Λίγο μετά το άνοιγμα του ΧΑ – Μικρό το ενδιαφέρον, περιορισμένος ο αριθμός μετοχών που έχουν κάνει πράξη

Λίγο μετά το άνοιγμα του ΧΑ – Μικρό το ενδιαφέρον, περιορισμένος ο αριθμός μετοχών που έχουν κάνει πράξη
ΑΓΟΡΑ: Άλλος για αύξηση κεφαλαίου; Για να δούμε ποιος εισηγμένος θα είναι ο επόμενος. Σταθεροποιητικό το άνοιγμα χωρίς ιδιαίτερα κέφια από τους επενδυτές. Χαμηλός ο τζίρος και λίγες οι μετοχές που είχαν κάνει πράξη στα πρώτα λεπτά. Ξεχωρίζει και πάλι η Ελλάκτωρ με τον πωλητή να δίνει όπου βρίσκει αγοραστή.

Οι αγορές του εξωτερικού πιέζονται σήμερα και δεν αποκλείεται αυτή η εξέλιξη να επηρεάσει και τη δική μας αγορά. Η Jumbo, η Τιτάν και η Aegean ξεχωρίζουν λίγο στο ξεκίνημα λόγω τοποθετήσεων.

AUTOHELLAS: Πολλά χαρτιά βγαίνουν στη μετοχή. Σε 6 λεπτά συνεδρίασης είχε όγκο 107 χιλ. τεμάχια. Οι αγοραστές πάντως τα απορροφούν με ευκολία. Εκτός και αν θέλουν κάποιοι να δημιουργήσουν όγκο για να δείξουν αυξημένη εμπορευσιμότητα. Με αποτίμηση 346 εκατ. ευρώ θα μπορούσε να βάλει υποψηφιότητα για την υψηλή κεφαλαιοποίηση.

TRASTOR: Νέα αύξηση κεφαλαίου και έκδοση ομολογιακού μετατρέψιμου όπου η Wert Red θα καλύψει και θα μετατραπούν μετά οι ομολογίες σε μετοχές. Η εταιρεία φαίνεται πως θέλει τα χρήματα άμεσα για επενδύσεις. Όπως βλέπουμε από τις ανακοινώσεις η μετατροπή θα γίνει στα 0,90 ευρώ ανά μετοχή με το κλείσιμο χθες να είναι 1,03 ευρώ.

LAMDA: Η απόφαση της Aegean είναι εξαιρετική και η σύμπραξη είναι προς όφελος όλων. Άλλωστε η Aegean μας έχει δείξει στο παρελθόν πως ξέρει να στηρίζει τη χώρα και να κάνει κινήσεις που θα την ωφελήσουν αν βελτιωθεί η πορεία του τουρισμού.

Όπως έχουμε ξαναγράψει για τη στήλη το Ελληνικό είναι game changer για τη χώρα. Δεν ξέρουμε πως θα διαμορφωθούν τα μεγέθη της Lamda σε βάθος χρόνου, γιατί οι ροές κεφαλαίων που απαιτούνται θα είναι μεγάλες και οι τόκοι θα τρέχουν χωρίς ιδιαίτερες αποδόσεις, αλλά πρόκειται για εμβληματικό έργο που θα φέρει φοβερά έσοδα στη χώρα.

Αυτό βέβαια που δε θέλουμε να δούμε είναι κάτι ανάλογο με τις αυξήσεις κεφαλαίου στις τράπεζες που μπήκαν πολλές εταιρείες που δε χρειαζόταν έβαλαν κεφάλαια και έγραψαν μεγάλες ζημιές. Θέλουμε σε αυξήσεις να μπαίνουν λεφτά που περισσεύουν. Από την τιμή που δίνεται μάλλον μπορούμε να βγάλουμε και κάποια συμπεράσματα για το που θα γίνει η αύξηση. Κάτω από τα 7,50 ευρώ στο άνοιγμα ο τίτλος.

ΑΤΤICA GROUP: Υπάρχει η ενοποίηση της Hellenic Seaways που έγινε στο δεύτερο εξάμηνο του 2018, άρα τα μεγέθη του πρώτου εξαμήνου 2019 δεν είναι συγκρίσιμα με τα περσινά.
Ενοποιημένες πωλήσεις 164 εκατ. ευρώ από 131,68 εκατ. ευρώ και EBITDA 15,5 εκατ. ευρώ από 12,29 εκατ. ευρώ. Το κόστος των καυσίμων επηρέασε το λειτουργικό κόστος.

Οι ζημιές στο εξάμηνο ανήλθαν στα 11,05 εκατ. ευρώ από κέρδη 8,6 εκατ. ευρώ τα οποία όμως είχαν και έκτακτα (15,8 εκατ. ευρώ) από πώληση πλοίων. Ταμειακά διαθέσιμα 44,1 εκατ. ευρώ, καθαρή θέση 409,6 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 455 εκατ. ευρώ. Μειώθηκε το ταμείο λόγω αγοράς πλοίου και εξόφλησης υποχρεώσεων πλην δανειακών.

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ: Ανεκτέλεστο 15,1 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα στο πρώτο εξάμηνο του 2019 για τον Όμιλο και την Εταιρεία είναι κερδοφόρα, έπειτα από μια περίοδο αρνητικών αποδόσεων ως απόρροια των γενόμενων οικονομικών εξελίξεων. Τα θετικά αποτελέσματα για την Εταιρεία και τον Όμιλο οφείλονται κυρίως στη βελτίωση του ρυθμού εκτέλεσης των έργων στο πρώτο εξάμηνο του 2019.

Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα ανήλθαν σε 2,9 εκατ. ευρώ έναντι 2,2 εκατ. ευρώ (αύξηση 35%) στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 605 χιλ. ευρώ κέρδη, έναντι ζημιών 52,9 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018. Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν κερδοφόρα στην εξαμηνιαία περίοδο του 2019 κατά ποσό 238 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ποσού 384 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018.
Καθαρός δανεισμός στα 6,5 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 7,8 εκατ. ευρώ. Υπήρχαν απαιτήσεις 4,5 εκατ. ευρώ.

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ: Οι καθαρές πωλήσεις της εταιρείας κατά το Α’ εξάμηνο 2019 ανήλθαν σε 15,77 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 5,47% σε σχέση με τις πωλήσεις της αντίστοιχη περιόδου 2018. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας, κατά το Α’ εξάμηνο του 2019, ανήλθαν σε 611.712,73 ευρώ, έναντι 210.157,20 ευρώ της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.

To σύνολο του τραπεζικού δανεισμού (μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου) της εταιρείας την 30/06/2019 υποχώρησε σε 13,90 εκατ. ευρώ, έναντι 15,06 εκατ. ευρώ την 31/12/2018. Σημειώνεται ότι την 30/06/2019, μετά την αφαίρεση δεσμευμένων καταθέσεων, 4,50 εκατ. ευρώ, οι οποίες έχουν ενεχυριαστεί έναντι ισόποσου μακροπρόθεσμου δανείου, ο δανεισμός ανέρχεται σε 9,40 εκατ. ευρώ. Καθαρή θέση 19,4 εκατ. ευρώ.

Γιώργος Κατικάς  
george.katikas@gmail.com 
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS