Πιο κοντά τα κόστη «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής και θερμοηλεκτρικών μονάδων με τους διαγωνισμούς ΑΠΕ του Δεκεμβρίου

Πιο κοντά τα κόστη «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής και θερμοηλεκτρικών μονάδων με τους διαγωνισμούς ΑΠΕ του Δεκεμβρίου
Η τιμή εκκίνησης στις δημοπρασίες είναι 66,02 €/MWh για τα φωτοβολταϊκά και 68,25 €/MWh για τα αιολικά, τη στιγμή που η ΟΤΣ κινείται στα 60,36 €/MWh
Ένα ακόμη βήμα στην προδιαγεγραμμένη εξομοίωση του κόστους της «πράσινης» παραγωγής με το κόστος του ρεύματος από τις θερμοηλεκτρικές μονάδες αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο, με την πραγματοποίηση των νέων διαγωνισμών για την κατακύρωση τιμών από νέα φωτοβολταϊκά και αιολικά έργα.
Έτσι, παρόλο που πλέον δεν υπάρχουν τα περιθώρια να συνεχιστεί το έντονα καθοδικό σπιράλ των τιμών αναφοράς που καταγράφηκε από διαγωνισμό σε διαγωνισμό, από τη στιγμή που ξεκίνησε το νέο καθεστώς στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι δεδομένο ότι οι αποζημιώσεις που θα «κλειδώσουν» τα νέα έργα θα είναι χαμηλότερες από τις τιμές εκκίνησης των δύο διαδικασιών.
Επομένως, με δεδομένο ότι η «αφετηρία» στα φωτοβολταϊκά έχει προσδιοριστεί στα 66,02 €/MWh, και στα αιολικά στα 68,25 €/MWh, θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο πως θα υπάρξουν έργα που θα κατακυρώσουν αποζημιώσεις χαμηλότερα από αυτές τις τιμές.
Αποζημιώσεις που επομένως θα βρεθούν ακόμη πιο κοντά στην ΟΤΣ, η οποία αυτή την περίοδο κινείται στα 60,36 €/MWh.

Μείωση έως 24% των τιμών

Τα παραπάνω νούμερα επιβεβαιώνουν ότι και στη χώρα μας πέτυχε τον στόχο του το νέο καθεστώς στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή τη δραστική μείωση του κόστους της «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής.
Κάτι που ήταν απαραίτητο ώστε η περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, η οποία είναι απαραίτητη για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, να μην επιφέρει κατακόρυφη αύξηση του ενεργειακού κόστους.
Χαρακτηριστικό είναι πως οι πρώτοι διαγωνισμοί, τον Ιούλιο του 2018, είχαν τιμή εκκίνησης στα 80 €/MWh για τα «μεγάλα» φωτοβολταϊκά, και στα 90 €/MWh για τα αιολικά.
Κατά συνέπεια, τα επίπεδα των αποζημιώσεων έχουν συρρικνωθεί περίπου κατά 17,5% και 24% αντίστοιχα.

Feed in Premium και μειοδοτικοί διαγωνισμοί

Βασικό χαρακτηριστικό του νέου καθεστώτος στήριξης, όπως καθορίζουν οι Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για όλα τα κράτη-μέλη, είναι πως για τα έργα από ένα όριο ισχύος και πάνω, καταργήθηκαν οι διοικητικά οριζόμενες σταθερές ταρίφες (Feed in Tariff).
Τη θέση τους πήρε η αποζημίωση μέσω προσαύξησης επί της αγοραίας τιμής (Feed in Premium), στο πλαίσιο της οποίας μία μονάδα ΑΠΕ αποζημιώνεται από την τιμή πώλησης της ενέργειας στην αγορά, στην οποία υποχρεωτικά συμμετέχει, επαυξημένης με ένα premium που αποτελεί ουσιαστικά την ενίσχυση.
Ακόμη περισσότερο, το Feed in Premium δεν είναι διοικητικά οριζόμενο και επομένως ίδιο για κάθε έργο.
Για να «κλειδώσει» αποζημίωση ένας επενδυτής, θα πρέπει να συμμετάσχει σε διαγωνισμό, ουσιαστικά δηλαδή σε μία ανταγωνιστική μειοδοτική διαδικασία, από την οποία προκρίνονται εκείνα τα έργα τα οποία θα υποβάλουν προσφορές για τις μικρότερες αποζημιώσεις, έναντι της τιμής εκκίνησης.

Επίπεδο ανταγωνισμού

Μάλιστα, για να εξασφαλίζεται ανταγωνισμός, στις δημοπρασίες η προσφερόμενη ισχύς είναι πάντοτε μικρότερη από την ισχύ των έργων που συμμετέχουν.
Έτσι, σε πρώτη φάση το «επίπεδο ανταγωνισμού», όπως ονομάστηκε, ορίστηκε από τη ΡΑΕ στο 75%, δηλαδή η δημοπρατούμενη ισχύς ήταν το 75% της ισχύος όλων των αιτήσεων. Πλέον, το επίπεδο έχει μειωθεί στο 40%.
Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται πως σε κάθε διαγωνισμό θα υποβάλλονται ολοένα μικρότερες προσφορές.
Ανάλογη απομείωση ισχύει όμως και για την τιμή εκκίνησης, αφού προσδιορίζεται με βάση τη μεσοσταθμική τιμή των προσφορών της προηγούμενης διαγωνιστικής διαδικασίας.
Κάτι που σημαίνει πως κάθε νέος διαγωνισμός ξεκινά από όλο και χαμηλότερη «αφετηρία».

Επίδραση και στα έργα ΑΠΕ εκτός διαγωνισμών

Το παραπάνω καθεστώς αφορά αυτή τη στιγμή τα αιολικά άνω των 3 MW και τα φωτοβολταϊκά άνω των 500 KW - με εξαίρεση τις ενεργειακές κοινότητες, για τις οποίες τα σχετικά όρια είναι διπλάσια.
Τα έργα μικρότερης ισχύος συνεχίζουν να αμείβονται με σταθερές τιμές, οι οποίες όμως για όσα ηλεκτρισθούν από το 2020 πλέον δεν είναι διοικητικά οριζόμενες.
Αντίθετα, οι τιμές αναφοράς θα υπολογίζονται συναρτήσει των διαγωνισμών για τα μεγαλύτερη έργα της ίδιας τεχνολογίας.
Για παράδειγμα, για «μικρά» φωτοβολταϊκά ιδιωτών, θα ισούται με το 1,05 της μεσοσταθμικής Τιμής Αναφοράς που προέκυψε κατά τις 3 προηγούμενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες για φωτοβολταϊκά. Κάτι που σημαίνει πως προοδευτικά και οι σταθερές τιμές θα ακολουθούν φθίνουσα πορεία.

Κώστας Δεληγιάννης
kdel@worldenergynews.gr
πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS