Τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού εποπτικού φορέα που θα καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος ζητούν τα μεγαλύτερα κράτη - μέλη της ΕΕ

Τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού εποπτικού φορέα που θα καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος ζητούν τα μεγαλύτερα κράτη - μέλη της ΕΕ
Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Λετονία σε κοινή τους ανακοίνωση τόνισαν ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα «κεντρικό εποπτικό φορέα»
Για την εγκαθίδρυση νέας εποπτικής αρχής που θα αναλάβει από τις χώρες να επιβλέπει τους ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών εταιρειών, πιέζουν μεγαλύτερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από μια σειρά σκανδάλων σε ευρωπαϊκές τράπεζες.
Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Λετονία σε κοινή τους ανακοίνωση τόνισαν ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα «κεντρικό εποπτικό φορέα» για να αντιμετωπίσει τη ροή βρώμικου χρήματος στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή εποπτική αρχή δημιουργήθηκε ύστερα από τις πολλαπλές αποτυχίες των εθνικών φορέων να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν ανάλογες υποθέσεις.
«Εκεί όπου διακυβεύονται τεράστια χρηματοπιστωτικά συμφέροντα, υπάρχει ο κίνδυνος οι εθνικοί εποπτικοί φορείς να επηρεαστούν άμεσα ή έμμεσα από τα εποπτευόμενα ιδρύματα ή ενδιαφερόμενα μέρη», ανέφερε η ανακοίνωση.
Οι έξι χώρες ανακοίνωσαν ότι ο νέος εποπτικός φορέας θα μπορούσε να είναι ένα νέο σώμα ή ένας οργανισμός που υπάρχει ήδη, για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA), η οποία θα χρειαστεί να ενισχυθεί.
Το αίτημα για αλλαγή διατυπώνεται λίγους μήνες αφού το μπλοκ συμφώνησε να αναδιαμορφώσει την εντολή της EBA, δίνοντας της νέες εξουσίες ώστε να αντιμετωπίζει το ξέπλυμα χρήματος.
Η μεταρρύθμιση αυτή, που προτάθηκε από τον επίτροπο Valdis Dombrovskis,, σύντομα κρίθηκε ανεπαρκής από πολλούς παρατηρητές.
Επίσης, οι έξι χώρες ζητούν νέους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος, κάτι που θα οδηγούσε στην αναθεώρηση αυτών των προβλέψεων για έκτη φορά, μέσα σε ένα μόλις χρόνο,  αφού συμφωνήθηκε η τελευταία τους αναδιαμόρφωση που τώρα πλέον κρίνεται «μη αποφασιστική» από τις εν λόγω χώρες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι υφιστάμενοι κανόνες θα πρέπει να ενσωματωθούν σε ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο εφαρμοστέο στα κράτη-μέλη της ΕΕ, αντιστρέφοντας το υφιστάμενο σύστημα που επιτρέπει στις χώρες να προσαρμόζουν του ευρωπαϊκούς κανόνες για το ξέπλυμα χρήματος στα εθνικά πλαίσια.
Υπενθυμίζεται ότι η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία ζητούσαν εδώ και μήνες αυστηρότερους κανόνες ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος, και ενώ η Γερμανία αρχικά ήταν αντίθετη, αυτό άλλαξε.
Σημειώνεται πως η κίνηση αυτή γίνεται, αφού οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συζήτησαν τη μεταρρύθμιση των κανόνων εναντίον της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα σε συνεδρίασή τους τον περασμένο μήνα και πρόκειται τον Δεκέμβριο να υιοθετηθεί κοινή ευρωπαϊκή θέση για το θέμα αυτό.
Ήδη, η φινλανδική προεδρία της ΕΕ ετοίμασε τον Οκτώβριο ένα προσχέδιο εγγράφου που αναμένεται να υιοθετηθεί τον Δεκέμβριο, το οποίο ζητά αλλαγές αντίστοιχες με αυτές που αναφέρονται στην ανακοίνωση των έξι χωρών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS