Alpha Αστικά Ακίνητα: Στις 4/12 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή μελών του ΔΣ

Alpha Αστικά Ακίνητα: Στις 4/12 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή μελών του ΔΣ
Alpha Αστικά Ακίνητα: Στις 4/12 η ΕΓΣ για εκλογή μελών του ΔΣ
Οι Μέτοχοι της Alpha Αστικά Ακίνητα καλούνται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 4 Δεκεµβρίου, προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:
1. Προσαρµογή του Καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του ν.4548/2018 σύµφωνα µε το άρθρο 183 παρ.1 του ανωτέρω νόµου.
2. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4548/2018.
3. Ανακοίνωση εκλογής τριών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
4. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.
5. Λοιπά Θέµατα-Ανακοινώσεις.
Οπως αναφέρει στην σχετική της ανακοίνωση η εταιρεία, σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί η εκ του Καταστατικού οριζόµενη απαρτία για την λήψη αποφάσεως επί των θεµάτων της Ηµερησίας ∆ιάταξης, θα συνέλθει Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 11 ∆εκεµβρίου, χωρίς να δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS