Τέρνα Ενεργειακή: Αγορές κοινών ομολογιών από μέλη του Δ.Σ. και στελέχη

Τέρνα Ενεργειακή: Αγορές κοινών ομολογιών από μέλη του Δ.Σ. και στελέχη
Πρόκειται για τους κ.κ. Γεώργιο Σπύρου, Εμμανουήλ Φαφαλιό και Γεώργιο Περδικάρη
Σε αγορές κοινών ομολογιών προχώρησαν μέλη του διοκητικού συμβουλίου και στελέχη της Τέρνα Ενεργειακή, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.
Πρόκειται για τους κ.κ. Γεώργιο Σπύρου, Εμμανουήλ Φαφαλιό και Γεώργιο Περδικάρη.

Αναλυτικά:

-  Η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (o “Εκδότης”) και η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ο “Εγγυητής”) Συνδεδεμένο Νομικό Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού (EΕ) 596/2014, ανακοινώνουν με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι ο κ. Εμμανουήλ Φαφαλιός, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Εγγυητή, ανταποκρινόμενος στη Δημόσια Προσφορά του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της της Εκδότριας με την εγγύηση του Εγγυητή, απέκτησε την 23/10/2019, 9 κοινές ομολογίες της Εκδότριας, συνολικής αξίας 9.000,00 ευρώ.

- Η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (o “Εκδότης”) και η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ο “Εγγυητής”) Συνδεδεμένο Νομικό Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού (EΕ) 596/2014, ανακοινώνουν με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι ο κ. Γεώργιος Περδικάρης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εγγυητή, ανταποκρινόμενος στη Δημόσια Προσφορά του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της της Εκδότριας με την εγγύηση του Εγγυητή, απέκτησε την 23/10/2019, 28 κοινές ομολογίες της Εκδότριας, συνολικής αξίας 28.000,00 ευρώ.
- Η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (o “Εκδότης”) και η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ο “Εγγυητής”) Συνδεδεμένο Νομικό Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού (EΕ) 596/2014, ανακοινώνουν με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι ο κ. Γεώργιος Σπύρου, Εντεταλμένος Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εγγυητή, ανταποκρινόμενος στη Δημόσια Προσφορά του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της της Εκδότριας με την εγγύηση του Εγγυητή, απέκτησε την 23/10/2019, 23 κοινές ομολογίες της Εκδότριας, συνολικής αξίας 23.000,00 ευρώ.

- Η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (o “Εκδότης”) και η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ο “Εγγυητής”) Συνδεδεμένο Νομικό Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού (EΕ) 596/2014, ανακοινώνουν με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι ο κ. Εμμανουήλ Φαφαλιός, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Εγγυητή, ανταποκρινόμενος στη Δημόσια Προσφορά του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της της Εκδότριας με την εγγύηση του Εγγυητή, απέκτησε την 23/10/2019, 9 κοινές ομολογίες της Εκδότριας, συνολικής αξίας 9.000,00 ευρώ.

- Η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (o “Εκδότης”) και η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ο “Εγγυητής”) Συνδεδεμένο Νομικό Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού (EΕ) 596/2014, ανακοινώνουν με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι ο κ. Γεώργιος Σπύρου, Εντεταλμένος Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εγγυητή, ανταποκρινόμενος στη Δημόσια Προσφορά του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της της Εκδότριας με την εγγύηση του Εγγυητή, απέκτησε την 23/10/2019, 23 κοινές ομολογίες της Εκδότριας, συνολικής αξίας 23.000,00 ευρώ.

- Η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (o “Εκδότης”) και η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ο “Εγγυητής”) Συνδεδεμένο Νομικό Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού (EΕ) 596/2014, ανακοινώνουν με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι ο κ. Γεώργιος Περδικάρης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εγγυητή, ανταποκρινόμενος στη Δημόσια Προσφορά του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της της Εκδότριας με την εγγύηση του Εγγυητή, απέκτησε την 23/10/2019, 28 κοινές ομολογίες της Εκδότριας, συνολικής αξίας 28.000,00 ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS