Ενώ η Eurobank κλείνει deal για τα κόκκινα δάνεια με την Fortress... η Pimco κατέχει το 7,8%, αγοράζει τις μετοχές που πουλάει το Fairfax

Ενώ η Eurobank κλείνει deal για τα κόκκινα δάνεια με την Fortress... η Pimco κατέχει το 7,8%, αγοράζει τις μετοχές που πουλάει το Fairfax
Τα ερωτήματα για την πορεία της μετοχής και το μέτοχο της τράπεζας αν ο Watsa συνεχίσει να πουλά και η PIMCO αποφασίσει να αποχωρήσει εφ όσον γίνει deal με τη Fortess
Ένα παράδοξο φαινόμενο παρατηρείται λίγο πριν την λήψη απόφασης από τη Eurobank για την πώληση των κόκκινων δανείων.
Η Eurobank φέρεται να πουλά το πακέτο κόκκινων δανείων στην Fortress ενώ την ίδια η στιγμή η Pimco έχει αυξήσει το ποσοστό της στην τράπεζα αγοράζοντας μετοχές μέσω του ταμπλό αλλά και αυτές που πουλά το Fairfax που κατείχε το 33% της Eurobank.
Σύμφωνα με πληροφορίες το ποσοστό της Pimco μετά από αγορές που πραγματοποίησε την τελευταία περίοδο διαμορφώνεται στα επίπεδα του 7,8%.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΧΑ το ποσοστό της Pimco ανερχόταν με βάση την ανακοίνωση του Μαΐου στο 5,029% ενώ με βάση τη χρηματιστηριακή νομοθεσία υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολής για τη Pimco προκύπτει  μόνο εφ όσον υπερβεί το 10% συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο ή το ποσοστό της υποχωρήσει κάτω από 10%.
Εν τω μεταξύ ενώ η Pimco αυξάνει το ποσοστό της το Fairfax το μειώνει καθώς ήδη από τις 7 Νοεμβρίου το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank υποχώρησε κάτω από το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου και διαμορφώθηκε σε 31,71% από 33,5% εξαιρουμένων των δικαιωμάτω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Οι εξελίξεις γύρω από το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank δημιουργούν το εύλογο ερώτημα ποιος θα είναι ο μέτοχος της τράπεζας στην περίπτωση που τα κόκινα δάνεια πουληθούν στη Fortress, το Farifax συνεχίσει να ρευστοποιεί μετοχές και λόγω της μη ύπαρξης συμφωνίας η Pimco αποχωρήσει από το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας.
Όπως επίσης εύλογο είναι το ερώτημα ποια πορεία θα έχει η μετοχή σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS