Ανησυχίες Κομισιόν για τις συμβάσεις της Microsoft

Ανησυχίες Κομισιόν για τις συμβάσεις της Microsoft
Τα συμβόλαια της Microsoft δεν συμμορφώνονται πλήρως με τη νομοθεσία της Ε.Ε.
Οι συμβάσεις της Microsoft με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προστατεύουν πλήρως τα δεδομένα σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, δήλωσε ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (EDPS/ΕΕΠΔ) σε αρχικά ευρήματα που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα.
Ο ΕΕΠΔ, ο παρατηρητής δεδομένων της ΕΕ, ξεκίνησε μια έρευνα τον Απρίλιο για να αξιολογήσει κατά πόσο οι συμβάσεις μεταξύ της Microsoft και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμμορφώθηκαν πλήρως με τους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων της Ένωσης.
«Αν και η έρευνα συνεχίζεται, τα προκαταρκτικά αποτελέσματα αποκαλύπτουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη συμμόρφωση των σχετικών συμβατικών όρων με τους κανόνες προστασίας δεδομένων και τον ρόλο της Microsoft ως επεξεργαστή για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ που χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της», αναφέρει ο ΕΕΠΔ σε δήλωση.
Η ΕΕ εισήγαγε νέους κανόνες για την προστασία των δεδομένων το 2018, γνωστοί ως GDPR, που εφαρμόζονται σε όλες τις εταιρείες που λειτουργούν στο μπλοκ και έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στους ιδιώτες μεγαλύτερο έλεγχο στα προσωπικά τους δεδομένα και να δημιουργούν ίσους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις.
«Δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να συμμορφωθούν με το GDPR, τον κανονισμό 2018/1725 και άλλους εφαρμοστέους νόμους», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της Microsoft.
«Είμαστε σε συζητήσεις με τους πελάτες μας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και σύντομα θα ανακοινώσουμε συμβατικές αλλαγές που θα αντιμετωπίσουν ανησυχίες όπως αυτές που εγέρθηκαν από τον ΕΕΠΔ».
Ο ΕΕΠΔ συνεργάστηκε με το ολλανδικό υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο διενήργησε εκτιμήσεις κινδύνου τον Ιούνιο 2019 και διαπίστωσε ότι οι δημόσιες αρχές στα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα
Από τότε έχουν δημιουργήσει ένα φόρουμ για τη θέσπιση δίκαιων κανόνων για τις δημόσιες διοικήσεις.
Ο ΕΕΠΔ δήλωσε ότι υπάρχει «σημαντικό πεδίο» για τη βελτίωση των συμβάσεων με ισχυρούς προγραμματιστές λογισμικού και ότι οι συμβατικοί όροι και οι τεχνικές εγγυήσεις που συμφωνήθηκαν μεταξύ του Υπουργείου της Ολλανδίας και της Microsoft ήταν ένα θετικό βήμα προς τα εμπρός.
Ο ΕΕΠΔ δήλωσε ότι οι λύσεις αυτές πρέπει να επεκταθούν σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ΕΕ και επίσης σε ιδιώτες.

www.bankingnews.gr


bankingnews.gr

BREAKING NEWS