Στην ΑΕΔΑΚ – ΕΦΚΑ η διαχείριση των επενδύσεων του νέου επικουρικού ταμείου – Σήμερα 21/10 το πόρισμα

Στην ΑΕΔΑΚ – ΕΦΚΑ η διαχείριση των επενδύσεων του νέου επικουρικού ταμείου – Σήμερα 21/10 το πόρισμα
Οι επενδύσεις θα διαρθρώνονται σε τρία επίπεδα τα οποία θα είναι επιλογή του ασφαλισμένου
Στην ΑΕΔΑΚ των ασφαλιστικών ταμείων, με ενεργητικό κεφάλαιο πάνω από 1,014 δισ. ευρώ θα ανατεθεί η διαχείριση και οι επενδύσεις του νέου επικουρικού ταμείο ασφάλισης, όπως προβλέπει το πόρισμα της επιτροπής, το οποίο θα παραδοθεί σήμερα Δευτέρα στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της 16ης Οκτωβρίου του ΒΝ, (δείτε εδώ) το επικουρικό ταμείο που θα λειτουργεί εντός του ΕΤΕΑΕΠ για τους νέους ασφαλισμένους από 1-1-2021, θα προβλέπει εγγυημένες επικουρικές συντάξεις μεσοσταθμικά γύρω στα 400 ευρώ (αντί των 190 ευρώ σήμερα) με 35-40 χρόνια ασφάλισης –χωρίς το ρίσκο των υψηλών αποδόσεων.
Οι επενδύσεις θα διαρθρώνονται σε τρία επίπεδα τα οποία θα είναι επιλογή του ασφαλισμένου, (χαμηλό, μέσο, υψηλό) και ανάλογο θα είναι το μερίδιο της σύνταξης που θα αποδίδει μετά το 62ο έτος ασφάλισης.
Οι εισφορές θα επενδύονται στην κλίμακα μεσαίου επενδυτικού κινδύνου και με την προϋπόθεση ο δικαιούχος να μην εισπράξει το εφάπαξ ποσό που αναλογεί για τα 15 ή 20 χρόνια ασφάλισης, το οποίο ενδεχόμενα θα οριστικοποιηθεί στο 25%-30% του υπάρχοντος κεφαλαίου, για τα αντίστοιχα χρόνια ασφάλισης.
Σε ότι αφορά την ΑΕΔΑΚ των ταμείων αυτή την στιγμή υπάρχει ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο θεματοφύλακας του οποίου είναι η Εθνική τράπεζα.
Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης, με τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο, μέσω ενός χαρτοφυλακίου επαρκούς διασποράς.
Η διαχείριση είναι ενεργητική και δεν προσαρμόζεται επάνω σε ένα δείκτη.
Επενδύει σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κρατικά ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου καθώς και στην αγορά χρήματος. Δευτερευόντως, είναι δυνατές και οι επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες, μέσα χρηματαγοράς, ΟΣΕΚΑ , ETF’S, σε οργανωμένη αγορά κράτους μέλους της Ε.Ε Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό την αποτελεσματική αντιστάθμιση στοιχείων του ενεργητικού του.
O Δείκτης αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι σύνθετος και αποτελείται από τον Γενικό Δείκτης ΧΑ 40%, Bloomberg Barclays Greece Govt Index 45%, και Euribor 3m, 15%.
Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επανεπενδύονται.
Οι συναλλαγές επί του χαρτοφυλακίου επιβαρύνονται με έξοδα και προμήθειες που δεν επηρεάζουν σημαντικά την απόδοσή του.
Τα μερίδια μπορούν να αποκτηθούν ή να εξαγοραστούν κάθε εργάσιμη ημέρα στην τιμή διάθεσης ή εξαγοράς, η οποία προσδιορίζεται με βάση την αξία μεριδίου την ημέρα της υποβολής αιτήσεως.
Το προϊόν της εξαγοράς καταβάλλεται σε μετρητά εντός πέντε εργάσιμων ημερών, ενώ το ελάχιστο συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των μεριδίων είναι τρία έτη.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS