Η ΟΡΥΜΗΛ της οικογένειας Κυριακόπουλου, η αγορά των ιδίων μετοχών της Lamda και τα εύλογα ερωτήματα

Η ΟΡΥΜΗΛ της οικογένειας Κυριακόπουλου, η αγορά των ιδίων μετοχών της Lamda και τα εύλογα ερωτήματα
Το ενδιαφέρον είναι ότι η ΟΡΥΜΗΛ είχε το 2018 ζημίες 1,19 εκ ευρώ
Μπορεί μια εταιρία των 467 χιλιάδων ευρώ κύκλο εργασιών να κάνει αγορά μετοχών της Lamda Development καταβάλλοντας ποσό της τάξεως των 4 εκ ευρώ;
Προφανώς μπορεί να ληφθεί υπό όψιν ότι η ΟΡΥΜΗΛ προχώρησε στην αγορά ιδίων μετοχών της Lamda με τιμή 7,27 ευρώ ανά μετοχή.
Πρόκειται για εταιρία συμφερόντων της οικογένειας Κυριακόπουλου ο οποίος είναι και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του του ΔΣ της Lamda development.
Το ενδιαφέρον είναι ότι η ΟΡΥΜΗΛ είχε το 2018 ζημίες 1,19 εκ ευρώ ποσό υπερδιπλάσιο του κύκλου εργασιών της και δανεισμό 1,8 εκ ευρώ ενώ τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας ήταν 6,6 εκ ευρώ.
Η εταιρία έχει μόλις 10 εργαζόμενους αλλά τους αμείβει πλουσιοπάροχα καθώς το κόστος μισθοδοσίας του 2018 ήταν 510 χιλιάδες ευρώ Βέβαια η επένδυση στη Lamda είναι συναφής με το αντικείμενο δραστηριοτήτων της έχει ως αντικείμενο τον τομέα της βιομηχανικής μεταλλευτικής ,λατομικής, ναυτιλιακής και εκμετάλλευσης ακίνητων.
Ωστόσο αποτελεί ερώτημα από βρέθηκαν τα χρήματα για την εξαγορά του πακέτου ιδίων μετοχών της lamda καθώς ναι μεν η εταιρία το 2018 αποφάσισε αύξηση κεφαλαίου με μετρητά έως 6 εκ ευρώ αλλά εξ όσων είναι γνωστά από το ΓΕΜΗ μέχρι και τον περασμένο Ιούλιο είχαν καταβληθεί τα 1,5 εκ ευρώ ενώ το ταμείο στο τέλος του 2018 ήταν 300 χιλιάδες ευρώ παρ ότι είχαν καταβληθεί τα 500 χιλιάδες από τα 1,5 εκ ευρώ.
Με δεδομένο ότι υπολείπονται περί τα 4,5 εκ ευρώ από την αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος ότι καλύφθηκε ολόκληρη η αύξηση προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η αγορά ιδίων μετοχών αλλιώς η εξαγορά έγινε με ταμειακή διευκόλυνση ή δάνειο.
Είναι προφανές ότι στην περίπτωση του δανείου το ερώτημα είναι τι εγγυήσεις παρασχέθηκαν δεδομένης της χρηματοοικονομικής εικόνας της εταιρίας.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS