Mediobanca Securities: Ανθεκτικές αλλά αντιμέτωπες με ισχυρές προκλήσεις οι ελληνικές τράπεζες - Τα NPEs θα πλήξουν τα κεφάλαια

Mediobanca Securities: Ανθεκτικές αλλά αντιμέτωπες με ισχυρές προκλήσεις οι ελληνικές τράπεζες - Τα NPEs θα πλήξουν τα κεφάλαια
Αμετάβλητες διατηρεί τις τιμές - στόχους για Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς ο ιταλικός τραπεζικός όμιλος Mediobanca Securities
(upd4) Αθεκτικές τόσο στους υπάρχοντες όσο και στους επερχόμενους κινδύνους είναι οι ελληνικές τράπεζες, παρά το γεγονός ότι έχουν αρκετά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά, όπως υπογραμμίζει έκθεση της Mediobanca Securities 77 σελίδων με τίτλο Saving the baby from the bathwater διασώζοντας το μωρό από το νερό του μπάνιου....την οποία παρουσιάζει το bankingnews.
Στην έκθεση η οποία αφορά το σύνολο του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, γίνεται ειδική αναφορά για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς τίθενται υπό ένα ιδιότυπο stress tests, το οποίο αφορά τις επιπτώσεις που θα έχουν τόσο στην κερδοφορία τους όσο και στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CET 1), οι κανόνες που αφορούν τη διαχείριση των νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs), αλλά και η συμμόρφωση με το Pillar Ι (σ.σ.: η ημερολογιακή συμμόρφωση για τα νέα NPEs, τα οποία έχουν δημιουργηθεί μετά τον Απρίλιο του 2019), αλλά και η νομισματική πολιτική των αρνητικών επιτοκίων από την ΕΚΤ.
Παράλληλα η Mediobanca Securities διατηρεί πρακτικά αμετάβλητες τις τιμές στόχων των τριών ελληνικών τραπεζών που «παρακολουθεί», δηλαδή Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.
Για την Alpha Bank η τιμή – στόχος για την μετοχή μειώνεται οριακά στα 1,55 ευρώ από 1,6 ευρώ πριν, ενώ για την Εθνική Τράπεζα παραμένει αμετάβλητη στα 1,8 ευρώ και την Τράπεζα Πειραιώς επίσης αμετάβλητη στα 2,7 ευρώ αντίστοιχα, με τη σύσταση να διατηρείται «ουδέτερη» και για τους τρεις χρηματοπιστωτικούς ομίλους.

Πως προσδιορίζει η Mediobanca Securities τις μελλοντικές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών

Σύμφωνα με έκθεση της Mediobanca Securities, oι ευρωπαϊκές τραπεζες προεξοφλούν μια ακόμη άβυσσο.
Την περασμένη δεκαετία  επλήγησαν από μία ατελείωτη σειρά προβλημάτων.
Ολες οι τράπεζες της Νοτίου Ευρώπης όπως σημειώνει η έκθεση θα είναι οι πρώτες που θα επηρεαστούν από τον SSM Pillar Guidance δηλαδή από τις προβλέψεις ροών ΝPEs με βάση τις νέες κατευθύνσεις του SSM.
Αν και θεωρούμε αναφέρεται στην έκθεση πως ένα μεγάλο μέρος της απομόχλευσης του κινδύνου έχει ήδη πραγματοποιηθεί (Ισπανία Πορτογαλία και Ιταλία) ή επιταχύνεται (Ελλάδα) από τη μία πλευρά βλέπουμε το αποτελέσμα των ροών NPEs να είναι διαχειρίσιμο για τις περισσότερες από τις τράπεζες καθώς η επίπτωση στο κεφάλαιο θα φανεί  από το 2021 και μετά ωστόσο επισημαίνεται ότι η επίπτωση αυτή θα αυξάνεται όσο περνάει ο καιρός.
Από την άλλη πλευρά ωστόσο  η επίδραση στις ημερολογιακές προβλέψεις για το απόθεμα των NPEs ενδεχομένως θα κοστίσει ένα μεγαλύτερο ποσό κεφαλαίου με τις ελληνικές τράπεζες να πλήττονται περισσότερο (διάβρωση του CET1 την περίοδο 2020-2021 από 25 ως 100 μονάδες βάσης).
Ακολουθούν οι ιταλικές τράπεζες με διάβρωση την ίδια περίοδο κατά 30 με 45 μονάδες βάσης. Στην τρίτη θέση βρίσκονται οι ισπανικές τράπεζες οι οποίες αναδεικνύονται και οι νικήτριες της ανάλυσης καθώς η επίπτωση από όλα τα ρυθμιστικά μέτρα θα τους κοστίσει μόνον 10 μονάδες βάσης κεφαλαίου το χρόνο.
Τον Αύγουστο του 2019 ο SSM δημοσίευσε ένα δελτίο για τις προβλέψεις εποπτικής κάλυψης των NPEs στην οποία ευθυγράμμιζε τα χρονικά πλαίσια, τον οδικό χάρτη για την πλήρη εφαρμογή  και το split των διασφαλισμένων ανοιγμάτων του Addendum  με το Pillar I .
Aυτό μπορεί να θεωρηθεί ως οριακά θετικό εφόσον παρατείνει το χρονικό πλαίσιο της κάλυψης των νέων NPEs και μειώνει την πολυπλοκότητα.

Τι προβλέπει η ρυθμιστική προσέγγιση

Oι απαιτήσεις του Pillar I αφορούν στην κάλυψη των νέων NPLs που δημιουργούνται από ανοίγματα τα οποία γεννήθηκαν μετά τις 26 Απριλίου 2019
Η διαφορά μεταξύ των προβλέψεων Pillar I και των λογιστικών προβλέψεων θα αφαιρεθεί από το κεφάλαιο.
Η εποπτική προσέγγιση για τις ροές των NPEs.
Το μέτρο Pillar II αντιπροσωπεύει μια σύσταση και όχι μια απαίτηση δηλαδή δεν είναι δέσμευση αλλά προκαλεί το διάλογο με τον επόπτη.

Επίδραση στις ελληνικές τράπεζες

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η Mediobanca Securities  σε ότι αφορά τα νέα κόκκινα δάνεια σύμφωνα με το Addendum προβλέπεται για τις ελληνικές τράπεζες μόνον 3 μονάδες διάβρωσης στα κεφάλαια  CET I για το 2023 αλλά απώλεια 20  μονάδων βάσης στη συνέχεια.
Μια σημαντική επίδραση του Addendum στις ροές των NPEs θα μπορούσε να απορροφηθεί από τις ελληνικές τράπεζες
H εκτίμηση της Mediobanca  Securities είναι  ότι η επίπτωση στο κεφάλαιο μπορεί να αποτυπωθεί από το 2021 και μετά και προοδευτικά να αυξάνεται όσο περνάει ο καιρός.
Το Addendum στις ροές θα μπορούσε να μειώσει το δείκτη CΕΤΙ κατά περισσότερο από 5 μονάδες βάσης για την Τράπεζα Πειραιώς το 2021 μέχρι το 2023, κατά μείον 25 έως μείον 20 μονάδες βάσης το 2024 με 2027 για την Πειραιώς και την Alpha και μόνον κατά 10 μονάδες βάσης για την Εθνική Τράπεζα το 2024  έως το 2027.
Αυτά με την προϋπόθεση πως οι ελληνικές τράπεζες θα επιτύχουν τους στόχους που έχουν θέσει για τα NPEs για το 2020-2021 δηλαδή χαμηλό  διψήφιο ποσοστό NPE.
Image

Αρνητική επίδραση από τα μηδενικά επιτόκια

Όπως σημειώνεται στην έκθεση οι ελληνικές τράπεζες δέχονται σημαντικό πήγμα από την πολιτική αρνητικών επιτοκίων της ΕΚΤ, καθώς εξαρτούν το μεγαλύτερο ποσοστό της χρηματοδότησής τους από τις καταθέσεις.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να επωφεληθούν από το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης που επικρατεί, ενώ αρνητικός παράγοντας γι’ αυτές αποτελεί και το χαμηλό επίπεδο κερδοφορίας τους.
Image
Η μείωση των NPEs και η επίπτωση από την εφαρμογή των νέων κανόνων

Εξετάζοντας την επίπτωση για τις ελληνικές τράπεζες από τον νέο κανόνα SSM Pillar Guidance, η Mediobanca τονίζει ότι οι ροές NPEs είναι αρκούντως διαχειρίσιμες έως το 2021, με τη μέση «επίδραση» στον δείκτη CET1 να φθάνει μόλις στο 0,03% (τρεις μονάδες βάσης).
Όμως από το 2021 και μετά αναμένεται η αρνητική επίδραση στην κεφαλαιακή επάρκεια να είναι πιο επιθετική.
Με χρονικό ορίζοντα την περίοδο 2021 – 2027, η Mediobanca Securities, τονίζει ότι για την Alpha Bank η αρνητική επίδραση στο CET 1 θα κυμανθεί ως εξής: 0,01% για το διάστημα 2021-23, 0,26% το 2024, 0,26% το 2025 και 0,22% για το 2027.
Για την Εθνική Τράπεζα θα ισχύσει η ακόλουθη πορεία: 0% μεταξύ 2021 και 2023, στο 0,08% το 2024, στο 0,11% για το διάστημα 2025 έως 2027.
Αναφορικά με την Τράπεζα Πειραιώς η αντίστοιχη εκτίμηση τοποθετεί την αρνητική επίδραση στο CET1 ως εξής: 0,07% το 2021, στο 0,06% στο διάστημα 2022 και 2023, στο 0,25% το 2024 και 2025, στο 0,22% το 2026 και στο 0,20% το 2027.
Επίσης στην έκθεση τονίζεται ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιτύχει έναν πολύ καλό ρυθμό μείωσης των NPEs και εκτιμάται ότι θα «πιάσουν» τους στόχους που τους έχουν τεθεί για την επόμενη 2ετία.
Image
Το σενάρια για τις ελληνικές τράπεζες

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εκτιμήσεις της Mediobanca Securities για τις ελληνικές τράπεζες έχουν βασιστεί σε ένα σενάριο βάσει του οποίου:

- Το 80% του stock NPEs των Alpha Bank και Εθνικής Τράπεζας είναι εξασφαλισμένα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Τράπεζα Πειραιώς, φθάνει στο 70%.
- Το 50% των εξασφαλισμένων NPEs το 2020 θα έχει χρόνο ωρίμανσης άνω των 5 ετών και το 30% των μη εξασφαλισμένων άνω των δύο ετών.
- Ως stock NPEs λαμβάνονται υπόψη αυτά που προβλέπουν οι ίδιες οι ελληνικές τράπεζες, καθώς θεωρείται ότι θα εφαρμόσουν με απόλυτη «ευλάβεια» το πρόγραμμα μείωσής τους
Image
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αναφορικά με τις ευρωπαϊκές τράπεζες τις οποίες «εξετάζει» στην εν λόγω έκθεση η Mediobanca Securities, αναφέρει ότι παρά τη σφοδρή υποχώρηση των αποτιμήσεων, δεν συστήνει στους επενδυτές αύξηση των θέσεων στον χρηματοοικονομικό κλάδο.
Θεωρεί, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι «υπάρχει μπροστά τους μία άβυσσος, με δεδομένο ότι όλα δείχνουν ότι θα καταγραφεί στασιμότητα στην οικονομία της ΕΕ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος θα πρέπει να τις… πετάξει πλήρως από το χαρτοφυλάκιό του».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS