Οι τρεις επενδυτικές επιλογές των ξένων για τις τράπεζες - Ποιές προϋποθέσεις θέτουν οι μεγάλοι οίκοι

Οι τρεις επενδυτικές επιλογές των ξένων για τις τράπεζες - Ποιές προϋποθέσεις θέτουν οι μεγάλοι οίκοι
Οι ξένοι φαίνονται διατεθειμένοι να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερους επενδυτικούς κινδύνους
Oι προσεχείς 12-18 μήνες θα είναι αυτοί που θα κρίνουν την πορεία των ελληνικών  τραπεζών και το κατά πόσον τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας θα έχουν τη δυνατότητα ή όχι να χρηματοδοτήσουν την ελληνική οικονομία.
Το βέβαιο είναι πως οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές, διαθέτοντας υπερβάλλουσα ρευστότητα λόγω των αρνητικών επιτοκίων εξετάζουν μια σειρά  τοποθετήσεων στα λεγόμενα χρηματιστηριακά "πράγματα"στη χώρα μας.
Μια τριπλέτα επενδυτικών επιλογών απασχολεί τους ξένους που φαίνονται διατεθειμένοι να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερους επενδυτικούς κινδύνους σε αντιστάθμισμα τη μη μείωση των κεφαλαίων τους από τις αρνητικές αποδόσεις.
Έτσι οι "λιμνάζουσες επιλογές" πχ. καταθέσεις, αποκλείονται.
Τι εξετάζουν οι ξένοι:

- Tίτλους που θα προέλθουν από τις τιτλοποιήσεις των κόκκινων δανείων των ελληνικών τραπεζών μέσα από τη συστημική λύση του APS.
- Mετοχές τραπεζών στο πλαίσιο προοπτικών εξυγίανσης των ισολογισμών των πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας και επίτευξης κερδοφορίας εφόσον καταφέρούν να χρηματοδοτήσουν την ελληνική οικονομία.
- Τέλος εξετάζουν   επενδύσεις σε ακίνητα σε όλο το οικονομικό φάσμα.
Η συγκεκριμένη επένδυση επηρεάζει άμεσα και θετικά τα ενεργητικά των τραπεζών αλλά και την ίδια τη δευτερογενή αγορά κόκκινων δανείων που προχωράει σε πωλήσεις τέτοιων ενεχύρων από NPEs τα οποία εξαγόρασε.

Ολα τα παραπάνω θα επηρεάσουν και την πορεία της χώρας προς την ανάπτυξη και τις αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας.
Μια σειρά μεταβλητών μπορούν να  επιδράσουν θετικά ή αρνητικά την πορεία των διεθνών επενδύσεων στις αγορές κεφαλαίου της  χώρα μας με δεδομένο πως ρευστότητα για τις συγκεκριμένες επενδύσεις υπάρχει.
Οι ξένοι απλώς θέλουν να σταθμίσουν την επένδυση και το βαθμό κινδύνου και στη συνέχεια αντιστοίχως να τοποθετηθούν.

- Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας για την οικονομία της χώρας  στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (12-18 μήνες) αποτελεί μια σοβαρή μεταβλητή για τις επενδυτικές αποφάσεις μεγάλων οίκων. 
- Η μείωση των κόκκινων δανείων των τραπεζών πέραν των στόχων, κάτι που θα απαιτήσει σε σημαντικό βαθμό της χρήση της συστημικής λύσης του Ηρακλή αποτελεί μια δεύτερη προϋπόθεση που μπορεί να δράσει τόσο θετικά όσο και αρνητικά εάν δεν επιτευχθεί. Σε περίπτωση που τα κόκκινα δάνεια δεν υποχωρήσουν αισθητά είναι απολύτως βέβαιο πως τα μεγάλα funds θα αναζητήσουν αλλού την τύχη τους και όχι στο ελληνικό πιστωτικό σύστημα..
- Η διαμόρφωση ενός  μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής που από τη μία να περιορίζει το δημόσιο χρέος από την άλλη να μην στραγγαλίζει την ανάπτυξη έως ότου υπάρξει χαλάρωση των στόχων των πρωτογενών πλεονασμάτων αποτελεί επίσης προϋπόθεση επιλογής.
- Η μεγαλύτερη πρόσβαση τόσο της Ελλάδας όσο και των ελληνικών τραπεζών στην αγορά κεφαλαίων με όρους ικανοποιητικούς αποτελούν στοιχεία που θα μετρήσουν στην επιλογή των ξένων.
- Οι αντοχές των ρυθμών ανάπτυξης παρά το γεγονός πως το εξωτερικό περιβάλλον παρουσιάζει ηχηρές υφεσιακές ενδείξεις είναι κάτι που ήδη επιχειρούν να αξιολογήσουν οι δυνητικοί επενδυτές.
- Οι ξένοι αναζητούν ακόμη τη μείωση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες ιδιαίτερα σε ότι αφορά την αναζήτηση και νέων κεφαλαίων στο πλαίσιο της πίεσης που υφίστανται για δριμύ περιορισμό των κόκκινων δανείων.

Τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα αναζητούν χώρο εργασιών με ασφαλείς κινήσεις στο κομμάτι της  πιστωτικής επέκτασης, κάτι  που θα τους επιτρέψει να ανακτήσουν υγιή κερδοφορία και να συνδράμουν δι' αυτής της οδού στην στην ενίσχυση των κεφαλαίων τους που πιέζονται από τις διαγραφές κόκκινων δανείων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS