Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή για διαπραγμάτευση του 10ετούς ομολόγου

Το  Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή για διαπραγμάτευση του 10ετούς ομολόγου
Το  Χ.Α.  ενέκρινε την εισαγωγή για διαπραγμάτευση του 10ετούς ομολόγου
Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη σημερινή (14/10) συνεδρίαση της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 1.500.000 επιπλέον τεμαχίων του ομολόγου του ελληνικού Δημοσίου, δεκαετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 3,875%, ISIN GR0124035693, αρχικής εκδόσεως 12.03.2019, επανεκδόσεως 15.10.2019 και ονομαστικής αξίας εκάστου 1.000 ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS