Εάν οι ελληνικές τράπεζες στόχευαν σε 3,5% NPEs ratio θα έπρεπε να δαπανήσουν 8 δισ κεφάλαια – Πανάκριβες οι μετοχές

Εάν οι ελληνικές τράπεζες στόχευαν σε 3,5% NPEs ratio θα έπρεπε να δαπανήσουν 8 δισ κεφάλαια – Πανάκριβες οι μετοχές
Υπό αυτή την ελαστική ερμηνεία των αποτιμήσεων οι ελληνικές τράπεζες είναι πανάκριβες.
Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν 24 δισεκ. ενσώματα ίδια κεφάλαια και 75 δισεκ. NPEs προβληματικά ανοίγματα ή 43% του συνόλου των δανείων.
Κανονικότητα για τις ελληνικές τράπεζες είναι να φθάσουν στον μέσο όρο της ευρωζώνης με όρους NPEs ratio δηλαδή δείκτη μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων.
Ο μέσος όρος στην ευρωζώνη είναι 3,5% τα NPEs οπότε οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να μειώσουν τα προβληματικά ανοίγματα από 75 δισεκ. σε 6 δισεκ.
Για να συμβεί αυτό με βάση το μοντέλο Eurobank – τιτλοποιήσεις και κάλυψη ζημιών από υφιστάμενα κεφάλαια – θα απαιτούνταν 8 δισεκ. ευρώ να δαπανήσουν οι ελληνικές τράπεζες σε παρούσες αξίες.
Πρακτικά οι τραπεζικές μετοχές δεν θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση την κεφαλαιοποίηση ως προς τα ίδια κεφάλαια αλλά ως προς τα κεφάλαια που θα είχαν οι τράπεζες εάν υλοποιούσαν εμπροσθοβαρές σχέδιο μείωσης των NPEs με στόχο 3,5%.
Τα κεφάλαια των τραπεζών δεν είναι λοιπόν 24 δισεκ. αλλά 16 δισεκ. όσο είναι και η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση DTC.
Υπό αυτό το πρίσμα οι τραπεζικές μετοχές δεν είναι ακριβές στην Ελλάδα αλλά πανάκριβες εάν οι αποτιμήσεις λάβουν υπόψη ότι το ιδεατό NPEs ratio πρέπει να είναι 3,5%.
Μάλιστα στέλεχος της Nomura αναφέρει στο bankingnews ότι ενώ με όρους ΕΚΤ και SSM οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν επαρκείς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας θα απαιτούνταν νέα κεφάλαια για την ολοκλήρωση της εξυγίανσης και την δημιουργία αναπτυξιακής προοπτικής.
Με όρους P/BV χρηματιστηριακής τιμής προς λογιστική αξία ο κλάδος αποτιμάται 0,43 και με όρους NPEs στο 3,5% στο 0,68 δηλαδή στον μέσο όρο της ευρωζώνης.
Οι ελληνικές τράπεζες για να συγκριθούν δίκαια με τις υπόλοιπες μεγάλες ευρωπαϊκές θα πρέπει να αποτιμηθεί όχι το 43% NPEs ratio αλλά αυτό που θεωρείται ο μέσος όρος της ευρωζώνης.
Η κανονικότητα είναι το 3,5% όχι το 43% στα προβληματικά ανοίγματα.
Σε ορισμένα μοντέλα τους λοιπόν οι ξένοι οίκοι επιχειρούν να αποτιμήσουν τις χρηματιστηριακές αξίες ωσάν οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν παραπλήσιους δείκτες NPEs προβληματικών ανοιγμάτων στα δάνεια και δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Υπό αυτή την ελαστική ερμηνεία των αποτιμήσεων οι ελληνικές τράπεζες είναι πανάκριβες.
Τα αποτελέσματα σε τριμηνιαία βάση επίσης δεν είναι ενθαρρυντικά, απλά επαναλαμβάνουν τις τριμηνιαίες επιδόσεις τους χωρίς να μπορούν να δημιουργήσουν δυναμική στα έσοδα τους.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS