Σαράντης: Στις 14/11 η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2019

Σαράντης: Στις 14/11 η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2019
Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο ΧΑ αλλά και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης
Ο Όμιλος Σαράντη θα ανακοινώσει σύνοψη οικονομικών αποτελεσμάτων για το Εννεάμηνο του 2019 την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 μετά το κλείσιμο της αγοράς.
Η ανακοίνωση θα είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) καθώς και την εταιρική ιστοσελίδα (https://ir.sarantis.gr/).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS