Πέντε άξονες για να στηρίξει η Ελλάδα τη συμμετοχή της στην 4η βιομηχανική επανάσταση

Πέντε άξονες για να στηρίξει η Ελλάδα τη συμμετοχή της στην 4η βιομηχανική επανάσταση
Οι επενδύσεις σε υψηλή τεχνολογία, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και σε καινοτόμες ιδέες, είναι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα για να επωφεληθεί από την 4η βιομηχανική επανάσταση
Μελέτη του ΣΕΒ τονίζει πως, οι πέντε άξονες που πρέπει να υιοθετηθούν ώστε η χώρα να επιτύχει τη βέλτιστη και αυξημένη παραγωγικότητα, να γίνει ανταγωνιστική είναι και να επωφεληθεί τα μέγιστα από τη λεγόμενη 4ης βιομηχανική επανάσταση είναι: α) άμεση δημιουργία μηχανισμών συντονισμού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, β) δραστική ενίσχυση τεχνολογικών επενδύσεων γ) ενίσχυση επενδύσεων που μετασχηματίζουν την έρευνα σε εμπορεύσιμα προϊόντα, δ) κάλυψη χάσματος ψηφιακών και τεχνολογικών δεξιοτήτων, ε) ανάπτυξη κόμβων καινοτομίας για την συνεύρεση ερευνητών και επιχειρήσεων.
Στη μελέτη ο Σύνδεσμος διαπίστωσε πως, η υιοθέτηση και ο συνδυασμός τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, η ταχεία ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, η επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα διαδίκτυο των μηχανών (ΙοΤ), 3D εκτυπώσεις, cyber-physical συστήματα με αισθητήρες, φορητές συσκευές (wearables), κλπ με δραστηριότητες διαχείρισης υλικών και εφοδιασμού, συντονισμού πόρων παραγωγής, διάθεσης προϊόντων και διαχείρισης πελατών, είναι οι τομείς που μαζί με την ανθρώπινη εργασία, έδωσαν σημαντικά οφέλη στα «έξυπνα εργοστάσια» στην Ευρώπη που τις υιοθέτησαν.
Σύμφωνα με τη μελέτη τα οφέλη περιελάμβαναν 7-12% λιγότερες δαπάνες ελέγχων ποιότητας και φύρας, ως 30% λιγότερος χρόνος από το σχεδιασμό ως τη μαζική παραγωγή, ως και 60% περισσότερος παραγωγικός χρόνος μηχανημάτων, 5-10% λιγότερες δαπάνες συντήρησης, 10-20% βελτίωση της ροής παραγωγής, 20-30% μεγαλύτερη διαθεσιμότητα πρώτων υλών, 10-20% μικρότερο κόστος πωληθέντων, 10-20% μεγαλύτερη απόδοση στοιχείων ενεργητικού, 10-35% καλύτερη ποιότητα προϊόντων, 10-20% λιγότερος χρόνος αλλαγής γραμμών παραγωγής, 15-25% λιγότερα αποθέματα, ως και 10% περισσότερη ασφάλεια στην εργασία.
«Με λίγες εξαιρέσεις, η Ελλάδα συνεχίζει να εστιάζει στην αυτοματοποίηση, στην τυποποίηση και στη μείωση του κόστους, με αποτέλεσμα τη χαμηλή ψηφιακή ωριμότητα των επιχειρήσεων (26οι στην ΕΕ)», αναφέρει ο ΣΕΒ.
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS