Ο Ηρακλής υποβλήθηκε προς έγκριση στις 20 Νοεμβρίου και η ΕΚΤ θα διατυπώσει γνώμη σε 20-30 ημέρες από σήμερα

Ο Ηρακλής υποβλήθηκε προς έγκριση στις 20 Νοεμβρίου και η ΕΚΤ θα διατυπώσει γνώμη σε 20-30 ημέρες από σήμερα
Την θετική της γνώμη η ΕΚΤ θα την διατυπώσει πριν τα Χριστούγεννα του 2020 οπότε λογικά ο νόμος θα ψηφιστεί είτε μέσα στα Χριστούγεννα ή αρχές Ιανουαρίου 2020.
Στην ΕΚΤ εστάλη χθες 20 Νοεμβρίου 2019 η τελική μορφή της ελληνικής πρότασης για τα NPEs των τραπεζών ή σχέδιο Ηρακλής ή πρόγραμμα εγγύησης ελληνικών τιτλοποιήσεων (HAPS).
Οι βασικοί άξονες όπως έχουν αναλυθεί πολύ διεξοδικά από το bankingnews περιλαμβάνουν
-Τιτλοποιήσεις που θα φθάσουν έως 36-38 δισεκ. ευρώ NPEs προβληματικών ανοιγμάτων των ελληνικών τραπεζών.
-Παροχή εγγυήσεων στα senior bond κύρια ομόλογα που θα εκδώσουν οι τράπεζες και αντιστοιχούν στο 30% περίπου των συνολικών τιτλοποιήσεων 11 με 12 δισεκ. ευρώ.
-Το ποσοστό απόκλισης από του ετήσιους στόχους που θα θέτουν οι εταιρίες διαχείρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20%, ο στόχος αυτός είναι αυστηρός αλλά έχει σκοπό να επιβάλλει πειθαρχία και συνέπεια στις εταιρίες διαχείρισης.

Η ΕΚΤ για να διατυπώσει γνώμη θα απαιτηθεί ένα χρονικό διάστημα που υπολογίζεται σε 20 με 30 ημέρες.
Αν και η ΕΚΤ έχει λάβει ενημέρωση για τους γενικούς άξονες του νέου προγράμματος εγγυήσεων ελληνικών τιτλοποιήσεων HAPS, ωστόσο η ΕΚΤ θα μελετήσει με προσοχή την ελληνική πρόταση, θα υπάρξει κάποιο μικρό διάστημα με ανταλλαγή παρατηρήσεων και προσαρμογών.
Οπότε την θετική της γνώμη η ΕΚΤ θα την διατυπώσει πριν τα Χριστούγεννα του 2020 οπότε λογικά ο νόμος θα ψηφιστεί είτε μέσα στα Χριστούγεννα ή αρχές Ιανουαρίου 2020.
Σε κάθε περίπτωση ο νόμος θα χρησιμοποιηθεί από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μέσα στο 2020 και η πρώτη μεγάλη τιτλοποίηση θα ξεκινήσει από την Eurobank περί τον Μάρτιο του 2020 για να ακολουθήσουν οι υπόλοιπες τράπεζες.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS