Τι μας έδειξε το 9μηνο του 2019; - Μεικτή εικόνα με έκτακτα σε Εθνική και Alpha, εξωτερικό στην Eurobank - Τα κέρδη 553 εκατ τα έκτακτα 560 εκατ

Τι μας έδειξε το 9μηνο του 2019; - Μεικτή εικόνα με έκτακτα σε Εθνική και Alpha, εξωτερικό στην Eurobank - Τα κέρδη 553 εκατ τα έκτακτα 560 εκατ
Η Εθνική πέτυχε αξιόλογα κέρδη αλλά τα έκτακτα καθόρισαν τις επιδόσεις - Τα ισχυρά χαρτιά της Eurobank είναι το εξωτερικό και οι προμήθειες
Τι μας έδειξε το 9μηνο του 2019 των ελληνικών τραπεζών;
Τα πρώτα συμπεράσματα είναι μεικτά αν και μπορεί να ειπωθούν τα εξής
-Τα έκτακτα κέρδη ήταν καθοριστικής σημασίας για την πορεία της κερδοφορίας της Εθνικής και Alpha bank
-Το εξωτερικό συνεχίζει να αποτελεί σοβαρό στυλοβάτη της κερδοφορίας της Eurobank σε αντίθεση με την Εθνική που στο γ΄ τρίμηνο εμφάνισε ζημίες.
-Οι προμήθειες αυξήθηκαν, ωστόσο το NIM το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σχεδόν σε όλες τις τράπεζες μειώθηκε.
-Τα κεφάλαια βελτιώθηκαν στις τράπεζες ειδικά σε Εθνική και Eurobank με την Εθνική να το επιτυγχάνει από εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου
-Σημειώθηκε μείωση NPEs εύλογη, αλλοιώθηκε ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις

Η Εθνική πέτυχε αξιόλογα κέρδη αλλά τα έκτακτα καθόρισαν τις επιδόσεις

Η Εθνική Τράπεζα στο 9μηνο του 2019 εμφάνισε κέρδη 379 εκατ ευρώ εκ των οποίων 146 εκατ στο γ΄ τρίμηνο και 192 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2019.
Στην Ελλάδα πέτυχε κέρδη 216 εκατ στο γ΄ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με τα 186 εκατ το β΄ τρίμηνο του 2019.
Στο εξωτερικό οι ζημίες 66 εκατ στο γ΄ τρίμηνο 2019 επηρέασε συνολικά τις επιδόσεις από το εξωτερικό σε ζημίες -52 εκατ ευρώ.
Ο ισχυρός καταλύτης στην κερδοφορία της Εθνικής είναι ξεκάθαρα τα έκτακτα που ανήλθαν σε 257 εκατ ευρώ εκ των οποίων τα 106 εκατ επιτεύχθηκαν στο γ΄ τρίμηνο του 2019.
Το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τα έκτακτα μπορεί να μην είναι επαναλαμβανόμενα αλλά βραχυπρόθεσμα βοηθούν στην εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου, ώστε η Εθνική να επιταχύνει την εξυγίανση της.
Να σημειωθεί ότι η Εθνική εγγράφει 113 εκατ από ομόλογα που προήλθαν από το Tiltos και επίσης ζημιώνεται 36 εκατ. ως επιβάρυνση από την συμμετοχή στην χρηματοδότηση του ΛΕΠΕΤΕ.
Τα καθαρά προ προβλέψεων κέρδη core PPI διαμορφώθηκαν σε 461 εκατ εκ των οποίων 151 εκατ στο γ΄ τρίμηνο έναντι 165 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2019.
Τα καθαρά προ προβλέψεων έσοδα της Εθνικής είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της Eurobank.
Τα συνολικά προ προβλέψεων κέρδη ανήλθαν σε 719 εκατ αισθητά βελτιωμένα σε σχέση με το παρελθόν κυρίως λόγω εκτάκτων.
Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια διαμορφώθηκαν στα 303 εκατ επηρεάζοντας λιγότερο από τις άλλες τράπεζες τα τελικά κέρδη.
Η Εθνική διενεργεί τις μικρότερες προβλέψεις στο σύστημα με ρυθμό 100 εκατ σε τριμηνιαία βάση.
Τα προβληματικά ανοίγματα NPEs διαμορφώνονται σε 34,2% ή 11,4 δισεκ. με στόχο για το 2019 στα 11,1 δισεκ. και 8,9 δισεκ. για το 2020.
Ο δείκτης κάλυψης με προβλέψεις των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων στο 54,8% είναι μαζί με την Eurobank οι υψηλότεροι.
Με όρους κεφαλαίων τα tangible book ανέρχονται σε 5,88 δισεκ. και το CET1 6,2 δισεκ. ή 16,4% με το DTA σταθερό στα 4,90 δισεκ. ευρώ.

Τα ισχυρά χαρτιά της Eurobank είναι το εξωτερικό και οι προμήθειες

Τα ισχυρά χαρτιά της Eurobank με βάση τις επιδόσεις στο 9μηνο του 2019 είναι το εξωτερικό και οι προμήθειες.
Στο 9μηνο του 2019 εμφάνισε κέρδη 82 εκατ ευρώ και ειδικά στο γ΄ τρίμηνο 56,3 εκατ ευρώ.
Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι από το εξωτερικό πέτυχε κέρδη 139 εκατ ευρώ εκ των οποίων 46 εκατ στο γ΄ τρίμηνο του 2019.
Ανάκαμψη σημείωσαν και οι προμήθειες στα 250 εκατ στο 9μηνο του 2019 από 217 εκατ στο 9μηνο του 2018.
Τα προ προβλέψεων έσοδα και τα καθαρά και τα συνολικά σημείωσαν μείωση μεταξύ 9μήνου 2019 και 9μήνου 2018.
Συγκεκριμένα τα καθαρά προ προβλέψεων έσοδα διαμορφώθηκαν στα 608 εκατ με τις προβλέψεις για προβληματικά δάνεια στα 429,7 εκατ εκ των οποίων τα 145 εκατ στο γ΄ τρίμηνο του 2019.
Θετικό στοιχείο για την Eurobank ήταν η μείωση του cost of risk σε 1,57 στο γ΄ τρίμηνο του 2019.
Τα tangible book κεφάλαια της Eurobank ανέρχονται σε 6,128 δισεκ. ή 16,3% η τράπεζα ενίσχυσε τα κεφάλαια της λόγω της απορρόφησης της Grivalia.
Ωστόσο για το πρόγραμμα εξυγίανσης που ακολουθεί αναμένεται να υποστεί κεφαλαιακή ζημία 1,5 δισεκ. ευρώ.
Τα NPEs ανέρχεται σε 31,1% των δανείων ή 13,8 δισεκ. ευρώ με στόχο τέλος του 2019 να έχουν διαμορφωθεί στα 6,4 δισεκ. ευρώ
Από τα 13,8 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα NPEs τα 1,2 δισεκ. είναι καταναλωτικά, τα στεγαστικά 3,8 δισεκ. των μικρομεσαίων 3,3 δισεκ. και των μεγάλων επιχειρήσεων 4,8 δισεκ.

Τα έκτακτα και οι υψηλές προβλέψεις επέδρασαν στις επιδόσεις της Alpha bank στο 9μηνο του 2019

Στο 9μηνο του 2019 η Alpha bank εμφάνισε κέρδη 92 εκατ ευρώ εκ των οποίων 4,8 εκατ στο γ΄ τρίμηνο 2019 από 59 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2018.
Από το εξωτερικό εμφάνισε οριακές ζημίες λόγω Κύπρου -24,6 εκατ προ φόρων έναντι κερδών 10,7 εκατ από την Ρουμανία.
Τα έσοδα από trading δηλαδή από αγοραπωλησίες ομολόγων και άλλα ανήλθαν σε 296 εκατ ευρώ εκ των οποίων 86 εκατ επιτεύχθηκαν στο γ΄ τρίμηνο και 135 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2019.
Τα tangible book κεφάλαια της Alpha bank ανέρχονται σε 8 δισεκ. ευρώ ή 18% το common equity tier 1 με το κεφαλαιακό μαξιλάρι να ανέρχεται σε 2,1 δισεκ.
Λόγω του προγράμματος εξυγίανσης η Alpha bank θα χάσει όλο το κεφαλαιακό της μαξιλάρι θα υποστεί κεφαλαιακή επίπτωση έως 2,5 δισεκ. αλλά θα το αναπληρώσει μεταξύ άλλων από έκδοση tier 2 έως 700 εκατ με επιτόκιο κάτω από 5%.
Τα NPEs τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα διαμορφώνονται στο 45,5% ή 19,2 δισεκ. με 22,4 δισεκ. ο όμιλος αλλά με το πρόγραμμα Galaxy που αφορά τιτλοποίηση 12 δισεκ. NPEs να αλλάζει εμπροσθοβαρώς τα δεδομένα.

Συμπέρασμα

Οι τράπεζες που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα 9μήνου 2019 εμφάνισαν κέρδη 553 εκατ που είναι η υψηλότερη επίδοση πολλών χρόνων αλλά με τα έκτακτα να ανέρχονται σε 560 εκατ ευρώ.
Σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι τα έκτακτα βοηθούν στην εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου αλλά επειδή είναι έκτακτα δεν θα επαναληφθούν το 2020 ή στα επόμενα τρίμηνα.
Η αγορά θα πρέπει να αποτιμήσει τις τράπεζες χωρίς τα έκτακτα κέρδη.
Τα καθαρά προ προβλέψεων έσοδα ανήλθαν σε 1,71 δισεκ. για τις 3 τράπεζες πλην της Πειραιώς.
Οι τράπεζες δεν εμφάνισαν χάλια αποτελέσματα στο 9μηνο του 2019 αλλά δεν επικρατεί και ενθουσιασμός για τις επιδόσεις.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS