Creta Farms: Στο 10,16% υποχώρησε το συνολικό ποσοστό του Κ. Δομαζάκη

Creta Farms: Στο 10,16% υποχώρησε το συνολικό ποσοστό του Κ. Δομαζάκη
Στο 10,16% υποχώρησε το το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Κων. Δομαζάκη
Στο 10,16% από 15,48% υποχώρησε το το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Κων. Δομαζάκη, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Creta Farms.
Ειδικότερα, η  Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 14.10.2019 γνωστοποίησηςτουμετόχου κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου του επί των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν συνεπεία συμβάσης εκχώρησης δικαιωμάτων που υπέγραψε με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΡΑΙΩΣ, γνωστοποιεί ότι :

Α. το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Κων. Δομαζάκη επί μετοχών της Εταιρείας, στις 11.10.2019 διαμορφώθηκε σε 9,50%επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 2.996.642κοινές ονομαστικές μετοχές), λόγω εκχώρησης 1.676.546δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 5,32% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Β. το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ.Κων. Δομαζάκη επί μετοχών της Εταιρείας ,στις 11.10.2019, ανέρχεται σε0,67% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (211.244έμμεσα δικαιώματα ψήφου)μέσω της εταιρίας EFG BANK LUXEMBOURG.
Η EFG BANK LUXEMBOURG είναι ένα πιστωτικό ιδρυμα που έχει στην κατοχή της 211.244 μετοχές της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ και ενεργεί για λογαριασμό του κ. Κων. Δομαζάκη.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση αναφέρεται ότι:

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 14.10.2019 γνωστοποίησης του μετόχου κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου του επί των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν συνεπεία συμβάσης εκχώρησης δικαιωμάτων που υπέγραψε με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ,γνωστοποιεί ότι :

Α. το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Κων.Δομαζάκη επί μετοχών της Εταιρείας, στις 11.10.2019 διαμορφώθηκε σε 9,50%επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 2.996.642κοινές ονομαστικές μετοχές), λόγω εκχώρησης 1.676.546δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 5,32% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Β.το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ.Κων. Δομαζάκη επί μετοχών της Εταιρείας ,στις 11.10.2019, ανέρχεται σε0,67% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (211.244έμμεσα δικαιώματα ψήφου)μέσω της εταιρίας EFG BANK LUXEMBOURG.
Η EFG BANK LUXEMBOURG είναι ένα πιστωτικό ιδρυμα που έχει στην κατοχή της 211.244 μετοχές της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ και ενεργεί για λογαριασμό του κ. Κων. Δομαζάκη.
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS