Quality & Reliability: Στις 29/11 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση - Ποια θέματα θα συζητηθούν

Quality & Reliability: Στις 29/11 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση - Ποια θέματα θα συζητηθούν
Quality & Reliability: Στις 29/11 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Με την από 8.11.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την εικοστή ενάτη Νοεμβρίου (29η) Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ, στην έδρα της Εταιρείας (Κονίτσης 11Β, Μαρούσι Αττικής, 3ος όροφος), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διόρθωση των ποσών της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στην επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της 27ης Σεπτεμβρίου 2019. H μείωση σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση θα πραγματοποιηθεί με τον συμψηφισμό των σωρευμένων λογιστικών ζημιών της εταιρείας.
Σκοπός της μείωσης είναι να μην εμπίπτει η Εταιρεία στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
3. Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση της ανωτέρω αποφάσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης στα ανωτέρω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 13η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 μ.μ. στον ίδιο χώρο.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα.
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS