Σχέδιο Ηρακλής - Το εσωτερικό έγγραφο της ΕΕ με τις βασικές λεπτομέρειες του σχεδίου

Σχέδιο Ηρακλής - Το εσωτερικό έγγραφο της ΕΕ με τις βασικές λεπτομέρειες του σχεδίου
Εντός του έτους αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο Ηρακλής για τις ελληνικές τράπεζες
Οι βασικές λεπτομέρειες του σχεδίου «Ηρακλής», μέσω του οποίου το ελληνικό Δημόσιο θα παρέχει εγγυήσεις στις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων από τις ελληνικές τράπεζες, περιγράφονται σε εσωτερικό memo της ΕΕ που παρουσιάζει το Blommberg.
Πιο αναλυτικά:
1. Ο νόμος θα πρέπει να ακολουθήσει το πλαίσιο που συμφωνήθηκε με την Κομισιόν, βάσει του οποίου θα διατεθούν περίπου 9 δισ. ευρώ κρατικών εγγυήσεων.
Για να ενεργοποιηθούν αυτές τις εγγυήσεις, οι τράπεζες θα πρέπει πρώτα να πωλήσουν τουλάχιστον τα μισά των junior ομολόγων που εκδίδονται για την τιτλοποίηση.
2. Οι τράπεζες θα πληρώσουν προμήθεια για αυτές τις εγγυήσεις που υπολογίζονται με βάση τα CDS.
Τα τριετή ελληνικά CDS βρίσκονται σήμερα στις 137 μονάδες βάσης, το χαμηλότερο επίπεδο σε μια δεκαετία.
3. Η μερίδα υψηλότερης διαβάθμισης (senior tranche) θα πρέπει να έχει αξιολόγηση ΒΒ- από δύο οίκους αξιολόγησης για να λάβει κρατική εγγύηση.

Τα 6 βήματα

Σύμφωνα με το έγγραφο της Κομισιόν, υπάρχουν έξι βήματα το σχέδιο:
1. Τα κόκκινα δάνεια τιτλοποιούνται σε τρεις κατηγορίες: υψηλής (senior), μεσαίας (mezzanine) - αν είναι απαραίτητο - και χαμηλής (junior).
Η κρατική εγγύηση ισχύει μόνο για το senior.
2. Τα senior και mezzanine ομόλογα θα έχουν κυμαινόμενο κουπόνι και ευέλικτη δομή ανάκτησης για να περάσουν τις ταμειακές ροές από το τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο NPLs.
Τα κουπόνια θα πληρώνονται ανά τρίμηνο ή έτος και βασίζονται στην εναπομείνασα ονομαστική αξία των τίτλων.
3. Η εγγύηση μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο αν η αξιολόγηση των senior ομολόγων δεν είναι χαμηλότερη του BB- και καθίσταται ενεργή μόνο όταν η τράπεζα έχει πουλήσει τουλάχιστον το 50% συν ένα των junior ομολόγων.
Τα junior και mezzanine δεν μπορούν να αγοραστούν από το κράτος ή δημόσιες οντότητες ή επιχειρήσεις.
4. Μόλις γίνει η τιτλοποίηση, η τράπεζα θα διορίσει ανεξάρτητο διαχειριστή για να ασχοληθεί με την υποκείμενη δομή της τιτλοποίησης.
5. Για να τύχουν διαχείρισης τυχόν ανισορροπίες ρευστότητας μεταξύ των ταμειακών ροών και των πληρωμών για τους senior και mezzanine τίτλους, η δομή της τιτλοποίησης θα έχει ένα μαξιλάρι ρευστότητας αρκετό να επιτευχθεί η ελάχιστη απαιτούμενη αξιολόγηση.
6. Ο αρχικά διορισμένος διαχειριστής των NPLs μπορεί να αντικατασταθεί αν η κρατική εγγύηση ενεργοποιηθεί ή αφότου δυο σε συνεχόμενες ημερομηνίες πληρωμής τόκων έχει ανακτήσει λιγότερα από τις αρχικές προβλέψεις.

Οι πληρωμές

Υποχρεωτικές πληρωμές, όπως οι προμήθειες στους διαχειριστές, τόκοι για την γραμμή ρευστότητας, προμήθειες εγγύησεις για τους senior τίτλους και τόκοι για τους senior τίτλους θα πληρώνονται κατά προτεραιότητα.
Εν συνεχεία η σειρά με την οποία θα χρησιμοποιείται η ταμειακή ροή από το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο θα είναι:
* Τόκοι στους mezzanine τίτλους, υποκείμενοι σε συγκεκριμένα εναύσματα (triggers).
* Πλήρης εξόφληση των senior τίτλων.
* Πλήρης εξόφληση των mezzanine τίτλων.
* Εξόφληση των junior ομολόγων

Τιμολόγηση της εγγύησης

Η προμήθεια που θα πληρώνουν οι τράπεζες για τις κρατικές εγγυήσεις θα στηρίζει σε «προκαθορισμένη προμήθεια» πολλαπλασιασμένη με «προσαρμοσμένο συντελεστή spread».
Το αρχικό σημείο της «προκαθορισμένη προμήθεια» θα είναι ο μέσος όρος των μέσων τιμών CDS του τελευταίου διμήνου τη στιγμή της συναλλαγής και θα αυξάνει ως εξής:
* Τα έτη 1, 2, και 3 η τιμή του τριετούς CDS αναφοράς
* Τα έτη 4, 5 η τιμή του πενταετούς CDS αναφοράς
* Τα έτη 6 και 7, η τιμή του επταετούς CDS αναφοράς
* Στη συνέχεια η τιμή του δεκαετούς CDS αναφοράς
Επιπλέον θα υπάρχει μια ποινή αν οι senior τίτλοι δεν εξοφληθούν πλήρως.
Επιπλέον ο προσαρμοσμένος συντελεστής spread θα λάβει υπόψη την διαφορά στην αξιολόγηση των senior τίτλων και της μέσης αξιολόγησης του CDS αναφοράς.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Στέλιο Πέτσα, το σχέδιο «Ηρακλής» θα εφαρμοστεί πριν το τέλος του 2019.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS