ΔΕΗ: Αιτήματα στο ΥΠΕΝ ώστε να μην «γράψει» ζημίες από την αντιμετώπιση του ενεργειακού ελλείμματος της Κρήτης

ΔΕΗ: Αιτήματα στο ΥΠΕΝ ώστε να μην «γράψει» ζημίες από την αντιμετώπιση του ενεργειακού ελλείμματος της Κρήτης
Σε πρώτο πλάνο θέτει η εταιρεία τη διενέργεια διαγωνισμού για νέα ηλεκτροπαραγωγική ισχύ 100 MW στο νησί
Αιτήματα που μπορούν να διασφαλίσουν πως δεν πρόκειται να επιβαρυνθεί οικονομικά η ίδια από την αποσόβηση του ενεργειακού ελλείμματος της Κρήτης, έως την ηλέκτριση της «μεγάλης» διασύνδεσης, απέστειλε σύμφωνα με πληροφορίες πρόσφατα η ΔΕΗ στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Τα αιτήματα αυτά ουσιαστικά αποτελούν δικλείδες ασφαλείας, που είναι αναγκαστικές για να αποτραπεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο οικονομικής της επιβάρυνσης, από την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης του ενεργειακού ελλείμματος του νησιού.
Άλλωστε, ήδη η προηγούμενη διοίκηση της ΔΕΗ είχε δηλώσει πως η επιχείρηση είναι πρόθυμη να αναλάβει την πρόκληση για τη διασφάλιση επάρκειας ισχύος στην Κρήτη, θέτοντας ωστόσο προϋποθέσεις ώστε αυτό να μην αποβεί εις βάρος των οικονομικών της συμφερόντων.
«Το τσάμπα τελείωσε», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά τον περασμένο Μάρτιο ο τότε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης.

Διαχωρισμός σταθερού και μεταβλητού κόστους

Στη λίστα των προτάσεών της προς το ΥΠΕΝ, η εταιρεία ιεραρχεί στην πρώτη θέση τη διενέργεια διαγωνισμού από την ίδια, για την εγκατάσταση ενός νέου ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού βάσης, ισχύος περί τα 100 MW.
Μία τέτοια μονάδα θα μπορούσε να είναι ένα καινούριο εργοστάσιο φυσικού αερίου, ή μία πλωτή μονάδα τύπου powerboat που θα καταναλώνει το ίδιο καύσιμο, ενώ στο κόστος του διαγωνισμού η ΔΕΗ θέλει να προστεθεί και κάποιο κέρδος.
Παράλληλα, η εταιρεία ζητά στις όποιες προτάσεις υποβληθούν, να είναι διαχωρισμένα  τα σταθερά από τα μεταβλητά κόστη. Κι αυτό για να μπορούν να συγκριθούν, ως προς την οικονομικότητά τους.

Παράταση της χρήσης πετρελαίου

Η διενέργεια του διαγωνισμού προτάσσεται εξαιτίας του γεγονότος ότι έτσι κι αλλιώς η επιχείρηση θα χρειαστεί έναν περίπου χρόνο για να προχωρήσει στις αναγκαίες μετατροπές στις μονάδες της στον Αθερινόλακκο, ώστε αυτές να λειτουργούν πλέον με φυσικό αέριο.
Επομένως, η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν είναι εφικτό να έχει ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι του 2020, όταν λόγω της αυξημένης ζήτησης από την τουριστική κίνηση, αναμένεται να προκύψουν τα πρώτα ελλείμματα επάρκειας στο νησί.
Λόγω της καθυστέρησης της μετατροπής, η ΔΕΗ προτείνει επίσης να επιτραπεί κατ’ αρχάς η παράταση της χρήσης πετρελαίου για κάποιο χρονικό διάστημα.
 
Παροχή εγγυήσεων για τη μετατροπή των μονάδων του Αθερινόλακκου

Παράλληλα, ζητά η μετατροπή των μονάδων του Αθερινόλακκου να εξεταστεί υπό το πρίσμα επέκτασης του διαγωνισμού, η οποία θα υλοποιηθεί αν και εφόσον αυτό κριθεί απολύτως αναγκαίο και υπάρξουν οι απαραίτητες δεσμεύσεις για την απόσβεση της επένδυσης.
Ο λόγος είναι πως, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, οι συγκεκριμένες μονάδες είναι πολύ πιθανό να μην μπαίνουν στο σύστημα μετά την ηλέκτριση της «μεγάλης» διασύνδεσης.
Επομένως, θα πρέπει να προβλεφθούν οι κατάλληλες εγγυήσεις που θα διασφαλίσουν ότι η εταιρεία θα αποζημιωθεί σε βάθος χρόνου για το κόστος μετατροπής τους.  
Αξίζει να σημειωθεί πως, στην προοπτική εγκατάστασης νέων αεριοστροβιλικών μονάδων από τη ΔΕΗ στην Κρήτη, που προωθούσε στις αρχές της χρονιάς η προηγούμενη κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του ελλείμματος τροφοδοσίας, ο τότε επικεφαλής της ΔΕΗ είχε θέσει ως προϋπόθεση την αποζημίωση της επιχείρησης.
«Αυτό που ξεκαθαρίζουμε είναι πως η ΔΕΗ θα κάνει τη δουλειά, αφού πρώτα θα διασφαλίσει πώς θα πληρωθεί. Το τσάμπα τελείωσε», είχε αναφέρει ο Μανώλης Παναγιωτάκης.

πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS