Κουντουρά: Απουσία ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουρισμό

Κουντουρά: Απουσία ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουρισμό
Η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε προτάσεις που υιοθετήθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Την απουσία ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουρισμό, και το έλλειμμα σήμερα στην ΕΕ στην αντιμετώπιση κρίσεων που πλήττουν οριζόντια την τουριστική δραστηριότητα στην Ευρώπη (με πρόσφατο παράδειγμα την πτώχευση της Thomas Cook), ανέδειξε ως συντονίστρια της πολιτικής ομάδας GUE/NGL της Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ελενα Κουντρουρά.
Ως εισηγήτρια στο σχετικό ψήφισμα για την Thomas Cook κατέθεσε προτάσεις που υιοθετήθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι πιο σημαντικές αφορούν:
- Την κατάρτιση ευρωπαϊκής στρατηγικής για το βιώσιμο τουρισμό, με στόχο
- Την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων των περιφερειών
- Τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών με νέες ευκαιρίες στην ανάπτυξη
- Τη διαχείριση των προορισμών, στη βάση των αναγκών τους
- Ο τουρισμός να αποτελέσει λύσει στην ανεργία και να αποφέρει νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας
- Διασύνδεση του τουρισμού με άλλους παραγωγικούς κλάδους και με πολλαπλάσια οφέλη για όλους.
- Τη μετονομασία του σημερινού χαρτοφυλακίου του αρμόδιου Επιτρόπου των Μεταφορών σε «Μεταφορών και Τουρισμού» σε ισότιμη βάση, (για το οποίο κατέθεσε πρόταση στην TRAN και εκ μέρους της ΤRAN εστάλη σχετική επιστολή στη νέα Πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν).
- Την ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων στοντουρισμό, που δεν υπάρχει, και για πρώτη φορά πλέον αναφέρθηκε σε επίσημο κείμενο της ΕΕ. Η δημιουργία του είναι αναγκαία όχι μόνο για τη διαχείριση έκτακτων γεγονότων αλλά και για την προετοιμασία με μεσομακροπρόθεσμο σχέδιο αντιμετώπισης κρίσιμων επιτακτικών προκλήσεων (πχ. ασφάλεια, Brexit, προσφυγικό, τα εντεινόμενα καιρικά φαινόμενα, η κλιματική κρίση)
- Να συμπεριληφθεί δυναμικά ο προϋπολογισμός για τον τουρισμό στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027. Διεκδικεί την ενίσχυση των πόρων για τον τουρισμό στο νέο κοινοτικό προϋπολογισμό, και την καλύτερη αξιοποίηση των εργαλείων των ευρωπαϊκών ταμείων, για τη στήριξη των εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην πρόσβασή τους σε όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και για την ψηφιακή τους μετάβαση.

Διασύνδεση Τουρισμού-Μεταποίησης – Αγροδιατροφής

Στο πλαίσιο της διασύνδεσης του τουρισμού με άλλους παραγωγικούς τομείς, και δεδομένου ότι ως Υπουργός Τουρισμού, κατάρτισε τον πρώτο στην Ελλάδα νόμο για το θεματικό τουρισμό, όπως επίσης και το νέο πλαίσιο για τις προδιαγραφές για την αγροτουριστική δραστηριότητα, πρόθεσή της είναι να διοργανώσει ειδική εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τη συμμετοχή ευρωβουλευτών, πολιτικών εκπροσώπων και ευρωπαϊκών φορέων, για την πιο δυναμική προώθηση αυτής της μορφής τουρισμού και την πιο δυναμική διασύνδεση τουρισμού- αγροδιατροφής-μεταποίησης.
Παράλληλα, θίγει ζητήματα που αφορούν την προστασία των καταναλωτών, και προς όφελος της Ελλάδας όπως
η επέκταση της υποχρεωτικής δήλωσης της προέλευσης για όλα τα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην ΕΕ.
Με γραπτή ερώτησή της έχει ζητήσειαπό την Κομισιόν την επέκταση της υποχρέωσης αυτής, δεδομένου ότι στην ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, η δήλωση της προέλευσης είναι υποχρεωτική μόνο για ορισμένα τρόφιμα ή πολύ γενική.
Η Κομισιόν, στην απάντησή της άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της επέκτασης της υποχρεωτικής δήλωσης της προέλευσης για όλα τα τρόφιμα.
Πολύ σημαντικές προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι οι εκθέσεις που θα καταθέσουν τα κράτη μέλη που έχουν αναλάβει προσωρινά μέτρα υποχρεωτικής δήλωσης για ορισμένα τρόφιμα (όπως λχ η Ελλάδα για το γάλα) σχετικά με τις επιπτώσεις που είχαν τα μέτρα αυτά στους καταναλωτές, την εσωτερική αγορά και το εμπόριο.

Μεταφορές (TRAN) και προτεραιότητες της Έλενας Κουντουρά

- «Πράσινος» χωρίς αποκλεισμούς μετασχηματισμός των μεταφορών, με ειδική μέριμνα για τη στήριξη των ευάλωτων περιφερειών και ομάδων όσον αφορά την πρόσβαση και το κόστος
- Η στήριξη της νησιωτικότητας
- Αντίστοιχα και στην αστική κινητικότητα, όπως και στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής για μεγαλύτερη διείσδυση της καινοτομίας στις μεταφορές, να διασφαλιστεί η στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά και πιο ευάλωτων ομάδων, και προσιτό για όλους κόστος μετακινήσεων και ταξιδίων.
- Βελτίωση της οδικής ασφάλειας
- Η στενότερη διασύνδεση των πολιτικών για τις μεταφορές και τον τουρισμό
- Η διείσδυση των σιδηροδρόμων και οι συνδυασμένες μεταφορές με δύο σημαντικούς στόχους: να γίνουν οι μεταφορές συμβατές με τους κλιματικούς στόχους και παράλληλα να ανοίξουν νέοι διάδρομοι δημιουργώντας τις βασικές προϋποθέσεις για ανάπτυξη κυρίως σε περιοχές με ελλιπές δίκτυο.
Με παρεμβάσεις της η κ.Κουντουρά έχει θίξει αυτά τα ζητήματα, για το τι πρέπει να γίνει μέσα στα επόμενα δύο χρόνια από τις κυβερνήσεις των εμπλεκόμενων Κρατών ώστε να προχωρήσουν τα σχετικά έργα στις χώρες αυτές.

Πηγή: www.tourismtoday.gr

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS