Fitch: Σε ορίζοντα 18 μηνών η Ελλάδα θα μπορούσε να αναβαθμιστεί σε επενδυτική βαθμίδα, αλλά ο στόχος είναι πολύ δύσκολος

Fitch: Σε ορίζοντα 18 μηνών η Ελλάδα θα μπορούσε να αναβαθμιστεί σε επενδυτική βαθμίδα, αλλά ο στόχος είναι πολύ δύσκολος
Κατ’ αρχήν προς τη σωστή κατεύθυνση το σχέδιο «Ηρακλής» για τα NPEs των ελληνικών τραπεζών
Τους 4 παράγοντες που θα κρίνουν την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας προσδιόρισε ο Michele Napolitano, επικεφαλής κρατικών αξιολογήσεων Δυτικής Ευρώπης του οίκου Fitch Ratings, μιλώντας στο συνέδριο του Economist στη Λευκωσία, προσδιορίζοντας έναν χρονικό ορίζοντα περίπου 18 μηνών.
Σύμφωνα με τον Napolitano η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Δυτικής Ευρώπης της οποίας η αξιολόγηση παραμένει κάτω από την επενδυτική βαθμίδα.
Η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα όμως είναι πολύ δύσκολη, αλλά όχι ακατόρθωτη, ανέφερε ο Napolitano.
Και αυτό θα εξαρτηθεί από τέσσερις παράγοντες:
α)Σταθερό πολιτικό περιβάλλον
β)Επενδύσεις που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη
γ) Αλλαγή μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής, με διατήρηση των πρωτογενών πλεονασμάτων αλλά μείωση της φορολογίας
δ) Βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών.
Όπως ανέφερε ο Napolitano ο οίκος Fitch θα αποτιμήσει πολύ προσεκτικά το νέο σχέδιο αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) των ελληνικών τραπεζών, τον «Ηρακλή», αν και κατ’ αρχήν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Δείτε εδώ τι είχε αναφέρει ο Fitch στο Bankingnews στις 4 Νοεμβρίου 2019

Fitch στο Bankingnews: Τα σχέδια μείωσης των NPEs θα περιορίσουν κεφάλαια και νέα δάνεια στην Ελλάδα – Οι τράπεζες εγκαταλείπουν τις συγχωνεύσεις

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) παραμένει η βασικότερη αδυναμία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αφού εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα (στο 44% σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία) από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και παρά τις προσπάθειες κάποιων εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών να επιταχύνουν τη διαδικασία "καθαρισμού" των στοιχείων του ενεργητικού τους", αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings.
Ωστόσο, σύμφωνα με την ομάδα τραπεζικής ανάλυσης της Fitch, που μίλησε αποκλειστικά στο bankingnews.gr, "η μείωση του ποσοστού των NPEs σε μονοψήφια επίπεδα είναι εφικτό να επιτευχθεί μεταξύ 2021 και 2023".
 Υπενθυμίζεται, ότι στην τελευταία αξιολόγηση για τις ελληνικές τράπεζες, ο οίκος Fitch, προχώρησε σε μια μόνο αναβάθμιση, αυτή της Eurobank στο CCC+ από CCC δίνοντας προοπτική "θετική".
Σημειώνεται, ότι η Eurobank έχει αναθεωρήσει τον στόχο της για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στο 16% του συνολικού χαρτοφυλακίου της, έως τα τέλη του 2019, ενώ εκτιμά ότι θα φτάσει σε μονοψήφιο ποσοστό έως τα τέλη του 2021, που είναι μακράν ο πιο φιλόδοξος στόχος, σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες.
Όπως εξηγεί ο οίκος στο bankingnews, βασικό στοιχείο των κριτηρίων της αξιολόγησης των τραπεζών, αποτελεί το κατά πόσο είναι φιλόδοξα και υλοποιήσιμα τα σχέδια μείωσης των NPEs, σε συνδυασμό με την ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού τους, την κεφαλαιακή τους επάρκεια και τον κίνδυνο μείωσης των κεφαλαίων τους που μπορεί να προκληθεί από την απομείωση των NPEs, που δεν καλύπτονται από προβλέψεις.
"Αυτό είναι το σκεπτικό που μας κάνει να διαφοροποιούμε τις αξιολογήσεις των ελληνικών τραπεζών.
Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται επίσης η ποιότητα των κεφαλαίων της κάθε τράπεζας, η κερδοφορία της - και κατά συνέπεια η ικανότητά της να δημιουργεί εσωτερικά κεφάλαια- καθώς και η κατάσταση της ρευστότητάς της", αναφέρει η Fitch.
Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες τρεις τράπεζες, η Fitch επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της Alpha Bank στο CCC+, της Πειραιώς στο CCC και της Εθνικής στο CCC+.

Το project "Ηρακλής"

Ο οίκος αξιολόγησης αναφέρει στο bankingnews ότι το σχέδιο "Ηρακλής" είναι ένα επιπλέον εργαλείο, που θα βοηθήσει καταλυτικά στην ταχύτερη του αναμενόμενου μείωση των NPEs, περιορίζοντας την κεφαλαιακή πίεση που προέρχεται από τα εκτός προβλέψεων προβληματικά περιουσιακά στοιχεία και τελικά αυξάνοντας την ικανότητά των τραπεζών να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία.
 "Το κατά πόσο το σχέδιο "Ηρακλής" θα βοηθήσει την κάθε τράπεζα, θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της συμμετοχής τους, από το κόστος της συμμετοχής, αλλά και την όρεξη των επενδυτών για "προβληματικά" περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα", σημειώνει ο οίκος.
"Πιστεύουμε ότι οι τράπεζες θα διαθέσουν κεφάλαια προκειμένου να "ξεφορτωθούν" τα μεγάλα αποθέματα των NPEs.
Έτσι θα δημιουργήσουν ένα χαρτοφυλάκιο ρευστών περιουσιακών στοιχείων, περιορίζοντας όμως βραχυπρόθεσμα την ικανότητά τους να δανειοδοτούν  την πραγματική οικονομία ".
Οι αναλυτές της Fitch εκτιμούν στο bankingnews ότι τα σχέδια μείωσης των μην εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη ενός υποστηρικτικού οικονομικού περιβάλλοντος, την αποτελεσματική αξιοποίηση του νομικού πλαισίου και τη διατήρηση της όρεξης των επενδυτών για ελληνικά περιουσιακά στοιχεία.
Αυτό συμβαίνει επειδή το μεγαλύτερο μέρος της αναμενόμενης απομείωσης των NPEs  θα προέλθει από τιτλοποιήσεις ή πωλήσεις προβληματικών δανείων.
Σε γενικές γραμμές πάντως, οι τραπεζικοί αναλυτές της Fitch Ratings, παρατηρούν ότι η κατάσταση των τραπεζών έχει βελτιωθεί και ότι ήδη καταγράφεται αύξηση των εκταμιεύσεων για νέα δάνεια, ειδικά στον εταιρικό τομέα.
Όπως τονίζουν, σε αυτό συνέβαλαν οι βελτιωμένες συνθήκες χρηματοδότησης των τραπεζών και η άρση των εναπομεινάντων περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων, τον Σεπτέμβριο του 2019. Επιπλέον, ο οίκος αξιολόγησης παρατηρεί ότι οι συνθήκες χρηματοδότησης των τραπεζών ενισχύθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, εξαιτίας της αύξηση των καταθέσεων και της αποκατάστασης της πρόσβασης των τραπεζών στις αγορές. Ωστόσο, οι ελληνικές τράπεζες επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους κυρίως στη μείωση των αναλαμβανόμενων κινδύνων και στην ενίσχυση των αποθεμάτων ρευστότητας.

Δεν έρχονται συγχωνεύσεις - Οι τράπεζες αναπτύσσουν στρατηγικές "ανεξαρτησίας"

Αναφορικά με το ενδεχόμενο συγχωνεύσεων, ο οίκος Fitch Ratings επισημαίνει στο bankingnews ότι προς το παρόν δεν είναι επιλογή, καθώς δεν θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση ζητημάτων που αφορούν την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων και πιθανώς θα συνεπαγόταν υψηλούς κινδύνους υλοποίησης.
Η εφαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών αναδιάρθρωσης θα αντιμετώπιζε μεγάλες προκλήσεις, λόγω της ασθενούς χρηματοοικονομικής θέσης των τραπεζών και το υψηλό κόστος αναδιάρθρωσης, θα ήταν δύσκολο να αντιμετωπιστεί δεδομένης της εύθραυστης κερδοφορίας που εξακολουθούν να παρουσιάζουν οι τράπεζες.
"Προς το παρόν, οι ελληνικές τράπεζες αναπτύσσουν στρατηγικές με στόχο να παραμείνουν ανεξάρτητες και τα σχέδια εκκαθάρισης του ενεργητικού τους είναι εφικτά κατά την άποψή μας, εντούτοις απαιτούν πάντα ένα υποστηρικτικό οικονομικό περιβάλλον λειτουργίας στην Ελλάδα".
Σε ότι αφορά την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, υπενθυμίζεται ότι ο οίκος Fitch την τοποθετεί στη βαθμίδα "BB-", διατηρώντας παράλληλα σταθερό και το outlook.
Η επόμενη αξιολόγηση του οίκου, αναμένεται στις αρχές του 2020.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS