Αυτές είναι οι κρίσεις που επηρεάζουν την ανθεκτικότητα της βιομηχανίας Τουρισμού και Ταξιδίων

Αυτές είναι οι κρίσεις που επηρεάζουν την ανθεκτικότητα της βιομηχανίας Τουρισμού και Ταξιδίων
Η έρευνα που πραγματοποίησε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδίων και Τουρισμού (WTTC), σε συνεργασία με την Global Rescue, ανέλυσε τις επιπτώσεις 90 κρίσεων μεταξύ 2001 και 2018
Η βιομηχανία Τουρισμού και Ταξιδιών είναι πιο ανθεκτική από ποτέ απέναντι στις κρίσεις, σύμφωνα με έρευνα από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδίων και Τουρισμού (WTTC), σε συνεργασία με την Global Rescue.
Η έρευνα ανέλυσε τις επιπτώσεις 90 κρίσεων μεταξύ 2001 και 2018. Σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο πόλης, εξετάζοντας το χρόνο για την ανάκτηση καθώς και τις απώλειες αφίξεων.



Οι χρόνοι ανάκαμψης από κρίσεις μειώθηκαν πάνω από 50%
- Οι μέσοι χρόνοι ανάκτησης από κρίσεις έχουν μειωθεί από 26 μήνες το 2001 σε 10 μήνες το 2018.
- Από τις τέσσερις κατηγορίες κρίσεων που αναλύθηκαν, η πολιτική αστάθεια αποδείχθηκε η πιο δύσκολη, με μέσο χρόνο ανάκτησης 22,2 μηνών.
- Τα περιστατικά τρομοκρατίας ή ασφάλειας έχουν τον λιγότερο μέσο χρόνο αποκατάστασης 11,5 μηνών.
- Οι μέσοι χρόνοι ανάκτησης για φυσικές καταστροφές και επιδημικές εκρήξεις ήταν 16,2 μήνες και 19,4 μήνες αντίστοιχα.
- Οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και οι αποτελεσματικές, διαφανείς επικοινωνίες είναι κρίσιμες για την ετοιμότητα και την πρόληψη.
Από τις 90 κρίσεις που αναλύθηκαν, το 32% αφορούσε την τρομοκρατία / ασφάλεια, το 13% ασθένειες, το 19% πολιτική αστάθεια και το 36% φυσικές καταστροφές.



Σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την μείωση των αρνητικών επιπτώσεων
“Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι χρόνοι ανάκαμψης μειώθηκαν σημαντικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, τονίζει η Γκλόρια Γκεβάρα, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του WTTC.
Κάτι που σημαίνει ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε από προηγούμενα περιστατικά.
Και να υπάρξει συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ώστε να μειωθούν οι ανθρώπινες και οι οικονομικές επιπτώσεις, στις πολιτικές κρίσεις”.
Στην έρευνα WTTC και Global Rescue προσφέρουν συστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο οι προορισμοί μπορούν να μετριάσουν τον αντίκτυπο μιας κρίσης.
Επιδεικνύοντας επιτυχημένα παραδείγματα από την Κένυα, το Μεξικό, την Αίγυπτο, τη Χαβάη και την Ιαπωνία.
Η έρευνα υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της προετοιμασίας και της ανάγκης συντονισμένης διαχείρισης για την επιτυχή ανάκαμψη.

Πηγή: www.tourismtoday.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS