ΟΟΣΑ: Σημαντική η πρόοδος της Ελλάδας στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

ΟΟΣΑ: Σημαντική η πρόοδος της Ελλάδας στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων
Το ποσοστό των νέων που δεν λαμβάνει εκπαίδευση και κατάρτιση, ενώ δεν συμμετέχει και στην απασχόληση μειώθηκε από 7,2% το 2012 σε 3,2% το 2018
Η Ελλάδα σημείωσε ουσιαστική πρόοδο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την ανεργία των νέων, σύμφωνα με την τελευταία ειδική έκθεση του ΟΟΣΑ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία το ποσοστό των νέων που δεν λαμβάνει εκπαίδευση και κατάρτιση, ενώ δεν συμμετέχει και στην απασχόληση μειώθηκε από 7,2% το 2012 σε 3,2% το 2018.
Αυτές οι βελτιώσεις οδήγησαν την Ελλάδα σε θέση μεταξύ των κορυφαίων επιδόσεων του ΟΟΣΑ το 2018 (ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 5,2% το 2018) σύμφωνα με την έρευνα για το ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό.
Η πρόοδος είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτη, διότι, το 2012, η χώρα ήταν κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ-ΕΕ.
Τα άτομα NEET ορίζονται εδώ ως άτομα ηλικίας 18-24 ετών που δεν παρακολούθησαν εκπαίδευση ούτε κατάρτιση κατά τις τέσσερις εβδομάδες πριν από την έρευνα, δεν απασχολούνται και δεν ολοκλήρωσαν το χαμηλότερο επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Image
Επίσης, σύμφωνα με την ίδια έκθεση του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα σημειώνει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά την υποστήριξη της επαναχρησιμοποίησης των ανοιχτών δεδομένων.
Image
Image
Οι προσπάθειες για την παρακολούθηση του αντίκτυπου των ανοικτών δεδομένων και για τη σύναψη εταιρικών σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη από το εξωτερικό του δημόσιου τομέα, οδήγησαν την Ελλάδα να βελτιώσει τη βαθμολογία της για την υποστήριξη της επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων της OURdata.
Image
Image
Ο Δείκτης που κυμαίνεται σε κλίμακα από 0 (χειρότερη) έως 1 (καλύτερη), δείχνει την Ελλάδα από το 0,37 το 2017 στο 0,70 το 2019.
Image
Η Ελλάδα πρέπει να βελτιώσει την εκ νέου την αξιολόγηση πρωτογενών και δευτερευόντων κανονισμών, καθώς το 2017 είχε μία από τις χαμηλότερες βαθμολογίες (0,21) στο iREG τόσο για τους πρωτογενείς νόμους όσο και για τους υπαγόμενους κανονισμού (σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ 1,75 και 1,70) για την εκ των υστέρων αξιολόγηση.
Image
Image
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS