Παπαϊωάννου (Fast Finance ΑΕΠΕΥ): Δύο (τεχνικά) βήματα πίσω και ένα εμπρός

Παπαϊωάννου (Fast Finance ΑΕΠΕΥ): Δύο (τεχνικά) βήματα πίσω και ένα εμπρός
Η αγορά δεν παρουσιάζει την ορμή και τους όγκους που θα θέλαμε, αν και οι διεθνείς αγορές βρίσκονται κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αδιαφορώντας για τους πολλούς γεωπολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους
Οι προσδοκίες για ένα καλύτερο χρηματιστηριακό Νοέμβριο διασώζονται όσο διακρατούμε τα επίπεδα των 860 μονάδων στον Γενικό Δείκτη και των 2120 μονάδων στον Δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης.
Δεν πρέπει να λησμονούμε, ότι το Ελληνικό χρηματιστήριο από αρχή του έτους καταγράφει σημαντικότατα κέρδη, τόσο σε επιμέρους δείκτες όσο και σε μετοχές.
Έτσι καθιστά κυρίως τους θεσμικούς επενδυτές, επιφυλακτικούς, σε μια προσπάθεια να προστατεύσουν τα κέρδη τους και κατά συνέπεια και τα ετήσια bonus τους.
Οι εκτιμήσεις της ΕΕ για χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, σε σχέση με τις κυβερνητικές προβλέψεις, αλλά και τον αναγκαστικά μεγαλύτερο βαθμό που πρέπει να επιτυγχάνουμε για σειρά ετών, ώστε να βγούμε γρηγορότερα από την παγίδα χρέους, δεν βοηθούν ιδιαιτέρως στην παρούσα χρονική στιγμή.
Επιπλέον η πρόσφατη ενδυνάμωση του μεταναστευτικού προβλήματος και των παρενεργειών του στην εύθραυστη Ελληνική κοινωνία και οικονομία, διαταράσσουν την θετική ψυχολογία που είχε δημιουργηθεί, σε συνδυασμό με τον βραδύτερο (του αναγκαίου κατά την γνώμη μας) ρυθμό μεταρρυθμίσεων.
Οι τραπεζικές μετοχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, τόσο σε όγκο (54% του συνόλου των συναλλαγών), όσο και σε μεταβλητότητα.
Πρωταρχικός στόχος είναι να διατηρηθούν τα σημαντικά τεχνικά επίπεδα που διασπάστηκαν πρόσφατα ανοδικά, για να συντηρηθούν οι προσδοκίες για υψηλότερες αποτιμήσεις.
Αυτά εντοπίζονται για την ΕΤΕ στο (2,80) για την ΑΛΦΑ στο (1,766) για την ΕΥΡΩΒ στο (0,827) και για την ΠΕΙΡ στο (2,82).
Επισημαίνουμε ότι η προσέγγιση στις τιμές των τελευταίων αυξήσεων κεφαλαίου τους, δημιουργεί σημαντικές τεχνικές αντιστάσεις, και για να δούμε άμεσα κάτι καλύτερο, θα πρέπει να υπάρξουν νέοι καταλύτες που δεν έχουν προεξοφληθεί ακόμα…
Σε αντιδιαστολή η αγορά Ελληνικών κρατικών ομολόγων, παραμένει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα αποδόσεων σε όλες τις εκδόσεις, υποβοηθούμενη από τις πολιτικές ποσοτικής χαλάρωσης και μείωσης επιτοκίων, των κεντρικών τραπεζών «ένθεν κακείθεν» του Ατλαντικού.
Θα πρέπει όμως να επιταχύνουμε τις ενέργειες μας για εκμετάλλευση της θετικής χρονικής συγκυρίας, πριν αλλάξει το σκηνικό.
Γιατί προς το παρόν τα οφέλη είναι αμελητέα σε σχέση με το δυσθεώρητο χρέος μας.
Στο Γενικό Δείκτη, τα πρώτα σημεία στήριξης συνεχίζουν να οριοθετούνται στις 855 μονάδες, με επόμενες γραμμές αμύνης τις 845, 820 και 792 μονάδες.
Η χθεσινή (7/11) αντίδραση θα πρέπει να διασπάσει πειστικά και έγκυρα την ζώνη 870-880 μονάδων, για να διατηρήσει την ανοδική δυναμική του ΓΔ.
Υψηλότεροι στόχοι οριοθετούνται στα επίπεδα των 891 και 900 μονάδων, με επιθυμητό τεχνικά ετήσιο σημείο τις 940 μονάδες.
Αντίστοιχα για τον FTSE25 οι κοντινή κρίσιμη στήριξη εντοπίζεται στις 2120 μονάδες. Επόμενες στηρίξεις δημιουργούνται στις 2105, 2080 και 2065 μονάδων.
Οι επόμενες κοντινές αντιστάσεις εντοπίζονται στις 2155, 2170 και 2200 μονάδες.
Όμως ως επιθυμητός τεχνικός στόχος μέχρι τέλους έτους παραμένουν οι 2274 μονάδες, υπό την αυστηρή προϋπόθεση της έγκυρης διάσπασης του εμπόδιου των 2175-2180 μονάδων, που μας ταλαιπώρησε για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα και με ψευδό-διάσπαση (False Break up) .
Συμπερασματικά η αγορά δεν παρουσιάζει την ορμή και τους όγκους που θα θέλαμε, αν και οι διεθνείς αγορές βρίσκονται κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αδιαφορώντας για τους πολλούς γεωπολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους.
Η προσέγγιση των οριοθετημένων στόχων σε δείκτες και μετοχές καλό θα είναι να συνοδεύονται από μερική εξασφάλιση κερδών, σε συνεργασία με τους επενδυτικούς μας σύμβουλους.
Συνεχίζουμε να παραμένουμε μεσοπρόθεσμα αισιόδοξοι για μετοχές με καλά θεμελιώδη στοιχεία, υψηλές μερισματικές αποδόσεις και εξωστρέφεια, ελπίζοντας να μην στραβώσει το εύθραυστο κλίμα, «τόσο εντός όσο και εκτός τειχών», τουλάχιστον μέχρι τέλος έτους..

ΛΟΥΚΑΣ Β. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ / Corporate Advisor Mc Banking & Finance
wwww.bankingnews.gr

BREAKING NEWS