. ευρώ και αρνητική καθαρή θέση.
Η Ακρίτας θα γυρίσει σε θετική καθαρή θέση μετά την αναδιάρθρωση των δανείων και την αύξηση κεφαλαίου, ενώ βελτιώνεται και ο καθαρός δανεισμός ο οποίος στο τέλος του εξαμήνου ήταν στα 51,7 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πως τα στοιχεία που αφορούν στον καθαρό δανεισμός περιλαμβάνουν και τις υποχρεώσεις από μισθώσεις.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS