Δίνουν «μάχη» για το turnaround story οι Ευρωσύμβουλοι – Τι δείχνει το εξάμηνο

Δίνουν «μάχη» για το turnaround story οι Ευρωσύμβουλοι – Τι δείχνει το εξάμηνο
Η καθαρή θέση παραμένει αρνητική αλλά ο όμιλος κατάφερε να επιστρέψει στα κέρδη, ενώ ρυθμίζονται και τα δάνεια
Πωλήσεις 1,57 εκατ. ευρώ πέτυχαν οι Ευρωσύμβουλοι στο πρώτο εξάμηνο του 2019 από 1,85 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό και καθαρά κέρδη 258 χιλ. ευρώ από ζημιά 359 χιλ. ευρώ.
Η διοίκηση εκτιμά ότι οι σημαντικές ευκαιρίες και προοπτικές για τον κλάδο είναι ήδη μπροστά της.
Η «επανεκκίνηση» της Ελληνικής οικονομίας μέσω των απαιτούμενων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και η αύξηση της απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ ήδη έχει οδηγήσει σε αύξηση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου, αναφέρει η εταιρεία.
Όμως σημειώνει πως αρνητικός παράγοντας για την ευδοκίμηση των προσπαθειών της Εταιρείας αποτελεί η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού.
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 3,9 εκατ. ευρώ έναντι 4,2 εκατ. ευρώ δείχνοντας τάσης απομόχλευσης.
Το χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου για το Α’ εξάμηνο του 2019 μειώθηκε ως αποτέλεσμα της μικρής μείωσης των επιτοκίων δανεισμού.
Περαιτέρω αποκλιμάκωση αναμένεται με την υπογραφή των νέων δανειακών συμβάσεων αλλά και λόγω της αποκλιμάκωσης του κόστους απόδοσης των Ελληνικών Ομολόγων.
Στον τομέα του δανεισμού η εταιρεία έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με τις πιστώτριες Τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, κάτι το οποίο αναμένεται να υπογραφεί εντός του Οκτωβρίου 2019.
Η αναδιάρθρωση αυτή με την μετατροπή των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων σε μακροχρόνιων και την μείωση των επιτοκίων θα δώσει μια ανάσα ρευστότητας.
Τα αποτέλεσμα αυτής της εξωστρέφειας άρχισαν να φαίνονται μέσα στο 2019 και ειδικότερα η διοίκηση σημειώνει τα δύο μεγάλα έργα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας του Καζακστάν αξίας 925.000 ευρώ και 5.570.000 ευρώ, οι συμβάσεις των οποίων υπογράφηκαν 29/03/2019 και 22/07/2019 αντίστοιχα και ένα έργο στη Ρουμανία αξίας 150.000 ευρώ με ημερομηνία υπογραφής 23/07/2019.
Η καθαρή θέση του ομίλου είναι αρνητική κατά 1,35 εκατ. ευρώ, ενώ η αποτίμηση είναι στα 2,4 εκατ. ευρώ.


BREAKING NEWS