Τρεις και μία θετικές συνέπειες από τα αρνητικά επιτόκια και στο βάθος... οι τράπεζες

Τρεις και μία θετικές συνέπειες από τα αρνητικά επιτόκια και στο βάθος... οι τράπεζες
Έγκυρες πηγές αναφέρουν πως το γεγονός αυτό διαμορφώνει άλλο υπόβαθρο για την τέταρτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση
Σε άλλη πίστα ή σωστότερα σε άλλα σαλόνια εισέρχεται η χώρα μετά τα αρνητικά επιτόκια που πέτυχε το Ελληνικό Δημόσιο στην έκδοση τρίμηνων εντόκων γραμματίων.
Έγκυρες πηγές αναφέρουν πως το γεγονός αυτό διαμορφώνει άλλο υπόβαθρο για την τέταρτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση.
Ηδη ο λογαριασμός στο δημοσιονομικό κενό υποχώρησε κάτω από 1 δισ. ευρώ κύκλοι προσκείμενοι στη διαπραγμάτευση αναφέρουν πως όλα δείχνουν ότι οι θεσμοί θα κλείσουν τις εκκρεμότητες της διαπραγμάτευσης με τον πιο χαλαρό τρόπο που αυτό μπορεί να γίνει.
Τούτο αποτελεί μια πρώτη αλλά πολύ ουσιαστική θετική συνέπεια από το το επενδυτικό boom για το οποίο φαίνεται να προετοιμάζεται η χώρα.
Στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας άλλωστε, ο  Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ΟΔΔΗΧ  όπως έγραψε το Bankingnews σχεδιάζει να μειώσει τις εκδόσεις εντόκων γραμματίων  από 15 δισεκ. σε 10 δισεκ. σε ένα εύλογο βάθος χρόνου.
Tα αρνητικά επιτόκια δανεισμού θετικοποιούν το κλίμα στην αγορά αφού διαμορφώνουν συνθήκες βάσει των οποίων οι επενδυτές  υπολογίζουν την Ελλάδα ως σαν να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα (investment grade).
Τούτο θα απελευθερώσει δυνάμεις τόσο για το δανεισμό των επιχειρήσεων όσο και για το δανεισμό των ελληνικών  τραπεζών που θα αναγκαστούν να χτίσουν μελλοντικά μαξιλλάρια στο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ.
Συγχρόνως δημιουργούν υπόβαθρο παρά την κακή ποιότητα στην κερδοφορία των τραπεζών σε όλη την Ευρώπη οι ελληνικές τράπεζες να ξεχωρίσουν μετοχικά ιδιαίτερα μετά την υιοθέτηση του APS Hρακλής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Aξίζει να σημειωθεί πως η μείωση του κόστους του CDS του ασφαλίστρου κινδύνου έχει οδηγήσει σε χαμηλά επίπεδο το κόστος των προμηθειών.
Ας σημειωθεί ότι όπως έγραψε το Bankingnews σήμερα θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες του σχεδίου Ηρακλής

Ελληνικές τράπεζες vs Ευρωπαϊκών

Πρόσφατη έκθεση της EBA που σκιαγραφεί το τοπίο στην Ευρώπη αναφέρε ότι η  κερδοφορία των τραπεζών της γηραιάς ηπείρου παραμένει υπό πίεση.
Το  περασμένο έτος η κερδοφορία είχε ενισχυθεί λόγω του χαμηλού κόστους για την κάλυψη των κινδύνων. Αυτή η τάση δείχνει να αναστρέφεται λέει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.
Τα χαμηλά επιτόκια τα χαμηλά περιθώρια και ο ανταγωνισμός συμπεριλαμβανομένου και του ανταγωνισμού από μη τράπεζες πιέζουν τα έσοδα  των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Επίσης από την πλευρά του κόστους δεν φαίνεται να προσφέρεται κάποια ανακούφιση ή διέξοδος πράγμα που ως έναν βαθμό οφείλεται και στις δαπάνες και στις επενδύσεις που σχετίζονται με την περαιτέρω ψηφιοποίηση καθώς και τις αναγκαίες επενδύσεις στην τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών.
Στις βραχυπρόθεσμες προοπτικές όλοι οι παράγοντες που δημιουργούν πιέσεις στην κερδοφορία των τραπεζών δεν αναμένεται να υποχωρήσουν στο εγγύς μέλλον.
Ο ανταγωνισμός από τράπεζες και άλλους χρηματοοικονομικού παίχτες όπως οι Fintechs θα ενταθούν ενώ μειώνονται οι προοπτικές για αύξηση επιτοκίων πράγμα που θα παρασύρει χαμηλότερα τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα.
Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα όπου και οι ελληνικές τράπεζες "βλέπουν" τον εαυτό τους, εμφανίζεται ένα παράθυρο κερδοφορίας για την ελληνική κεφαλαιαγορά.
Η υπερβάλουσα ρευστότητα που δεν μπορεί να διοχετευτεί σε καταθέσεις λόγω των αρνητικών επιτοκίων θα δει νέα προϊόντα στην διεθνή κεφαλαιαγορά.
Ετσι η δευτερογενής αγορά τίτλων που θα δημιουργηθεί λόγω της πώλησης των κόκκινων δανείων στη χώρα μας αλλά και των τιτλοποιήσεων μέσω APS μπορεί να συγκεντρώσει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον το οποίο θα ενσωματωθεί αργά ή γρήγορα και στις μετοχές των τραπεζών. Μια τέτοια εξέλιξη θα λάβει χώρα καθώς οι ισολογισμοί των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων θα εξυγιανθούν ενώ συγχρόνως οι τιμές των μετοχών των τραπεζών παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS