Πρωτοφανές... Τη διακοπή των αγορών τίτλων για 12 ημέρες αποφάσισε η ΕΚΤ λόγω έλλειψης ρευστότητας - Επανέναρξη στις 2 Ιανουαρίου 2020

Πρωτοφανές... Τη διακοπή των αγορών τίτλων για 12 ημέρες αποφάσισε η ΕΚΤ λόγω έλλειψης ρευστότητας - Επανέναρξη στις 2 Ιανουαρίου 2020
Η ΕΚΤ αναστέλει προσωρινά τις αγορές τίτλων, το λεγόμενο πρόγραμμα QE προκειμένου να μην δημιουργηθούν στρεβλώσεις στην αγορά!
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αναστείλει προσωρινά τις αγορές τίτλων (PSPP, CBPP3, CSPP και ABSPP) από τις 19 Δεκεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, λόγω της σημαντικά χαμηλότερης ρευστότητας της αγοράς προς το τέλος του έτους και προκειμένου να μειωθούν πιθανές στρεβλώσεις στην αγορά.
Οι αγορές θα αρχίσουν εκ νέου στις 2 Ιανουαρίου 2020.
Με αυτή τη λιτή ανακοίνωση, όχι όμως στη στήλη των «ανακοινώσεων», η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναστέλει προσωρινά τις αγορές τίτλων, το λεγόμενο πρόγραμμα QE προκειμένου, όπως μας ενημερώνει, να μην δημιουργηθούν στρεβλώσεις στην αγορά!
Εντούτοις, όπως επισημαίνει οι διευκολύνσεις δανειοδότησης τίτλων APP του Ευρωσυστήματος θα παραμείνουν όλες τις ημέρες εκτός των ημερών κλεισίματος του TARGET τον Δεκέμβριο και την 1η Ιανουαρίου 2020.
Υπενθυμίζεται ότι στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε ότι οι καθαρές αγορές θα αρχίσουν στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ιδίων κεφαλαίων του Διοικητικού Συμβουλίου με μηνιαίο ρυθμό ύψους 20 δισ. ευρώ από την 1η Νοεμβρίου 2019, ενώ αναμένει ότι θα διαρκέσει για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να ενισχυθεί η οικονομία.
Ακόμη οι αναλυτές δεν έχουν τοποθετηθεί επί τους θέματος, ωστόσο όλο το προηγούμενο διάστημα επισήμαναν τους άτυπους περιορισμούς που θα αντιμετωπίσει η κεντρική τράπεζα στο πρόγραμμα αγοράς τίτλων.
Και ο λόγος εξαιρετικά απλός.
Η ΕΚΤ έχει ένα όριο – αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 33% - για τις αγορές ομολόγων ανά χώρα της Ευρωζώνης, το οποίο με δεδομένη την ύπαρξη των προηγούμενων προγραμμάτων ποσοτικής χαλάρωσης για κάποιες χώρες θα συμπληρωθεί πολύ σύντομα.
Όπως, μάλιστα, τονίζουν οι αναλυτές, κατά μέσο όρο το νέο QE δεν μπορεί να ξεπεράσει σε χρονικό ορίζοντα τους 12 μήνες, εκτός εάν η ΕΚΤ αποφασίσει να αλλάξει το όριο και να το κάνει για παράδειγμα 50% από 33%.
Εάν υποθέσουμε ότι από τα 20 δισ. μηνιαίως τα πέντε δισ. αφορούν εταιρικά ομόλογα και τα υπόλοιπα 15 δισ. χρησιμοποιηθούν για αγορές κρατικών ομολόγων, τότε το QE δεν μπορεί να ξεπεράσει τους εννέα μήνες.
Monthly APP
Eurosystem cumulative net asset purchases from 2015-2018, broken down by purchase programme type. Reinvestments from 2019.
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS