Ο SSM 16 ή 17/10 εγκρίνει το deal Πειραιώς με Intrum για 27 δισ. NPEs έναντι 410 εκατ – Το ερώτημα είναι εάν η Intrum θα είναι συνεπής

Ο SSM 16 ή 17/10 εγκρίνει το deal Πειραιώς με Intrum για 27 δισ. NPEs έναντι 410 εκατ – Το ερώτημα είναι εάν η Intrum θα είναι συνεπής
Οι επόμενοι μήνες είναι κρίσιμοι για την Πειραιώς γιατί θα πρέπει να προχωρήσει σε μείωση των NPEs με ταυτόχρονη την παρουσία της Intrum ως βασικού επενδυτή – διαχειριστή των NPEs.
Στις 16 ή 17 Οκτωβρίου 2019 ο SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των τραπεζών θα εγκρίνει το deal μεταξύ της Πειραιώς και της Intrum για την διαχείριση 27 δισεκ. NPEs έναντι 410 εκατ ευρώ.
Η έγκριση του deal αποτελεί θετική εξέλιξη για την τράπεζα Πειραιώς και την διοίκηση της γιατί δρομολογείται μια αντιμετώπιση για τα προβληματικά δάνεια, που μπορεί να μην προσομοιάζει με την λύση της Eurobank που μειώνει άμεσα τα NPEs αλλά δρομολογεί μια στρατηγική.
Η Πειραιώς προέβη στο deal με την Intrum αλλά θα πρέπει η Intrum να επιδείξει συνέπεια στις συμφωνίες που έχει υπογράψει με την Πειραιώς.
Η Intrum σε ορισμένες χώρες έχει αθετήσει τις συμφωνίες που έχει υπογράψει, οπότε η Πειραιώς θα πρέπει να παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή το κατά πόσο η Intrum θα είναι συνεπής.
Ένα τέτοιο deal για να αποτιμηθεί δίκαια θα πρέπει να αξιολογηθεί τόσο από την πλευρά του επενδυτή και κυρίως από την πλευρά της τράπεζας εν προκειμένω της Πειραιώς.
Η Πειραιώς ήθελε μια συλλογική αντιμετώπιση αλλά τα 27 δισεκ. NPEs δεν μειώνονται, οπότε η σταδιακή μείωση είναι το μεγάλο ζητούμενο.
Συν τοις άλλοις εάν σήμερα η Πειραιώς – με βάση το μοντέλο Eurobank – επιδίωκε να μηδενίσει τα NPEs θα έπρεπε να δαπανήσει περίπου 3,7 με 4 δισεκ. κεφάλαια.
Για να υπάρξει πλήρης εξυγίανση οι λύσεις είναι δύο, η εμπροσθοβαρής και άμεση και σίγουρα η πιο καθαρή επιβάλλει σοβαρή κεφαλαιακή δαπάνη.
Η Πειραιώς ακόμη και με αυτή την πρόταση και με τα 410 εκατ που θα λάβει – σταδιακά – θα πληρώσει τα 167 εκατ τους τόκους για το ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές Cocos ύψους 2 δισεκ., θα αποπληρώσει το Fortress περί τα 150 εκατ για το ομολογιακό που λήγει – και έχει πάρει σχετικές εγκρίσεις – καθώς και τους τόκους για το ομολογιακό tier 2 ύψους 400 εκατ που εξέδωσε πρόσφατα.
Η Πειραιώς διαθέτει επαρκέστατη ρευστότητα και σχετικά επαρκώς ικανοποιητικά κεφάλαια.
Οι επόμενοι μήνες είναι κρίσιμοι για την Πειραιώς γιατί θα πρέπει να προχωρήσει σε μείωση των NPEs με ταυτόχρονη την παρουσία της Intrum ως βασικού επενδυτή – διαχειριστή των NPEs.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS