Ψάλτης (Alpha Bank): Κάτω από 10% ο δείκτης NPEs το 2022 - Θα δαπανήσει για την εξυγίανση 2 δισ.

Ψάλτης (Alpha Bank): Κάτω από 10% ο δείκτης NPEs το 2022 - Θα δαπανήσει για την εξυγίανση 2 δισ.
Η Alpha Bank θα πραγματοποιήσει μία από τις μεγαλύτερες τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην ευρωπαϊκή αγορά
Την εικόνα της Alpha Bank το 2022 σκιαγράφησε ο Βασίλης Ψάλτης, επικεφαλής της τράπεζας, μιλώντας για τον νέο στρατηγικό σχεδιασμό, κατά την συνέντευξη Τύπου σήμερα 20 Νοεμβρίου 2019.
Σύμφωνα με τον Ψάλτη, η Alpha Bank το 2022 θα έχει δείκτη κάτω από 10%, από 44% σήμερα, το κόστος κινδύνου (CoR) θα μειωθεί στις <70 μονάδες βάσης, από 200 σήμερα, ο δείκτης εσόδων θα είναι στο <48%, από 55% σήμερα, ο δείκτης κόστους/ενεργητικού θα μειωθεί στις 145 μονάδες βάσεις από 170 μ.β., με τον RoE να είναι στο ~9% (από ~1%) και ο δείκτης κεφαλαίων συνολικής επάρκειας (CAD) στο ~17%, από 18% σήμερα.
Το κόστος εξυγίανσης θα ανέλθει στα 2 δισ. ευρώ.
Επίσης, ο Ψάλτης ανέλυσε το σχέδιο της Alpha Bank που εμφανίζει NPEs περίπου 21 δισεκ. ευρώ αλλά διαθέτει το πλεονέκτημα των 8,3 δισεκ. κεφαλαίων και του κεφαλαιακού αποθέματος των 1,9 δισεκ. ευρώ.
Η Alpha Bank θα πραγματοποιήσει μία από τις μεγαλύτερες τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην ευρωπαϊκή αγορά, με στόχο την ταχύτερη εξυγίανση του ισολογισμού της.
Η συναλλαγή, ύψους 12 δισ. ευρώ, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα κατά περίπου 73% και θα διαμορφώσει τους δείκτες μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) και μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) σε 20% και 10%, από 44% και 28% αντίστοιχα.

Το στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank προβλέπει επίσης:

– Αποτελεσματική χρήση των κεφαλαίων για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Μετά τη συναλλαγή, ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας I (CET1) θα διατηρηθεί σε επίπεδα άνω των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων, με την τράπεζα να στοχεύει σε CET1 άνω του 15% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) άνω του 17% το 2022, καθώς σκοπεύει να αξιοποιήσει πλήρως το διαθέσιμο περιθώριο 2% για έκδοση κεφαλαίων κατηγορίας ΙΙ (Tier 2).
Η συναλλαγή δεν επιφέρει καμία αραίωση του ποσοστού συμμετοχής των μετόχων (dilution).
– Το «Πρόγραμμα Εγγύησης Ελληνικών Τιτλοποιήσεων – HAPS», το οποίο εισήχθη πρόσφατα από την ελληνική κυβέρνηση και αναμένεται να ψηφισθεί στο επόμενο διάστημα, εκτιμάται ότι θα έχει καταλυτική δράση ως προς τις ενέργειες για την εξυγίανση του ισολογισμού των τραπεζών. Πρόθεση της Alpha Bank είναι η χρήση εγγυήσεων έως 3,7 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος.
– Θετική οικονομική συγκυρία η οποία συμβάλλει στην επιτυχή έκβαση της συναλλαγής.
Η τράπεζα θα αξιοποιήσει τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας που ενισχύονται από τη μείωση της αβεβαιότητας, τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή προς την ανάπτυξη, την εντατικοποίηση των μεταρρυθμίσεων και την επανεκκίνηση της αγοράς ακινήτων.
Παρατηρείται αυξανόμενη ζήτηση από διεθνείς επενδυτές για την ελληνική αγορά, όπως αποδεικνύεται από τις επιτυχημένες συναλλαγές NPE έως σήμερα.
– Αναδιοργάνωση της πλατφόρμας διαχείρισης NPΕ της τράπεζας μέσα από τη συνεργασία της με μία ισχυρή και διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία.
Με την πώληση των σχετικών δραστηριοτήτων και της υποδομής της τράπεζας προς την Cepal Hellas, θα δημιουργηθεί ένας νέος φορέας διαχείρισης («Νέα Cepal»), που θα συνδυάζει τα πλεονεκτήματα και των δύο πλευρών, εξασφαλίζοντας γρήγορα τους απαραίτητους πόρους για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS