Ποια βηματα προχωρούν για το Χρηματιστήριο Ενέργειας – Ανησυχεί η αγορά για το ρόλο της ΔΕΗ ως δεσπόζων παίκτη

Ποια βηματα προχωρούν για το Χρηματιστήριο Ενέργειας – Ανησυχεί η αγορά για το ρόλο της ΔΕΗ ως δεσπόζων παίκτη
Μετά το Μάρτιο θα «τρέχουν» παράλληλα οι δοκιμές τόσο για την Προημερήσια όσο και την αγορά Εξισορρόπησης
Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι προετοιμασίες από την Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ) και τον ΑΔΜΗΕ για τη δημιουργία των ηλεκτρονικών υποδομών πάνω στις οποίες θα «πατήσουν» για να λειτουργήσουν οι τέσσερις αγορές του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (Προημερήσια, Ενδοημερήσια, Εξισορρόπησης και Προθεσμιακή).
Οι δυο φορείς, δηλαδή η ΕΧΕ που θα έχει την ευθύνη λειτουργίας της Προημερήσιας, της Ενδοημερήσιας, και της Προθεσμιακής  αγοράς και ο ΑΔΜΗΕ που θα λειτουργεί την αγορά Εξισορρόπησης, συνεργάζονται στενά με χρονικό ορίζοντα τον Ιούνιο, οπότε και προβλέπεται να γίνει η μετάβαση από το σημερινό μοντέλο του mandatory pool, στο Target Model.
Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι τέλος του έτους θα είναι έτοιμα τα πληροφοριακά συστήματα του Χρηματιστηρίου Ενέργειας που δημιουργούνται σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το οποίο άλλωστε είναι μέτοχος της ΕΧΕ.
Μάλιστα εκτιμάται ότι έως το τέλος του χρόνου θα γίνουν κάποιες εικονικές συνεδρίες στις αγορές της Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια, ενώ και ο ΑΔΜΗΕ εκτιμάται ότι εντός του Δεκεμβρίου θα παραλάβει το βασικό σύστημα για την αγορά Εξισορρόπησης.

Περίοδος δοκιμών και πιστοποίησης

Θα ακολουθήσει μια περίοδος όπου θα δοθεί πρόσβαση στους συμμετέχοντες ώστε να εξοικειωθούν με τα συστήματα και να πραγματοποιήσουν εικονικές συναλλαγές.
Τα αποτελέσματα των συναλλαγών θα αξιολογηθούν, θα δοθούν στους συμμετέχοντες και εφόσον χρειαστεί θα γίνουν διορθώσεις.
Μετά από αυτό θα ακολουθήσει μια περίοδος εκπαίδευσης των στελεχών των εταιριών που θα συμμετάσχουν στις αγορές ώστε να πιστοποιηθούν.
Το Χρηματιστήριο Ενέργειας αναμένεται να ξεκινήσει αυτά τα σεμινάρια από την αρχές του 2020.
Μετά το Μάρτιο θα «τρέχουν» παράλληλα οι δοκιμές τόσο για την Προημερήσια όσο και την αγορά Εξισορρόπησης, ενώ η Ενδοημερήσια θεωρείται η πλέον εύκολη από τις τρεις ως προς τη λειτουργία της.
Τα αποτελέσματα των δοκιμών προβλέπεται να παραδοθούν στη ΡΑΕ εντός του Μαΐου του 2020 ώστε η Αρχή να δώσει ορίσει την ημερομηνία (εντός του Ιουνίου) και να δώσει το «πράσινο φως» για τη μετάβαση.

Ανησυχίες για τις πρακτικές της ΔΕΗ  ως δεσπόζοντος παίκτη

Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις εξαγγελίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σε αντικατάσταση των δημοπρασιών ΝΟΜΕ, ότι στις αρχές Μαρτίου αναμένεται να λειτουργήσει και η Προθεσμιακή αγορά, με συναλλαγές που θα αφορούν χρηματοοικονομικά προϊόντα ενέργειας χωρίς φυσική παράδοση προϊόντος.
Η Προθεσμιακή αγορά με προϊόντα φυσικής παράδοσης όπως φαίνεται θα τεθεί σε λειτουργία μετά τον Ιούνιο.       
Πάντως η μετάβαση στο νέο μοντέλο, προκαλεί ανησυχίες σε όλους τους παίκτες της αγοράς τόσο τους ιδιώτες όσο και τη ΔΕΗ.
Από αρκετές πλευρές εκφράζονται ανησυχίες ότι η ΔΕΗ ως δεσπόζον παίκτης, στο νέο περιβάλλον θα επιδιώξει να κρατήσει χαμηλά τις τιμές ειδικά στην Προημερήσια αγορά ώστε να περιορίσει το κόστος της ως προμηθευτή.
Βεβαίως σε αυτό υπάρχει ο αντίλογος σύμφωνα με τον οποίο κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε μεγάλες αποκλίσεις, οι οποίες θα αντισταθμίζονται στην αγορά Εξισορρόπησης, όπου εκτιμάται ότι θα είναι καθοριστικός ο ρόλος των μονάδων φυσικού αερίου λόγω των τεχνικών δυνατοτήτων τους.
Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά παράγοντες της αγοράς, σε μια τέτοια περίπτωση οι τιμές στην αγορά Εξισορρόπησης θα διαμορφώνονται σε υψηλά επίπεδα, αντισταθμίζοντας τις όποιες απώλειες από την Προημερήσια αγορά.    

Εποπτεία της ΡΑΕ

Εξάλλου, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές προβλέπεται monitoring της αγοράς από τη ΡΑΕ και εφόσον διαπιστωθεί ότι γίνονται προσφορές κάτω του κόστους θα μπορεί πάντα η Αρχή να επαναφέρει στην τάξη τον δεσπόζοντα παίκτη και σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπονται υψηλά πρόστιμα για παραβίαση των όρων του υγιούς ανταγωνισμού.
Πάντως και η ΔΕΗ από την πλευρά της ανησυχεί ότι από τη συμμετοχή της στην Προθεσμιακή αγορά θα χάνει χρήματα ή ευκαιρίες, ενώ αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει το στελεχιακό δυναμικό που να είναι εξοικειωμένο με τις λειτουργίες ενός Χρηματιστηρίου.
Εκτιμάται ότι η νομοθετική παρέμβαση του ΥΠΕΝ για την αποδέσμευση της ΔΕΗ από τις λειτουργίες του Δημοσίου σε ότι αφορά τις προσλήψεις θα διευκολύνει την επιχείρηση να στελεχωθεί με εξειδικευμένο προσωπικό για να αντιμετωπίσει τη νέα πραγματικότητα.  

πηγή: www.wordlenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS