Τι είπε η διοίκηση των ΕΛΠΕ στο Λονδίνο – Οι δυνατότητες πρόσθετου μερίσματος και απομόχλευσης

Τι είπε η διοίκηση των ΕΛΠΕ στο Λονδίνο – Οι δυνατότητες πρόσθετου μερίσματος και απομόχλευσης
Σημαντικές επενδύσεις αλλά και περιθώρια για διαμονή πρόσθετων μερισμάτων και απομόχλευσης περιλαμβάνουν οι στόχοι της διοίκησης
Ενημέρωση για τους μεσοπρόθεσμους στόχους της περιόδου (2020-25) παρείχε η διοίκηση των ΕΛΠΕ σε επενδυτές στο Λονδίνο.
Σύμφωνα με αυτές και όπως της αναλύουν οι αναλυτές της Optima Bank περιμένει ΕΒΙΤDA χωρίς την αναβάθμιση ΙΜΟ πάνω από 1 δισ. ευρώ από το 2025 που υποδηλώνει μία αύξηση 250-300 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το μέσο όρο της περιόδου 2016-9μηνο 2019, ενώ οι επενδυτικές δαπάνες ύψους 700 εκατ. ευρώ θα μοιράζονται κατά 10-15% σε βελτίωση της βασικής δραστηριότητας, 45-55% για ανάπτυξη της βασικής δραστηριότητας και 30-40% για επέκταση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Σημειώνεται πως οι δαπάνες συντήρησης υπολογίζονται σε περίπου 130 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον η διοίκηση ανέφερε πως βραχυπρόθεσμε οι ελεύθερες ταμειακές ροές υπολογίζονται στα 350-600 εκατ. ευρώ περίπου με το εύρος να είναι μεγάλο λόγω της αβεβαιότητας της επίδρασης ΙΜΟ, αφήνοντας 100-150 εκατ. ευρώ σε δαπάνες ανάπτυξης.


BREAKING NEWS