Η πρόγνωση των τραπεζών για τα επόμενα 4 τρίμηνα δεν είναι ενθαρρυντική – Κόπωση στα έσοδα, δεν δικαιολογούν υψηλότερες αποτιμήσεις οι μετοχές

Η πρόγνωση των τραπεζών για τα επόμενα 4 τρίμηνα δεν είναι ενθαρρυντική – Κόπωση στα έσοδα, δεν δικαιολογούν υψηλότερες αποτιμήσεις οι μετοχές
Τα δύο τελευταία τρίμηνα του 2019 και τα δύο πρώτα του 2020 δηλαδή έως το Καλοκαίρι του 2020 οι επιδόσεις των τραπεζών σε τριμηνιαία βάση θα είναι σχετικά παραπλήσιες.
Η πρόγνωση – εκτίμηση των τραπεζών για τα επόμενα 4 τρίμηνα δεν είναι ενθαρρυντική ειδικά στο σκέλος των εσόδων που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις αποτιμήσεις στο χρηματιστήριο.
Όπως αναφέρει πολύ έμπειρος τραπεζίτης τα δύο τελευταία τρίμηνα του 2019 και τα δύο πρώτα του 2020 δηλαδή έως το Καλοκαίρι του 2020 οι επιδόσεις των τραπεζών σε τριμηνιαία βάση θα είναι σχετικά παραπλήσιες.
Η καταγραφείσα κόπωση στα έσοδα δεν έχει αλλάξει ως τάση και δεν αποκλείεται να επιδεινωθεί λόγω των εξής λόγων
1)Οι τράπεζες δίνουν μάχη στα έντοκα έσοδα από 98 δισεκ. ενήμερα δάνεια.
Η έλλειψη πιστωτικής επέκτασης προφανώς και δεν βοηθάει τα έσοδα.
2)Οι τράπεζες υποχρεώθηκαν να επιβάλλουν υψηλές προμήθειες 2,5 ευρώ π.χ. στις αναλήψεις μετρητών από μηχανήματα αυτόματης ανάληψης ATMs για να βελτιώσουν τα έσοδα τους.
3)Όσο μειώνονται τα NPEs τα προβληματικά ανοίγματα λόγω τιτλοποιήσεων, πωλήσεων κ.α. μειώνονται και τα έντοκα έσοδα καθώς ορισμένοι τόκοι από μη εξυπηρετούμενα δάνεια λογιστικοποιούνται και εμφανίζονται ως ενήμερα.
4)Τα έκτακτα έσοδα θεωρητικά είναι τα μόνα, μαζί με πώληση περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να δημιουργήσουν εσωτερικό κεφάλαιο.
Όμως οι τράπεζες στην Ελλάδα έχοντας χάσει το ράλι στα ομόλογα λόγω του περιορισμένου χαρτοφυλακίων τίτλων που διαθέτουν, δεν προσβλέπουν σε αύξηση των εκτάκτων εσόδων
5)Τράπεζες όπως π.χ. η Eurobank θα πρέπει να αποτιμήσει την Grivalia καθώς ενσωματώνει δεκάδες ακίνητα καθώς και πάγια έσοδα και έξοδα.
6)Τα νέα NPEs δηλαδή η δημιουργία νέων προβληματικών δανείων επιβραδύνεται αλλά όχι με τον ρυθμό που πολλοί αρχικώς εκτιμούσαν.
7)Γύρω από τις τιμές των ακινήτων έχει δημιουργηθεί ένας μύθος, η πραγματική αύξηση πανελλαδικά είναι 1,5% με 2%, δεν μπορεί να θεωρούνται ορισμένες ιδιαίτερες περιοχές της Ελλάδος ότι αντικατοπτρίζουν την τάση σε όλη την Ελλάδα.
8)Ο ρυθμός αύξησης της οικονομίας για το 2020 θα είναι 2,2% με 2,3% αντί εκτίμησης της κυβέρνησης 2,8%.
Αυτό σημαίνει ότι η θετική επίδραση της οικονομικής ανάπτυξης στους ισολογισμούς των τραπεζών θα είναι περιορισμένη.
9)Οι τράπεζες π.χ. όπως η Πειραιώς συνεχίζουν να βαρύνονται με ανελαστικά έξοδα όπως η πληρωμή των τόκων των Cocos.
10)Οι πηγές εσόδων των ελληνικών τραπεζών έχουν δραστικά μειωθεί, τα κεφάλαια είναι ποιοτικά υποβαθμισμένα λόγω αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης 16 δισεκ σε σύνολο κεφαλαίων 24 δισεκ. και τα έξοδα συνεχίζουν να είναι υψηλά.
Οι τράπεζες θα πρέπει να συνεχίσουν να μειώνουν τα λειτουργικά τους κόστη.
11)Οι τράπεζες επιδιώκουν στα stress tests του 2020 να πετύχουν καλές επιδόσεις οπότε ο ισολογισμός 2019 που θα είναι και το κριτήριο θα πρέπει να είναι εξυγιαντικός.

Υπό αυτό το πρίσμα και με δεδομένο ότι στα επόμενα 4 τρίμηνα οι τράπεζες θα εμφανίζουν παραπλήσιες επιδόσεις, οι τρέχουσες χρηματιστηριακές αποτιμήσεις των εισηγμένων στο χρηματιστήριο τραπεζών στα 10 δισεκ. αντικατοπτρίζουν αξίες που έχουν προεξοφλήσει σχεδόν όλα τα θετικά νέα.
Οπότε δεν δικαιολογούνται υψηλότερες αποτιμήσεις.
Ακόμη και εάν συμβεί θα είναι ευκαιριακές, συγκυριακές και μη δικαιολογήσιμες.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS