Έρχονται καλύτερες ημέρες για τις ελληνικές τράπεζες; - Σίγουρα δεν θα έρθουν χειρότερες αλλά υπάρχουν 3 επώδυνα προβλήματα

Έρχονται καλύτερες ημέρες για τις ελληνικές τράπεζες; - Σίγουρα δεν θα έρθουν χειρότερες αλλά υπάρχουν 3 επώδυνα προβλήματα
Οι τράπεζες δεν θα πάνε χειρότερα αλλά δεν θα πάνε και καλύτερα - Σίγουρα κάτι αλλάζει αλλά ο χρόνος αλλαγών και ωρίμανσης θα είναι αρκετά μεγάλος.
Έρχονται καλύτερες ημέρες για τις ελληνικές τράπεζες;
Η απάντηση είναι πως όχι δεν έρχονται ακόμη καλύτερες ημέρες.
Όμως δεν θα έρθουν και χειρότερες ημέρες.
Ο τραπεζικός κλάδος φαίνεται να εισέρχεται σε μια φάση σταθεροποίησης αλλά με 3 επώδυνα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει.
Τα 3 επώδυνα προβλήματα ζητούν άμεσες, καθαρές και επιτακτικές λύσεις.

Πρώτο επώδυνο πρόβλημα
Τα NPEs τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των τραπεζών διαμορφώνονται σε 75 δισεκ. ή 43,6% του συνόλου των δανείων.
Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 3,5% και το 2021… οι ελληνικές τράπεζες θα βρίσκονται στο 20% δηλαδή 5,7 φορές περισσότερα NPEs θα έχουν οι ελληνικές τράπεζες το 2021.
Η επώδυνη αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες για να φθάσουν στο 3,5% τα NPEs και να θεωρηθούν ξανά επενδύσιμες, για να επιστρέψουν στην κανονικότητα θα πρέπει να δαπανήσουν κεφάλαια.
Πόσα κεφάλαια;
Σε παρούσες αξίες χρειάζονται 9 δισεκ. κεφάλαια να δαπανήσουν.
Τα NPEs χωρίς κεφάλαια δεν θα επιλυθούν.
Ακόμη και ο Ηρακλής το σχέδιο του ελληνικού δημοσίου με την παροχή εγγυήσεων στις τράπεζες για τα τιτλοποιημένα κόκκινα δάνεια θα απαιτήσει κεφάλαια.
Τα NPEs πρέπει να μειωθούν και ο πραγματικός στόχος δεν είναι το 20% αλλά το 3,5% που είναι ο μέσος όρος στην ευρωζώνη.

Δεύτερο επώδυνο πρόβλημα
Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν 24 δισεκ. ενσώματα ίδια κεφάλαια, πολύ χαμηλής στάθμης μηχανισμούς παραγωγής εσωτερικών κεφαλαίων και 16 δισεκ. αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις DTC.
Δεν είναι τυχαίο ότι σε σύνολο 75 δισεκ. που είναι το DTC στις τράπεζες της Νοτίου Ευρώπης τα 16 δισεκ. βρίσκονται στις ελληνικές τράπεζες.
Τα 16 δισεκ είναι μια υποχρέωση των τραπεζών προς το ελληνικό δημόσιο.
Οι τράπεζες έχουν αδύναμα κεφάλαια και το βασικό ζήτημα είναι το εξής πως θα αντλήσουν κεφάλαια;
Ήδη το επιχειρούν με τα ομολογιακά tier 2 που με όρους αγοράς δανείζονται στο 6% με 6,5% (είχαν δανειστεί στο 8,25% και 9,75%).
Οι τράπεζες χρειάζονται καθαρές αυξήσεις κεφαλαίου με διττό στόχο
Α)Να δημιουργήσουν απόθεμα αναπτυξιακού κεφαλαίου, δηλαδή κεφαλαίου που θα στηρίξει την πιστωτική επέκταση, οι τράπεζες πρέπει να δώσουν δάνεια στην οικονομία
Β)Μέσω της καθαρότερης μορφής άντλησης κεφαλαίων που είναι οι αυξήσεις κεφαλαίου με μετρητά – επίσης καθαρός τρόπος αύξησης κεφαλαίου είναι η κερδοφορία άρα η εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου – οι ελληνικές τράπεζες θα μειώσουν την δυσμενή αναλογία DTC προς κεφάλαια.
Σήμερα το 66% των κεφαλαίων των τραπεζών είναι DTC και στην Γερμανία είναι μόλις 9%.
Όμως ακόμη και σήμερα οι τράπεζες στην Ελλάδα ασχολούνται με το παρελθόν και την εξυγίανση των προβληματικών τους δανείων, δεν υπάρχει διάθεση από τους επενδυτές να στηρίξουν σχέδια  αυξήσεων κεφαλαίου.
Δεν θέλουν να πετάξουν τα κεφάλαια τους στο ελληνικό τραπεζικό παρελθόν αλλά στο αναπτυξιακό μέλλον και αυτό ακόμη δεν έχει έρθει ούτε θα έρθει γρήγορα.
Οι τράπεζες δεν μπορούν να βρουν κεφάλαια για αυξήσεις κεφαλαίου.

Τρίτο επώδυνο πρόβλημα
Το τρίτο επώδυνο πρόβλημα, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις είναι η ισχνότατη κερδοφορία η οποία θα πιεστεί ακόμη περισσότερο.
Όσο μειώνονται τα NPEs θα μειώνονται και τα έσοδα εκ τόκων, οι τράπεζες λογιστικοποιούν έσοδα από κακά δάνεια.
Επίσης 98 δισεκ. που είναι τα υγιή δάνεια είναι αυτά που στηρίζουν καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες.

Συμπέρασμα

Οι τράπεζες δεν θα πάνε χειρότερα αλλά δεν θα πάνε και καλύτερα.
Σίγουρα κάτι αλλάζει αλλά ο χρόνος αλλαγών και ωρίμανσης θα είναι αρκετά μεγάλος.
Είναι ψευδαίσθηση να θεωρούμε ότι θα σημειωθούν ράλι στις τραπεζικές μετοχές.
Οι αναλαμπές που σημειώνονται δεν είναι ράλι.
Είναι μικρές προσαρμογές άπαξ και σταδιακά μειώνεται ο τραπεζικός κίνδυνος.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS