Η ΤΕΚΑΛ αρχίζει το πρώτο έργο ύψους 103 εκατ. ευρώ στο λιμάνι του Πειραιά

Η ΤΕΚΑΛ αρχίζει το πρώτο έργο ύψους 103 εκατ. ευρώ στο λιμάνι του Πειραιά
Ο γενικός διευθυντής Αντώνης Πανάς στο BN: Θα  καταθέσουμε προσφορές και για τα υπόλοιπα έργα ύψους 500 εκατ. ευρώ
Μπαίνουν οι «μπουλντόζες» στο λιμάνι του Πειραιά με τα σήματα της ΤΕΚΑΛ ΑΕ.
Θέμα  χρόνου είναι να ξεκινήσουν τα έργα  της Cosco στο μεγαλύτερο  λιμάνι της χώρας μετά την σχετική απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων ( ΕΣΑΛ) που ενέκρινε επενδύσεις ύψους 611,8 εκατ. ευρώ.
Ο γενικός  διευθυντής της ΤΕΚΑΛ ΑΕ κ. Αντώνης Πανάς λέει στο ΒΝ ότι περιμένουμε τη διοίκηση του ΟΛΠ να μας ειδοποιήσει για να  υπογράψουμε τη σύμβαση υλοποίησης του έργου συνολικού ύψους 103 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά την επέκταση της προβλήτας  της  κρουαζιέρας.
Το έργο  προκηρύχθηκε από τη διοίκηση του ΟΛΠ τον Ιούλιο του 2018 για να καταλήξει στην ΤΕΚΑΛ Α.Ε μετά τις ενστάσεις που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενες  εταιρείες στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο τις απέρριψε  μετά από 12 μήνες.
Η διαδικασία του διαγωνισμού  ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2017.
Ο γενικός διευθυντής κ. Αντώνης  Πανάς  υποστηρίζει ότι η  υλοποίηση του έργου θα προσδώσει τεχνογνωσία στην εταιρεία όπως και  στην ηγετική ομάδα που θα αναλάβει  να το υλοποιήσει.
 Η εταιρεία  πλέον  θα είναι σε θέση  να βγει στις διεθνείς αγορές γα αντίστοιχα  λιμενικά έργα που  θεωρούνται εξειδικευμένα.
Προσθέτει ότι η ΤΕΚΑΛ Α.Ε  με την  ολοκλήρωση του έργου θα ανέβει  στην κορυφή της πυραμίδας  μεταξύ των  εγχώριων εταιρειών.  
Συνολικά θα απασχοληθούν περισσότεροι από 300 άτομα από εξειδικευμένο προσωπικό που καλύπτουν όλες τις βαθμίδες  των  ειδικοτήτων  και  θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 34 μήνες.
Ο κ. Αντώνης Πανάς λέει  ότι στόχος είναι  οι εργασίες να ξεκινήσουν μέσα στο 2019.  
Η ΤΕΚΑΛ  Α.Ε  θα  αναλάβει να διαμορφώσει μία  νέα  προβλήτα  η οποία θα διευκολύνει  τα κρουαζιερόπλοια  να δένουν  στο λιμάνι του Πειραιά.
Οι βασικές  εργασίες  του έργου  είναι:    

- Η εκσκαφή και διαμόρφωση της βάσης έδρασης των κρηπιδότοιχων.
- Η Κατασκευή των κρηπιδότοιχων, αποτελούμενων από κυψελωτά κιβώτια (Caissons) και σύστημα προκατασκευασμένων πασσάλων.
- Έργα υφάλων και εξάλων επιχώσεων για την διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης.
- Κατασκευή ανωδομών,  Ινοπλισμένα δάπεδα βαρέως τύπου από σκυρόδεμα, κατηγορίας.

Η ΤΕΚΑΛ Α.Ε αναμένεται να καταθέσει προσφορές και για τα υπόλοιπα  8 έργα   που πρόκειται να κάνει η Cosco στο λιμάνι του Πειραιά τα με την αξία  του να  ανέρχεται σε  500 εκατ.  ευρώ.   
Τέλος να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος  του ΟΛΠ Α.Ε κ  YU Zenggang με την ευκαιρία της απόφασης της ΕΣΑΛ διατύπωνε την ικανοποίησή του καθώς αρχίζει η υλοποίηση των επενδύσεων  μετά από μεγάλο  διάστημα αναμονής και την ίδια στιγμή εξέφραζε την προσδοκία  να επανεξεταστούν σύντομα όσα έργα δεν εγκρίθηκαν  όπως και  την επέκταση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων που θα εδραιώσει  το λιμάνι του Πειραιά  στα  κορυφαία Container Terminals της Ευρώπης.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS