Το βασικό σενάριο της Κομισιόν για το ελληνικό χρέος: Πάνω από το 100% έως το 2041 - Διατηρείται η πτωτική τάση

Το βασικό σενάριο της Κομισιόν για το ελληνικό χρέος: Πάνω από το 100% έως το 2041 - Διατηρείται η πτωτική τάση
Η Κομισιόν περιγράφει τα τρία σενάρια για την πορεία του ελληνικού χρέους 
Τρία σενάρια για το ελληνικό χρέος περιλαμβάνονται στην έκθεση της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία.
Ειδικότερα, στο βασικό σενάριο, το χρέος θα διατηρήσει την πτωτική τάση αλλά θα παραμείνει πάνω από το 100% έως το 2041.
Στο θετικό σενάριο, το χρέος θα υποχωρήσει γρήγορα και θα φτάσει στο 60% του ΑΕΠ το 2055, ενώ μια αναθεώρηση του αρνητικού σεναρίου δείχνει ότι το χρέος θα αρχίσει να αυξάνεται ξανά στις αρχές της δεκαετίας του 2040.

Image

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, οι τρέχουσες χρηματοδοτικές ανάγκες παραμένουν μέτριες, περίπου στο 10% του ΑΕΠ έως το 2032.
Στη συνέχεια, οι τρέχουσες χρηματοδοτικές ανάγκες αρχίζουν να αυξάνονται αργά αλλά προβλέπεται ότι θα παραμείνουν περίπου στο 14% του ΑΕΠ στο τέλος του ορίζοντα πρόβλεψης.
Στο θετικό σενάριο, το χρέος παραμένει σημαντικά βιώσιμο, καθώς οι χρηματοδοτικές ανάγκες παραμένουν στο 10% του ΑΕΠ το 2060.
Αντίστοιχα στο αρνητικό σενάριο, οι τρέχουσες χρηματοδοτικές ανάγκες φτάνουν στο 20% του ΑΕΠ το 2042 και αυξάνεται τα επόμενα έτη.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS