Αυξάνει στα 2,70 ευρώ από 2,40 ευρώ την τιμή στόχο για την Ελβάλχαλκόρ η Euroxx

Αυξάνει στα 2,70 ευρώ από 2,40 ευρώ την τιμή στόχο για την Ελβάλχαλκόρ η Euroxx
Για το σύνολο του 2019 περιμένει πωλήσεις 2,04 δισ. ευρώ, EBITDA 152 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 50 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2020 περιμένει καθαρά κέρδη 65 εκατ. ευρώ
Αυξάνει στα 2,70 ευρώ από 2,40 ευρώ την τιμή στόχο για την Ελβάλχαλκόρ η Euroxx διατηρώντας τη σύσταση για αποδόσεις ανώτερες από αυτές της αγοράς.
Η χρηματιστηριακή σημειώνει πως επιτυγχάνει τις προσδοκίες και σημειώνει πως είναι παραμένει ένα καλό όχημα για απόκτηση θέσης στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξης και των ευνοϊκών τάσεων στη ζήτηση αλουμινίου και χαλκού.
Η ΑΧΕ αυξάνει την τιμή στόχο κυρίως λόγω του χαμηλότερου μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου και σημειώνει πως παρά τις μειώσεις στα EBITDA η μετοχή διαπραγματεύεται με discount 3-11% έναντι των ομοειδών.
Η χαμηλή εμπορευσιμότητα και το περιορισμένο free float συγκαταλέγονται στα αρνητικά κατά τη Euroxx.
Για το σύνολο του 2019 περιμένει πωλήσεις 2,04 δισ. ευρώ, EBITDA 152 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 50 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2020 περιμένει καθαρά κέρδη 65 εκατ. ευρώ.

wwww.bankingnews.gr

BREAKING NEWS