Επ. Κεφαλαιαγοράς: Έγκριση στο Ενημερωτικό Δελτίο της Briq Properties

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Έγκριση στο Ενημερωτικό Δελτίο της Briq Properties
Ε.Κ.: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό της Briq Properties
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «BRIQ PROPERTIES» για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων μετοχών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS