Αυξάνονται οι εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου στον Ηρακλή από 9 σε 12 ή 15 δισ. διευρύνοντας την περίμετρο των NPEs από 30 σε 45 δισ.

Αυξάνονται οι εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου στον Ηρακλή από 9 σε 12 ή 15 δισ. διευρύνοντας την περίμετρο των NPEs από 30 σε 45 δισ.
Θα μπορούσαν να ενταχθούν συνολικά 45 δισ. προβληματικά ανοίγματα που αντιστοιχούν έως και σε 15 δισ. senior bonds τα οποία και θα εγγυηθεί το ελληνικό κράτος
Αυξάνονται οι εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου στο νέο νόμο για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) ή σχέδιο Ηρακλής λόγω της αυξημένης ζήτησης από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Αρχικά είχε σχεδιαστεί το ύψος των εγγυήσεων να φτάνει στα 9 δισ. που αντιστοιχούν σε 30 δισ. προβληματικά ανοίγματα.
Στην πορεία μετά τις αυξομειώσεις του ενδιαφέροντος των τραπεζών για το νέο νόμο του Ηρακλή εξάγεται το συμπέρασμα ότι η ζήτηση είναι αυξημένη οπότε η περίμετρος των NPEs που θα μπορούσαν δυνητικά να ενταχθούν στο νέο νόμο να φτάσει στα 45 δισ..
Το ελληνικό Δημόσιο ως γνωστό παρέχει εγγυήσεις μόνο για τα senior bonds (κύρια ομόλογα) τα οποία αντιστοιχούν περίπου στο 30% των συνολικών τιτλοποιήσεων που θα πραγματοποιήσουν οι ελληνικές τράπεζες.
Επειδή λοιπόν το ενδιαφέρον έχει αυξηθεί σημαντικά και οι τράπεζες βλέπουν οφέλη από το νόμο Ηρακλή η κυβέρνηση εξετάζει είτε να αυξήσει άμεσα την περίμετρο των προβληματικών δανείων στο νόμο που θα καταθέσει προσεχώς είτε να εξασφαλίσει ευελιξία στο τελικό ύψος των εγγυήσεων που θα παράσχει.
Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν να ενταχθούν συνολικά 45 δισ. προβληματικά ανοίγματα που αντιστοιχούν έως και σε 15 δισ. senior bonds τα οποία και θα εγγυηθεί το ελληνικό κράτος.
Με βάση τα τωρινά στοιχεία
-Η Alpha Bank με την τιτλοποίηση των 12 δισ. θα την εντάξει πλήρως στο νόμο Ηρακλή εκδίδοντας 3,7 δισ. senior bonds τα οποία και θα εγγυηθεί το ελληνικό Δημόσιο
-Η Eurobank με τιτλοποίηση των 9,7 δισ. θα εντάξει τα 7,3 δισ. στο νόμο Ηρακλή εκδίδοντας συνολικά περίπου 3 δισ. senior bonds
-Η Εθνική Τράπεζα έχει ήδη δημιουργήσει μια περίμετρο 8 δισ. με στόχο να τιτλοποιήσει τουλάχιστον 5 δισ. προβληματικά δάνεια
-Η Πειραιώς έχει ήδη δημιουργήσει μια περίμετρο 6-8 δισ. με στόχο να τιτλοποιήσει τουλάχιστον 3-4 δισ. προβληματικά δάνεια
Σε αυτή τη φάση οι τράπεζες θα τιτλοποιήσουν τουλάχιστον 31 δισ. αλλά με την προοπτική να φτάσουν έως τα 45 δισ. μέσα στους επόμενους 12 με 18 μήνες.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS