Ποιο είναι το πρωταρχικό κριτήριο για να κάνουν κράτηση οι Βρετανοί ταξιδιώτες

Ποιο είναι το πρωταρχικό κριτήριο για να κάνουν κράτηση οι Βρετανοί ταξιδιώτες
Οι Βρετανοί ταξιδιώτες γίνονται όλο και περισσότερο συνειδητοί με τον άνθρακα κατά τον προγραμματισμό των διακοπών τους
Τα περιβαλλοντικά ζητήματα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των Βρετανών πριν από την κράτηση για ένα ταξίδι.
Αυτό αποκαλύπτει έρευνα της WeSwap. Οι Βρετανοί ταξιδιώτες γίνονται όλο και περισσότερο συνειδητοί με τον άνθρακα κατά τον προγραμματισμό των διακοπών τους.
Ο συνολικός αριθμός των Βρετανών που ανησυχούν για το ρόλο που διαδραματίζουν για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα τους στα ταξίδια και για το ρόλο τους στο περιβάλλον αυξάνεται.
- Το 13% των Βρετανών, που αντιπροσωπεύουν 6,4 εκατομμύρια άτομα, επιλέγουν οικολογικά θέρετρα ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες που μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα τους όταν βρίσκονται στο εξωτερικό.
- Το 38% των παραθεριστών, που αντιπροσωπεύουν 18,7 εκατομμύρια άτομα, λένε ότι τα ταξίδια ήταν πρώτη τους προτεραιότητα στον προϋπολογισμό για το 2019.
“Υπάρχουν πολλές τοποθεσίες που είναι εύκολα προσβάσιμες για τους Βρετανούς καθώς και πολλές φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές για το νέο έτος, τονίζει ο Rob Stross, υπεύθυνος μάρκετινγκ της WeSwap. Άλλωστε παγκοσμίως βλέπουμε την αύξηση του οικολογικού τουρισμού”.

Πηγή: www.tourismtoday.gr

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS