«Πέρασαν» τα stress tests της ΤτΕ οι μη συστημικές τράπεζες

«Πέρασαν» τα stress tests της ΤτΕ οι μη συστημικές τράπεζες
Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα από τα ανάλογα stress tests στα οποία υποβλήθηκαν οι συνεταιριστικές τράπεζες
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) για τις μη συστημικές εγχώριες τράπεζες, η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές του μήνα, χωρίς να προκύψει ανάγκη για άμεση άντληση νέων κεφαλαίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από την άσκηση δεν προέκυψε θέμα κεφαλαιακής ενίσχυσης για Attica Bank, Praxia, Optima, (πρώην Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος) και Aegean Baltic Bank.
Σημειώνεται ότι η όλη διαδικασία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2019 και διεξήχθη από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), υπό την επίβλεψη της ΕΚΤ. Ως βάση αναφοράς ελήφθησαν τα στοιχεία τέλους χρήσης 2018.
Τα stress tests κάλυψαν τριετή χρονικό ορίζοντα (2019-2021), αξιολογώντας την ανθεκτικότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων, βάσει δύο προκαθορισμένων σεναρίων, ενός βασικού και ενός δυσμενούς, για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.
Η μεθοδολογία και τα υποδείγματα υποβολής στοιχείων ήταν βασισμένα στην αντίστοιχη άσκηση της Ευρωπαικής Αρχής Τραπεζών (European Banking Authority- EBA) για το 2018.
Τα αποτελέσματα της άσκησης θα ενσωματωθούν στην Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης (ΔΕΑ) των επιμέρους πιστωτικών ιδρυμάτων.
Παράλληλα την επόμενη εβδομάδα αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα από τα ανάλογα stress tests στα οποία υποβλήθηκαν οι συνεταιριστικές τράπεζες.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS