Ερευνα της ΕΑΕΕ: Σημαντικές αυξήσεις σε συμβόλαια που συνδέονται με αποταμίευση - 3ο Πυλώνα το 7μηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2019

Ερευνα της ΕΑΕΕ: Σημαντικές αυξήσεις σε συμβόλαια που συνδέονται με αποταμίευση - 3ο Πυλώνα το 7μηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2019
Στην έρευνα της ΕΑΕΕ, ανταποκρίθηκαν 52 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,8% της παραγωγής ασφαλίστρων
Δύο σημαντικές παραμέτρους αποκαλύπτει η έρευνα για την πορεία των ασφαλιστήριων συμβολαίων για το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, που διενήργησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.
Πέρα από την αύξηση της παραγωγής κατά 9,4% (1,1 δις ευρώ), ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση στις ασφάλειες ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις (28,2%), γεγονός που δείχνει ότι οι Έλληνες αρχίζουν να μπαίνουν δειλά στην κουλτούρα της αποταμίευσης και η αύξηση κατά 44,2% στη διαχείριση Συλλογικών Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων, επένδυση που ουσιαστικά συνδέεται με τον 3ο πυλώνα ασφάλισης και τα Επαγγελματικά ταμεία.
Στην έρευνα της ΕΑΕΕ, ανταποκρίθηκαν 52 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,8% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2018. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 44 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 19 στις ασφαλίσεις Ζωής.
Η ανωτέρω καταγραφή της παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων Ζωής ακολουθεί την μεθοδολογία αποτίμησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τους κλάδους ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις και VII. Διαχείριση Συλλογικών Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων, σύμφωνα με την οποία αθροίζονται στον ίδιο λογαριασμό: α) η παραγωγή ασφαλίστρων περιοδικών καταβολών εντός του έτους και β) το 1/10 της παραγωγής ασφαλίστρων των εφάπαξ καταβολής συμβολαίων (δεκαετής προσέγγιση μέσης διάρκειας συμβολαίων εφ’άπαξ καταβολής).
Image
Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS