ΕΑΕΕ: Ασφαλισμένη 1 στις 4 Ελληνικές κατοικίες με ασφαλισμένη αξία 321 δισ. ευρώ

ΕΑΕΕ: Ασφαλισμένη 1 στις 4 Ελληνικές κατοικίες με ασφαλισμένη αξία 321 δισ. ευρώ
Σύμφωνα με την μελέτη των αποζημιώσεων, το συνολικό ύψος της αποζημίωσης για τις ζημιές κάθε έτους είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ικανοποιητικά μετά από 3-4 έτη από την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
Μία στις τέσσερις κατοικημένες κατοικίες είναι ασφαλισμένη και ζημιές σεισμό, πυρκαγιά, με τη συνολική ασφαλισμένη αξία να ανέρχεται στα 321 δις ευρώ, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.
Συνολικά σε 1.228.000 ανέρχονται οι ασφαλισμένες κατοικίες, επί συνόλου 4.122.000 κατοικούμενων σπιτιών με βάση την απογραφή του 2011, αποδεικνύοντας ότι η ασφάλιση περιουσίας αποτελεί έναν πολύ σημαντικό κλάδο της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στον οποίο δραστηριοποιήθηκαν 33 ασφαλιστικές επιχειρήσεις το 2018.
Ο μερισμός της παραγωγής του κλάδου ανά κανάλι διανομής είχε ως εξής: τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) συμμετέχουν κατά 47,7%, η συνεργασία με τις τράπεζες συμμετέχει με 37,3% επί του συνόλου, οι απευθείας πωλήσεις 7,5% και οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) 7,4%. Σύμφωνα με την απογραφή που διενέργησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή το 2011, υπήρχαν 6,4 εκατ. κατοικίες στην Ελλάδα, εκ των οποίων 4,1 εκατ. κατοικούμενες.
Για τα συμβόλαια αυτά, η συνολική ασφαλισμένη αξία σε ότι αφορά την αθροιστική κάλυψη πυρός (κτιρίου και περιεχομένου) και απώλειας κερδών ήταν της τάξεως των 321 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 124 δισ. Ευρώ αφορούσαν στην ασφάλιση κατοικιών και 197 δισ. Ευρώ σε λοιπούς κινδύνους.
Για το σύνολο των ανωτέρω συμβολαίων δηλώθηκαν 17.200 ζημιές και πληρώθηκαν 59,5 εκατ. σε αποζημιώσεις ενώ σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 72,5 εκατ.
Τα ως άνω μεγέθη αποζημιώσεων αναφέρονται στην εκτίμηση στην λήξη του έτους αναφοράς (2018) που αφορά το έτος έκδοσης/έναρξης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
Με δεδομένο ότι εντός του έτους αναφοράς δεν έχουν λήξει όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα ως άνω μεγέθη θα εξελιχθούν περαιτέρω και συνεπώς για την εκτίμηση του τελικού κόστους των αποζημιώσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη τόσο του πλήθους των ζημιών όσο και του ποσού των αποζημιώσεων μέχρι την λήξη τους καθώς και της πλήρους ωρίμανσης των αποζημιώσεων.
Με βάση την στατιστική επεξεργασία των αποζημιώσεων παρελθόντων ετών, προκύπτει ότι οι αποζημιώσεις στο τέλος του 2ου έτους εξελίσσονται με συντελεστή 1,93 σε σχέση με τα μεγέθη στην λήξη του έτους αναφοράς και με συντελεστή 2,40 στο τέλος του 6ου έτους.
Σε μεταγενέστερη επεξεργασία θα γίνει επανεκτίμηση του τελικού κόστους των αποζημιώσεων.
Όσον αφορά το μέρος της έρευνας για τις αιτίες των ζημιών, για τις περισσότερες σε πλήθος αναφέρονται ως αίτια τα καιρικά φαινόμενα, οι κλοπές και η φωτιά.
Όμως το μεγαλύτερο μερίδιο των αποζημιώσεων συγκεντρώνει το αίτιο της φωτιάς.
Η μέση ζημία (σύμφωνα με την εκτίμηση του πρώτου έτους) έφθασε τα 7.677 ευρώ (4.205 για τις κατοικίες, 11.339 για τους λοιπούς κινδύνους).
Το μέγεθος πιθανώς να διαφοροποιηθεί με βάση την πληρέστερη ενημέρωση, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.
Σύμφωνα με την μελέτη των αποζημιώσεων, το συνολικό ύψος της αποζημίωσης για τις ζημιές κάθε έτους είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ικανοποιητικά μετά από 3-4 έτη από την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Να σημειωθεί ότι ο μέσος αριθμός δωματίων ανά κατοικία είναι 3 δωμάτια, ενώ αντιστοιχούν 34,6 τετραγωνικά μέτρα ανά κάτοικο.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS